gemeente Landsmeer | Home

Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Tegengaan afvaloverlast
   2. Stap over op duurzame energie met zonnepanelenactie Landsmeer
   3. Fotowedstrijd Laag Holland
   4. Bewonersbijeenkomst Horecaproject op woensdag 8 september
   5. Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
   6. Kom samen met uw kleinkinderen naar het Fiets Festival
   7. Werkzaamheden kruising IJdoornlaan - update
   8. Aanvraag reisdocumenten niet mogelijk op vrijdag 30 juli
   9. Geen avondopenstelling tijdens zomervakantie
   10. Terrasversoepelingen horeca
   11. Start werkzaamheden IJdoornlaan-Zuideinde
   12. Zaanstreek-Waterland komt met verhuisvoordeel voor 65-plussers
   13. Nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen vastgesteld
   14. Johan Paul de Groot nieuwe griffier gemeente Landsmeer
   15. Landsmeer en de regio onder de aandacht van toeristen
   16. Toeristenbelasting; zo zit het!
   17. Meedenken over de Omgevingsvisie?
   18. Ontmoet de burgemeester
   19. Vrijwilligers halen oud papier op: belangrijke inkomstenbron voor AC Waterland
   20. Hoe kan de gemeente u als ondernemer helpen in deze crisis?
   21. Parkeerterrein Sportlaan
   22. Werkzaamheden toegangskruising Landsmeer tijdens zomervakantie
   23. Week van de jonge mantelzorger
   24. Week zonder afval
   25. Hotel in Sportpark verwacht honderden gasten
   26. De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen...
   27. De Twiskemolen treedt toe tot het Geheime Genootschap van de Fluisterende Molens
   28. De installatiespeech van Landsmeers nieuwe burgemeester Leon de Lange
   29. Landsmeer roept buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen
   30. Jaarstukken 2020 gemeente Landsmeer aan raad voorgelegd
   31. Afscheid burgemeester Dennis Straat
   32. Start campagne 'Ik zit klem' voor meer bewustwording van huiselijk geweld
   33. Wie is de beste Doortrapper in Landsmeer
   34. Toespraak burgemeester Dennis Straat dodenherdenking 4 mei 2021
   35. Gezocht: initiatiefnemers en creatieve bestuursleden
   36. Ode aan het Landschap Noord Holland
   37. Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen
   38. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer in verband met feestdagen
   39. Denk mee over nieuwbouwplannen voor Zuideinde 40-42
   40. Maatschappelijk werker en sociaal raadsvrouw stellen zich voor
   41. Op zoek naar ?beste Doortrapper? in Landsmeer
   42. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   43. Tijdelijk parkeerverbod Marktplein
   44. Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen
   45. Voorkomen van problematische schulden
   46. Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor senioren met verhuiswens
   47. Gemeentehuis gesloten
   48. Burgemeester Dennis Straat: "Juist nu is het belangrijk dat we vol blijven houden"
   49. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   50. Denk je mee over de nieuwe inrichting speelplek Rhijnestein
   51. Uitslag Landsmeer Tweede Kamerverkiezing 2021
   52. Uw mening gevraagd over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   53. Verkiezingen 17 maart: Gemeentewerf is stemlocatie. Afval afleveren niet mogelijk
   54. Vrijwilligerswerk regelen via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam
   55. Toeslagenaffaire kinderopvang
   56. Gemeente start met maaien
   57. Nieuwe stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen?
   58. Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
   59. Geen digitale dienstverlening mogelijk website
   60. Verkiezingen Tweede Kamer op woensdag 17 maart
   61. Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021
   62. Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt
   63. Gemeentehuis later open in verband met weersomstandigheden
   64. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   65. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
   66. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
   67. Wethouder Erik Heinrich steekt ondernemers hart onder de riem
   68. Click en collect winkels
   69. Vervoer nodig naar vaccinatielocatie?
   70. Geen windturbines in Landsmeer
   71. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
   72. Vervangen damwand in het Sportpark
   73. Bericht burgemeester Straat over avondklok
   74. Avondklok gaat zaterdag 23 januari in
   75. Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis
   76. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
   77. Contact en hulp tijdens corona
   78. Vuurwerkoverlast melden
   79. Contract pontje Ilpendam
   80. College: vier kerst klein, met elkaar, voor elkaar
   81. Voorkom een boete, lever je vuurwerk in
   82. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
   83. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
   84. De pont bij Ilpendam
   85. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
   86. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
   87. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
   88. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
   89. Verbod vuurwerk en carbidschieten
   90. Vrijwilligers in het zonnetje
   91. Steun onze ondernemers
   92. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
   93. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
   94. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
   95. Vrijwilligers in het zonnetje gezet
   96. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
   97. Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Landsmeer
   98. Onderzoek naar speelplekken
   99. Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie
   100. Agenda Bezwaarschriftencommissie
   101. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
   102. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
   103. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
   104. Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021
   105. Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven
   106. Mondkapje verplicht vanaf 1 december
   107. Bloemrijk Sportpark
   108. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
   109. Onderhoud / storing DigiD
   110. Terug naar gedeeltelijke lockdown
   111. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
   112. Uw mening is belangrijk!
   113. Controle vuurwerkoverlast
   114. Inwoners tevreden met investering na zonnepanelenactie Landsmeer
   115. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
   116. Vanaf de bank gluren bij de buren dankzij online Duurzame Huizen Route
   117. Workshop voor werkende mantelzorgers
   118. Meld vuurwerkoverlast
   119. Praat mee over de 17 extra windmolens in gemeente Amsterdam
   120. #GGDGezondheidsmeter2020 Kinderen, Volwassenen of Senioren
   121. Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer
   122. Paviljoen ?Het terras op de Breek? - uitnodiging voor online informatiebijeenkomst
   123. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
   124. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
   125. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
   126. Aanscherping regels Gemeentewerf
   127. CoronaMelder-app
   128. College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad
   129. Aandacht voor elkaar
   130. Week van de Opvoeding
   131. Start wandelgroep in Landsmeer
   132. 5-11 oktober Landelijke Week van de Veiligheid in Landsmeer
   133. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
   134. Persconferentie coronavirus 28 september
   135. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   136. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   137. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   138. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   139. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   140. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   141. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   142. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   143. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   144. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   145. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   146. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   147. De scholen gaan weer beginnen
   148. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   149. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   150. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   151. Verwijderd uit de openbare ruimte
   152. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   153. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   154. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   155. Foodtruck op 16 en 17 juli
   156. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   157. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   158. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   159. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   160. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   161. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   162. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   163. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   164. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   165. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   166. Gratis ouderschapscursus
   167. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   168. Ophalen grofvuil
   169. Koninklijke onderscheiding
   170. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   171. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   172. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   173. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   174. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   175. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   176. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   177. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   178. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   179. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   180. Samen buiten sporten
   181. Corona-aanpak: de volgende stap
   182. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   183. Let op uw snelheid
   184. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   185. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   186. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   187. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   188. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   189. 5 Mei zijn we gesloten
   190. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   191. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   192. Noodverordening 29 april 2020
   193. Mededeling van handhaving
   194. Koningsdag vieren we thuis
   195. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   196. Project Havenzathe live stream verplaatst
   197. Maatregelen corona verlengd
   198. Ravotplek
   199. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   200. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   201. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   202. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   203. Oud papier wordt weer ingezameld
   204. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   205. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   206. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   207. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   208. Topdrukte bij gemeentewerf
   209. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   210. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   211. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   212. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   213. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   214. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   215. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   216. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   217. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   218. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   219. Nieuwe noodverordening
   220. Markt blijft vooralsnog open
   221. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   222. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   223. Coronavirus en opvoeden
   224. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   225. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   226. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   227. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   228. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   229. Kinderopvang en het Coronavirus
   230. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   231. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   232. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   233. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   234. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   235. Nieuws van de gemeenteraad
   236. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   237. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   238. Brief burgemeester Dennis Straat
   239. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   240. Verkeerscontroles bij basisscholen
   241. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   242. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   243. Wandel mee in Landsmeer
   244. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   245. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   246. Nieuwe beplanting Sportpark
   247. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   248. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   249. Kom bij ons werken!
   250. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   251. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   252. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   253. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   254. Wij zoeken nieuwe collega's
   255. Het Bouwloket is open!
   256. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   257. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   258. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   259. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   260. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   261. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   262. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   263. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   264. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   265. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   266. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   267. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   268. Inzameling afval rond de feestdagen
   269. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   270. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   271. Kent u de Zoete Inval al?
   272. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   273. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   274. Meld illegaal vuurwerk
   275. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   276. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   277. Storing afsprakenwebsite
   278. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   279. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   280. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   281. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   282. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   283. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   284. Werkzaamheden damwand Sportpark
   285. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   286. Begroting Landsmeer 2020-2023
   287. Gemeentehuis dicht
   288. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   289. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   290. Aanmelden veiligheidsscan
   291. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   292. Week tegen de Eenzaamheid
   293. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   294. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   295. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   296. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   297. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   298. Start werkzaamheden glasvezel
   299. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   300. Verwijderen Fietsen
   301. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   302. Cursus Omgaan met dementie
   303. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   304. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   305. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   306. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   307. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   308. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   309. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   310. Gediscrimineerd? Meld het!
   311. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   312. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   313. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   314. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   315. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   316. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   317. Gediscrimineerd? Meld het!
   318. Herziening Woonruimteverdeling
   319. Verwijderen boten
   320. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   321. Eikenprocessierups melden
   322. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   323. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   324. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   325. Verwijderen fiets
   326. Aankondiging controle openbare verlichting
   327. Fietsdiefstal voorkomen
   328. Veteranendag 2019
   329. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   330. Verwijderen boot in Den Ilp
   331. Verwijderen boten
   332. Verwijderen boottrailer
   333. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   334. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   335. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   336. Laat gratis uw fiets graveren!
   337. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   338. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   339. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   340. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   341. Toeristenbelasting; zo zit het!
   342. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   343. Fietsdiefstal
   344. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   345. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   346. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   347. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   348. Diefstal buitenboordmotor
   349. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   350. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   351. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   352. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   353. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   354. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   355. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   356. Gewijzigde inzameldatum gft
   357. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   358. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   359. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   360. Verkiezingen Europees Parlement
   361. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   362. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   363. Geen stembureau Brandweerkazerne
   364. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   365. Verwijderen fietsen
   366. Verwijderen boottrailer
   367. Verwijderen aanhangwagens
   368. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   369. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   370. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   371. DigiD vervangt certificaten
   372. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   373. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   374. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   375. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   376. Historisch rondje Landsmeer
   377. Veilig wonen: brand voorkomen!
   378. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   379. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   380. Geen stempas ontvangen?
   381. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   382. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   383. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   384. Digitaal producten en diensten aanvragen
   385. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   386. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   387. Zonnepanelenactie
   388. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   389. Digitaal loket
   390. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   391. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   392. Koninklijke Onderscheiding
   393. De bootjes mogen weer in het water
   394. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   395. Startersevenement op 8 april 2019
   396. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   397. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   398. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   399. De bootjes mogen weer in het water
   400. Activiteiten Dienstencentrum april
   401. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   402. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   403. Verwijderen boot
   404. Verwijderen fietsen
   405. Subsidie 2020 aanvragen?
   406. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   407. Informatieavond herinrichting Sportpark
   408. Pas op, babbeltruc!
   409. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   410. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   411. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   412. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   413. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   414. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   415. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   416. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   417. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   418. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   419. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   420. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   421. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   422. Kappen gemeentelijke bomen
   423. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   424. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   425. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   426. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   427. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   428. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   429. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   430. Verwijderen boottrailer
   431. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   432. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   433. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   434. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   435. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   436. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   437. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   438. Afscheid Paul Menting
   439. Voorkom een inbraak!
   440. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   441. Activiteiten Dienstencentrum januari
   442. Verwijderen boot
   443. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   444. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   445. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   446. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   447. Gelukkig 2019!
   448. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   449. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   450. Veilig vuurwerk afsteken
   451. Smileys in Landsmeer
   452. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   453. Kerstboomverbranding 2019
   454. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   455. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   456. Afvalkalender 2019
   457. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   458. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   459. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   460. Inloopbijeenkomst glasvezel
   461. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   462. Werkzaamheden aan twee bruggen
   463. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   464. Verwijderen fietsen
   465. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   466. Hoe veilig is Landsmeer?
   467. Voorkom inbraak!
   468. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   469. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   470. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   471. Verwijderen aanhangwagen
   472. Kinderen op gezond gewicht
   473. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   474. Gemeentehuis gesloten
   475. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   476. Damoclesbeleid
   477. Verhuizing Middelpunt
   478. Verwijderen boottrailer
   479. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   480. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   481. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   482. Controle openbare verlichting Landsmeer
   483. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   484. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   485. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   486. Het mantelzorgcompliment
   487. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   488. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   489. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   490. Week van de veiligheid
   491. Verwijderen drie bootjes
   492. Begroting 2019
   493. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   494. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   495. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   496. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   497. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   498. Aankondigingen controle openbare verlichting
   499. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   500. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   501. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   502. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   503. Pas op, babbeltruc!
   504. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   505. Verwijderen trampoline
   506. Gratis e-bike training in Landsmeer
   507. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   508. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   509. Verwijderen motorrijtuig
   510. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   511. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   512. Aankondigingen controle openbare verlichting
   513. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   514. De scholen zijn weer begonnen
   515. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   516. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   517. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   518. Aansluittarieven riolering 2018
   519. Verwijderen fiets
   520. Verwijderen auto
   521. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   522. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   523. Verwijderen fiets
   524. Koninklijke Onderscheiding
   525. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   526. Maandelijkse controle openbare verlichting
   527. Verwijderen boottrailer
   528. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   529. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   530. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   531. Meer verschillende soorten speelruimtes
   532. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   533. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   534. Pas op voor blauwalg
   535. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   536. Festival Welcome to the Future
   537. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   538. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   539. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   540. Evenement Welcome to the Future
   541. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   542. Samen naar een duurzame regio
   543. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   544. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   545. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   546. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   547. Koninklijke Onderscheiding
   548. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   549. Samen de zomer door in Landsmeer
   550. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   551. Hoe veilig is uw onderneming?
   552. Controle openbare verlichting
   553. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   554. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   555. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   556. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   557. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   558. Aankondigingen controle openbare verlichting
   559. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   560. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   561. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   562. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   563. AVG: uw privacy goed beschermd
   564. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   565. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   566. Een keertje overnachten op school
   567. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   568. Cursus Bewust Opvoeden van start
   569. Opening Sportpark Landsmeer
   570. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   571. Nieuw transformatorstation sportpark
   572. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   573. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   574. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   575. Aankondigingen controle openbare verlichting
   576. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   577. Koninklijke onderscheidingen
   578. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   579. Spelregels tijdens Koningsdag
   580. Koningsdag in Landsmeer
   581. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   582. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   583. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   584. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   585. Remwegdemonstratie groot succes
   586. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   587. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   588. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   589. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   590. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   591. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   592. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   593. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   594. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   595. Democratische school in Landsmeer
   596. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   597. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   598. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   599. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   600. Controle openbare verlichting
   601. Alle bootjes in het water
   602. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   603. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   604. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   605. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   606. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   607. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   608. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   609. Stempas kwijt? Geen paniek.
   610. Niet parkeren bij scholen
   611. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   612. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   613. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   614. Verwijdering rijplaten
   615. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   616. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   617. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   618. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   619. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   620. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   621. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   622. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   623. NL DOET, doet u ook mee?
   624. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   625. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   626. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   627. Controle openbare verlichting
   628. Ff offline, superbelangrijk!
   629. Pas op, glad!
   630. Storing waternet
   631. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   632. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   633. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   634. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   635. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   636. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   637. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   638. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   639. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   640. Westerstorm
   641. Storing bij melding Leefomgeving
   642. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   643. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   644. Wijziging ophalen plastic afval
   645. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   646. Rustige jaarwisseling
   647. Niet thuis? Doe het licht aan!
   648. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   649. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   650. Vrijwilligers in de bloemen
   651. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   652. Wijzigingen afval ophalen
   653. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   654. Afvalkalender 2018
   655. Pas op, glad!
   656. Bent u onlangs iets verloren?
   657. Oliebol klaar?
   658. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   659. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   660. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   661. Aanmelden nieuwe partij
   662. Geluidsscherm langs A10
   663. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   664. Eerste resultaten Energie Battle
   665. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   666. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   667. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   668. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   669. Bootjes het water uit
   670. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   671. Afvalkalender verschijnt in december
   672. Wijziging van het CBR
   673. Val op!
   674. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   675. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   676. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   677. Is uw sloot al schoon?
   678. Cursus Peuter in Zicht
   679. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   680. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   681. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   682. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   683. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   684. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   685. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   686. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   687. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   688. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   689. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   690. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   691. Historisch rondje Landsmeer
   692. Baggerwerkzaamheden
   693. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   694. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   695. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   696. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   697. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   698. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   699. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   700. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   701. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   702. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   703. Festival Pleinvrees 2017
   704. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   705. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   706. De scholen gaan weer beginnen!
   707. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   708. Historisch rondje Landsmeer
   709. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   710. Samen de zomer door
   711. Oproep aan eigenaar van boot
   712. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   713. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   714. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   715. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   716. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   717. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   718. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   719. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   720. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   721. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   722. Herstel asfalt
   723. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   724. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   725. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   726. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   727. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   728. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   729. Vervangen brug bij Sportpark
   730. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   731. Verwijderen boten
   732. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   733. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   734. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   735. Kom je bij ons werken?
   736. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   737. Laatste kans, laatste kavel te koop
   738. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   739. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   740. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   741. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   742. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   743. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   744. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   745. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   746. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   747. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   748. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   749. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   750. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   751. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   752. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   753. Gewijzigde openingstijden gemeente
   754. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   755. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   756. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   757. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   758. Gevolg gaslek Ilpendam
   759. Hoe veilig is uw onderneming?
   760. Afwijkende data inzameling afval
   761. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   762. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   763. Afvalinzameling
   764. Kindergemeenteraad Landsmeer
   765. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   766. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   767. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   768. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   769. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   770. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   771. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   772. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   773. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   774. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   775. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   776. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   777. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   778. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   779. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   780. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   781. Is uw huis wel inbraakproof?
   782. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   783. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   784. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   785. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   786. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   787. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   788. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   789. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   790. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   791. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   792. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   793. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   794. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   795. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   796. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   797. Oplichters actief met wielklem
   798. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   799. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   800. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   801. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   802. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   803. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   804. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   805. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   806. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   807. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   808. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   809. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   810. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   811. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   812. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   813. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   814. Veilig vuurwerk afsteken
   815. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   816. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   817. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   818. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   819. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   820. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   821. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   822. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   823. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   824. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   825. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   826. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   827. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   828. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   829. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   830. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   831. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   832. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   833. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   834. Niet thuis? Licht aan!
   835. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   836. Afvoeren van olie- en frituurvet
   837. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   838. Baggerwerken 2017
   839. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   840. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   841. Bladafval in de GFT-bak!
   842. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   843. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   844. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   845. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   846. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   847. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   848. Voorkom brand in garage, schuur of box
   849. Conferentie Werken Zorgen Samen
   850. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   851. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   852. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   853. Fiets jij al in fietsmodus?
   854. Het mantelzorgcompliment
   855. Conferentie Werken Zorgen Samen
   856. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   857. Is uw sloot al schoon?
   858. Riool schoon, heel gewoon!
   859. Gemeente actief met speeltuinen
   860. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   861. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   862. Baggerwerkzaamheden 2017
   863. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   864. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   865. Regels omtrent het aanbieden van afval
   866. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   867. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   868. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   869. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   870. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   871. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   872. Zakkenroller, pas op!
   873. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   874. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   875. Afvalcampagne: inzameling PMD
   876. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   877. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   878. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   879. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   880. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   881. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   882. Nieuws van de gemeenteraad
   883. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   884. Een brief van bezorgde kinderen
   885. Hitteplan actief
   886. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   887. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   888. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   889. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   890. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   891. Zaterdag 24 september Burendag
   892. Subsidieaanvraag 2019
   893. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   894. Asfalteren Amsterdamse pad
   895. Baggerwerkzaamheden
   896. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   897. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   898. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   899. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   900. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   901. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   902. Inbrekers gaan niet op vakantie
   903. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   904. Brugklassers veilig op weg naar school
   905. Landsmeer recreatief knooppunt
   906. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   907. Privacyprotocol Sociaal Domein
   908. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   909. Inzameling PMD-afval
   910. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   911. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   912. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   913. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   914. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   915. Nieuws van de Raad
   916. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   917. Website "Geef om Landsmeer"
   918. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   919. Persleidingbreuk gerepareerd
   920. Bezoek Commissaris van de Koning
   921. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   922. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   923. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   924. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   925. 100 jaar droge voeten op het plein
   926. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   927. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   928. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   929. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   930. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   931. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   932. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   933. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   934. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   935. Tentoonstelling Panorama Waterland
   936. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   937. Woninginbraak neemt toe
   938. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   939. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   940. Renovatie plantvakken
   941. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   942. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   943. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   944. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   945. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   946. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   947. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   948. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   949. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   950. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   951. Intentieverklaring partners WMO getekend
   952. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   953. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   954. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   955. Hulp bij belastingaangifte
   956. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   957. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   958. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   959. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   960. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   961. Uitslag referendum Landsmeer
   962. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   963. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   964. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   965. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   966. Hoe herkent u een hennepkweker?
   967. De bootjes mogen weer in het water
   968. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   969. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   970. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   971. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   972. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   973. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   974. De nieuwe Keern
   975. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   976. Het college vergadert op locatie
   977. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   978. NL-Alert campagne
   979. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   980. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   981. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   982. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   983. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   984. Herinrichting buurt Gortesloot
   985. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   986. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   987. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Verkiezingen
   1. Verkiezingen
  3. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2020
    1. Gemeenteberichten 2020
   2. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   3. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   4. Gemeenteberichten 2021
   5. Gemeenteberichten 2020
   6. Gemeenteberichten 2019
  4. Nieuwsbrief
   1. nieuwsbrief 2020
    1. Nieuwsbrief Landsmeer
   2. Nieuwsbrief Landsmeer
   3. Nieuwsbrief Landsmeer
  5. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Postweg 27
   3. Ontwerp bestemmingsplan Breekoever Noord
   4. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het vervangen van een bedrijfswoning aan de Kanaaldijk 40A
  6. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer
   3. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Toespraak burgemeester Dennis Straat dodenherdenking 4 mei 2021
  9. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
  10. Nieuws en bekendmakingen
  11. Verkiezingen
  12. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
  13. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
  14. Geen windturbines in Landsmeer
  15. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
  16. Vervangen damwand in het Sportpark
  17. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
  18. Contact en hulp tijdens corona
  19. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
  20. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
  21. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
  22. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
  23. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
  24. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
  25. De pont bij Ilpendam
  26. Verbod vuurwerk en carbidschieten
  27. Steun onze ondernemers
  28. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
  29. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
  30. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
  31. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
  32. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
  33. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
  34. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
  35. Bloemrijk Sportpark
  36. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
  37. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
  38. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
  39. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
  40. CoronaMelder-app
  41. Aandacht voor elkaar
  42. Week van de Opvoeding
  43. Start wandelgroep in Landsmeer
  44. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
  45. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  46. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  47. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  48. Bekendmakingen
  49. Koninklijke onderscheiding
  50. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
   1. Bouwen en verbouwen
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Klachten en meldingen
   1. Klacht over de gemeente?
  5. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  6. Burgernet
   1. Burgernet
  7. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  8. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  9. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  10. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  11. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   2. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   3. Bestuurlijke Toekomst
   4. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   5. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   6. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2020
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    2. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    3. Besluitenlijsten college van B&W 2021
    4. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    5. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Gemeenteraad
   1. Gemeenteraad Landsmeer
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie privacyverklaring
   3. Rekenkamercommissie Landsmeer
   4. Adviesraad Sociaal Domein
   5. Welstandscommissie
   6. Wmo-raad Landsmeer 2015
   7. Wmo-raad Notulen
   8. Seniorenraad
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    2. Privacyprotocol
    3. Beleidsregels
    4. Beleidsregels - vervolg -
    5. Beleidsregels -vervolg 2-
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Beleidsregel uitwegvergunningen 2015
    1. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   8. Evaluatieverslag UV, OOV, WABO, APV bijz.wetten 2020
   9. Regelgeving
   10. Beleidsregels
   11. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   12. Regelingenbank
   13. Grondprijsbeleid 2013
   14. Bouwverordening 2012
   15. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   16. Grondprijsbeleid 2014
   17. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. Bestuur en Organisatie
  13. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afvalbeleid
   3. Hout stoken
   4. Milieu
   5. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Melding doen
   1. Meldingen
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Projecten
   2. Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting
   3. Havenzathe herinrichting uitvoering
   4. Omgevingsvisie Landsmeer
   5. Meervalweg, herinrichting
   6. Gorteslootbuurt
   7. Sportpark wordt voorzien van groen
   8. Duurzaamheid
   9. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   10. Van Acker, Dorpsstraat 60
   11. Breekoever Noordblok, laatste fase
   12. Hotel Landsmeer
   13. De Keern
  9. Water en riool
   1. Water en riool
  10. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
  11. Wonen, werken en leven
  12. Duurzaamheid
  13. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Monumenten
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus