Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   2. Verwijderd uit de openbare ruimte
   3. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   4. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   5. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   6. Foodtruck op 16 en 17 juli
   7. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   8. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   9. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   10. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   11. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   12. Werkzaamheden IJdoornlaan
   13. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   14. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   15. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   16. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   17. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   18. Gratis ouderschapscursus
   19. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   20. Ophalen grofvuil
   21. Koninklijke onderscheiding
   22. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   23. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   24. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   25. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   26. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   27. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   28. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   29. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   30. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   31. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   32. Samen buiten sporten
   33. Corona-aanpak: de volgende stap
   34. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   35. Let op uw snelheid
   36. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   37. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   38. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   39. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   40. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   41. 5 Mei zijn we gesloten
   42. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   43. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   44. Noodverordening 29 april 2020
   45. Mededeling van handhaving
   46. Koningsdag vieren we thuis
   47. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   48. Project Havenzathe live stream verplaatst
   49. Verruiming openingstijden gemeentewerf Landsmeer Op weekdagen langer open.
   50. Maatregelen corona verlengd
   51. Ravotplek
   52. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   53. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   54. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   55. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   56. Oud papier wordt weer ingezameld
   57. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   58. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   59. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   60. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   61. Topdrukte bij gemeentewerf
   62. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   63. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   64. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   65. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   66. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   67. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   68. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   69. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   70. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   71. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   72. Nieuwe noodverordening
   73. Markt blijft vooralsnog open
   74. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   75. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   76. Coronavirus en opvoeden
   77. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   78. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   79. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   80. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   81. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   82. Kinderopvang en het Coronavirus
   83. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   84. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   85. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   86. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   87. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   88. Nieuws van de gemeenteraad
   89. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   90. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   91. Brief burgemeester Dennis Straat
   92. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   93. Verkeerscontroles bij basisscholen
   94. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   95. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   96. Wandel mee in Landsmeer
   97. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   98. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   99. Nieuwe beplanting Sportpark
   100. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   101. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   102. Kom bij ons werken!
   103. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   104. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   105. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   106. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   107. Wij zoeken nieuwe collega's
   108. Het Bouwloket is open!
   109. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   110. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   111. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   112. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   113. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   114. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   115. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   116. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   117. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   118. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   119. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   120. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   121. Inzameling afval rond de feestdagen
   122. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   123. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   124. Kent u de Zoete Inval al?
   125. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   126. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   127. Meld illegaal vuurwerk
   128. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   129. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   130. Storing afsprakenwebsite
   131. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   132. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   133. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   134. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   135. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   136. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   137. Werkzaamheden damwand Sportpark
   138. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   139. Begroting Landsmeer 2020-2023
   140. Gemeentehuis dicht
   141. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   142. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   143. Aanmelden veiligheidsscan
   144. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   145. Week tegen de Eenzaamheid
   146. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   147. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   148. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   149. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   150. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   151. Start werkzaamheden glasvezel
   152. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   153. Verwijderen Fietsen
   154. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   155. Cursus Omgaan met dementie
   156. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   157. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   158. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   159. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   160. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   161. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   162. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   163. Gediscrimineerd? Meld het!
   164. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   165. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   166. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   167. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   168. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   169. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   170. Gediscrimineerd? Meld het!
   171. Herziening Woonruimteverdeling
   172. Verwijderen boten
   173. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   174. Eikenprocessierups melden
   175. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   176. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   177. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   178. Verwijderen fiets
   179. Aankondiging controle openbare verlichting
   180. Fietsdiefstal voorkomen
   181. Veteranendag 2019
   182. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   183. Verwijderen boot in Den Ilp
   184. Verwijderen boten
   185. Verwijderen boottrailer
   186. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   187. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   188. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   189. Laat gratis uw fiets graveren!
   190. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   191. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   192. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   193. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   194. Toeristenbelasting; zo zit het!
   195. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   196. Fietsdiefstal
   197. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   198. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   199. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   200. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   201. Diefstal buitenboordmotor
   202. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   203. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   204. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   205. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   206. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   207. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   208. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   209. Gewijzigde inzameldatum gft
   210. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   211. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   212. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   213. Verkiezingen Europees Parlement
   214. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   215. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   216. Geen stembureau Brandweerkazerne
   217. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   218. Verwijderen fietsen
   219. Verwijderen boottrailer
   220. Verwijderen aanhangwagens
   221. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   222. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   223. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   224. DigiD vervangt certificaten
   225. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   226. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   227. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   228. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   229. Historisch rondje Landsmeer
   230. Veilig wonen: brand voorkomen!
   231. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   232. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   233. Geen stempas ontvangen?
   234. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   235. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   236. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   237. Digitaal producten en diensten aanvragen
   238. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   239. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   240. Zonnepanelenactie
   241. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   242. Digitaal loket
   243. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   244. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   245. Koninklijke Onderscheiding
   246. De bootjes mogen weer in het water
   247. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   248. Startersevenement op 8 april 2019
   249. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   250. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   251. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   252. De bootjes mogen weer in het water
   253. Activiteiten Dienstencentrum april
   254. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   255. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   256. Verwijderen boot
   257. Verwijderen fietsen
   258. Subsidie 2020 aanvragen?
   259. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   260. Informatieavond herinrichting Sportpark
   261. Pas op, babbeltruc!
   262. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   263. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   264. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   265. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   266. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   267. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   268. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   269. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   270. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   271. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   272. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   273. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   274. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   275. Kappen gemeentelijke bomen
   276. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   277. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   278. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   279. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   280. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   281. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   282. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   283. Verwijderen boottrailer
   284. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   285. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   286. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   287. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   288. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   289. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   290. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   291. Afscheid Paul Menting
   292. Voorkom een inbraak!
   293. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   294. Activiteiten Dienstencentrum januari
   295. Verwijderen boot
   296. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   297. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   298. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   299. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   300. Gelukkig 2019!
   301. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   302. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   303. Veilig vuurwerk afsteken
   304. Smileys in Landsmeer
   305. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   306. Kerstboomverbranding 2019
   307. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   308. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   309. Afvalkalender 2019
   310. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   311. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   312. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   313. Inloopbijeenkomst glasvezel
   314. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   315. Werkzaamheden aan twee bruggen
   316. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   317. Verwijderen fietsen
   318. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   319. Hoe veilig is Landsmeer?
   320. Voorkom inbraak!
   321. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   322. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   323. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   324. Verwijderen aanhangwagen
   325. Kinderen op gezond gewicht
   326. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   327. Gemeentehuis gesloten
   328. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   329. Damoclesbeleid
   330. Verhuizing Middelpunt
   331. Verwijderen boottrailer
   332. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   333. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   334. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   335. Controle openbare verlichting Landsmeer
   336. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   337. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   338. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   339. Het mantelzorgcompliment
   340. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   341. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   342. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   343. Week van de veiligheid
   344. Verwijderen drie bootjes
   345. Begroting 2019
   346. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   347. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   348. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   349. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   350. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   351. Aankondigingen controle openbare verlichting
   352. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   353. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   354. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   355. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   356. Pas op, babbeltruc!
   357. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   358. Verwijderen trampoline
   359. Gratis e-bike training in Landsmeer
   360. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   361. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   362. Verwijderen motorrijtuig
   363. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   364. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   365. Aankondigingen controle openbare verlichting
   366. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   367. De scholen zijn weer begonnen
   368. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   369. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   370. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   371. Aansluittarieven riolering 2018
   372. Verwijderen fiets
   373. Verwijderen auto
   374. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   375. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   376. Verwijderen fiets
   377. Koninklijke Onderscheiding
   378. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   379. Maandelijkse controle openbare verlichting
   380. Verwijderen boottrailer
   381. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   382. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   383. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   384. Meer verschillende soorten speelruimtes
   385. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   386. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   387. Pas op voor blauwalg
   388. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   389. Festival Welcome to the Future
   390. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   391. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   392. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   393. Evenement Welcome to the Future
   394. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   395. Samen naar een duurzame regio
   396. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   397. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   398. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   399. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   400. Koninklijke Onderscheiding
   401. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   402. Samen de zomer door in Landsmeer
   403. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   404. Hoe veilig is uw onderneming?
   405. Controle openbare verlichting
   406. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   407. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   408. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   409. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   410. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   411. Aankondigingen controle openbare verlichting
   412. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   413. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   414. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   415. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   416. AVG: uw privacy goed beschermd
   417. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   418. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   419. Een keertje overnachten op school
   420. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   421. Cursus Bewust Opvoeden van start
   422. Opening Sportpark Landsmeer
   423. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   424. Nieuw transformatorstation sportpark
   425. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   426. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   427. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   428. Aankondigingen controle openbare verlichting
   429. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   430. Koninklijke onderscheidingen
   431. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   432. Spelregels tijdens Koningsdag
   433. Koningsdag in Landsmeer
   434. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   435. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   436. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   437. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   438. Remwegdemonstratie groot succes
   439. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   440. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   441. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   442. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   443. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   444. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   445. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   446. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   447. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   448. Democratische school in Landsmeer
   449. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   450. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   451. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   452. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   453. Controle openbare verlichting
   454. Alle bootjes in het water
   455. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   456. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   457. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   458. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   459. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   460. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   461. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   462. Stempas kwijt? Geen paniek.
   463. Niet parkeren bij scholen
   464. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   465. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   466. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   467. Verwijdering rijplaten
   468. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   469. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   470. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   471. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   472. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   473. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   474. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   475. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   476. NL DOET, doet u ook mee?
   477. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   478. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   479. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   480. Controle openbare verlichting
   481. Ff offline, superbelangrijk!
   482. Pas op, glad!
   483. Storing waternet
   484. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   485. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   486. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   487. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   488. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   489. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   490. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   491. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   492. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   493. Westerstorm
   494. Storing bij melding Leefomgeving
   495. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   496. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   497. Wijziging ophalen plastic afval
   498. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   499. Rustige jaarwisseling
   500. Niet thuis? Doe het licht aan!
   501. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   502. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   503. Vrijwilligers in de bloemen
   504. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   505. Wijzigingen afval ophalen
   506. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   507. Afvalkalender 2018
   508. Pas op, glad!
   509. Bent u onlangs iets verloren?
   510. Oliebol klaar?
   511. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   512. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   513. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   514. Aanmelden nieuwe partij
   515. Geluidsscherm langs A10
   516. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   517. Eerste resultaten Energie Battle
   518. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   519. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   520. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   521. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   522. Bootjes het water uit
   523. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   524. Afvalkalender verschijnt in december
   525. Wijziging van het CBR
   526. Val op!
   527. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   528. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   529. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   530. Is uw sloot al schoon?
   531. Cursus Peuter in Zicht
   532. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   533. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   534. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   535. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   536. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   537. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   538. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   539. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   540. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   541. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   542. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   543. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   544. Historisch rondje Landsmeer
   545. Baggerwerkzaamheden
   546. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   547. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   548. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   549. Openingstijden Burgerservice
   550. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   551. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   552. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   553. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   554. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   555. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   556. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   557. Festival Pleinvrees 2017
   558. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   559. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   560. De scholen gaan weer beginnen!
   561. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   562. Historisch rondje Landsmeer
   563. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   564. Samen de zomer door
   565. Oproep aan eigenaar van boot
   566. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   567. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   568. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   569. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   570. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   571. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   572. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   573. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   574. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   575. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   576. Herstel asfalt
   577. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   578. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   579. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   580. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   581. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   582. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   583. Vervangen brug bij Sportpark
   584. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   585. Verwijderen boten
   586. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   587. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   588. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   589. Kom je bij ons werken?
   590. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   591. Laatste kans, laatste kavel te koop
   592. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   593. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   594. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   595. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   596. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   597. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   598. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   599. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   600. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   601. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   602. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   603. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   604. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   605. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   606. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   607. Gewijzigde openingstijden gemeente
   608. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   609. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   610. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   611. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   612. Gevolg gaslek Ilpendam
   613. Hoe veilig is uw onderneming?
   614. Afwijkende data inzameling afval
   615. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   616. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   617. Afvalinzameling
   618. Kindergemeenteraad Landsmeer
   619. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   620. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   621. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   622. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   623. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   624. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   625. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   626. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   627. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   628. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   629. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   630. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   631. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   632. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   633. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   634. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   635. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   636. Is uw huis wel inbraakproof?
   637. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   638. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   639. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   640. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   641. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   642. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   643. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   644. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   645. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   646. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   647. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   648. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   649. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   650. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   651. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   652. Oplichters actief met wielklem
   653. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   654. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   655. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   656. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   657. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   658. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   659. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   660. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   661. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   662. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   663. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   664. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   665. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   666. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   667. Gemeentelijke leges 2017
   668. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   669. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   670. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   671. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   672. Veilig vuurwerk afsteken
   673. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   674. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   675. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   676. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   677. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   678. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   679. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   680. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   681. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   682. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   683. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   684. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   685. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   686. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   687. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   688. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   689. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   690. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   691. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   692. Niet thuis? Licht aan!
   693. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   694. Afvoeren van olie- en frituurvet
   695. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   696. Baggerwerken 2017
   697. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   698. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   699. Bladafval in de GFT-bak!
   700. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   701. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   702. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   703. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   704. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   705. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   706. Voorkom brand in garage, schuur of box
   707. Conferentie Werken Zorgen Samen
   708. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   709. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   710. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   711. Fiets jij al in fietsmodus?
   712. Het mantelzorgcompliment
   713. Conferentie Werken Zorgen Samen
   714. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   715. Is uw sloot al schoon?
   716. Riool schoon, heel gewoon!
   717. Gemeente actief met speeltuinen
   718. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   719. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   720. Baggerwerkzaamheden 2017
   721. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   722. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   723. Regels omtrent het aanbieden van afval
   724. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   725. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   726. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   727. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   728. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   729. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   730. Zakkenroller, pas op!
   731. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   732. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   733. Afvalcampagne: inzameling PMD
   734. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   735. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   736. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   737. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   738. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   739. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   740. Nieuws van de gemeenteraad
   741. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   742. Een brief van bezorgde kinderen
   743. Hitteplan actief
   744. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   745. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   746. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   747. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   748. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   749. Zaterdag 24 september Burendag
   750. Subsidieaanvraag 2019
   751. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   752. Asfalteren Amsterdamse pad
   753. Baggerwerkzaamheden
   754. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   755. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   756. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   757. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   758. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   759. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   760. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   761. Inbrekers gaan niet op vakantie
   762. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   763. Brugklassers veilig op weg naar school
   764. Landsmeer recreatief knooppunt
   765. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   766. Privacyprotocol Sociaal Domein
   767. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   768. Inzameling PMD-afval
   769. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   770. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   771. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   772. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   773. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   774. Nieuws van de Raad
   775. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   776. Website "Geef om Landsmeer"
   777. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   778. Persleidingbreuk gerepareerd
   779. Bezoek Commissaris van de Koning
   780. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   781. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   782. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   783. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   784. 100 jaar droge voeten op het plein
   785. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   786. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   787. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   788. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   789. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   790. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   791. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   792. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   793. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   794. Tentoonstelling Panorama Waterland
   795. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   796. Woninginbraak neemt toe
   797. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   798. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   799. Renovatie plantvakken
   800. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   801. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   802. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   803. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   804. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   805. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   806. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   807. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   808. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   809. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   810. Intentieverklaring partners WMO getekend
   811. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   812. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   813. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   814. Hulp bij belastingaangifte
   815. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   816. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   817. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   818. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   819. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   820. Uitslag referendum Landsmeer
   821. Van Zonbrug in storing
   822. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   823. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   824. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   825. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   826. Hoe herkent u een hennepkweker?
   827. De bootjes mogen weer in het water
   828. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   829. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   830. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   831. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   832. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   833. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   834. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   835. De nieuwe Keern
   836. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   837. Het college vergadert op locatie
   838. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   839. NL-Alert campagne
   840. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   841. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   842. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   843. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   844. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   845. Herinrichting buurt Gortesloot
   846. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   847. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   848. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   2. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   3. 2017
    1. Gemeenteberichten 2017
   4. Gemeenteberichten 2020
   5. Gemeenteberichten 2019
   6. Gemeenteberichten 2017
   7. Gemeenteberichten 2016
  3. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   3. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Dr. M.L. Kingstraat 14
   4. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Lepelaarstraat 20
  4. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Kalender
   1. Landelijke dag van de Mantelzorg
   2. Informatie- en luistergesprekken Landsmeer
   3. Informatie- en luistergesprekken Den Ilp
   4. Kerstboomverbranding
   5. NIeuwjaars- en afscheidsreceptie
   6. Vrijwilligers in het zonnetje
   7. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   8. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag
   9. Open Huis gemeente Landsmeer
   10. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   11. Herdenking 4 mei
   12. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  9. Nieuws en bekendmakingen
  10. Bekendmakingen
  11. Koninklijke onderscheiding
  12. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  5. Klachten en meldingen
  6. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  7. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  8. Burgernet
   1. Burgernet
  9. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  10. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  11. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  12. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  13. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
    1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   3. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   4. Bestuurlijke Toekomst 2019
   5. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   6. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   7. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    2. 2018
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2018
    3. 2017
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    4. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    5. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    6. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    7. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    8. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    9. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    10. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    12. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
    13. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    14. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    15. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    16. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Adviesraad Sociaal Domein
   3. Welstandscommissie
   4. Wmo-raad Landsmeer 2015
   5. Wmo-raad Notulen
   6. Seniorenraad
   7. Monumentencommissie
   8. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   9. Bezwaarschriftencommissie
  4. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  5. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  6. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo APV bijzondere wetten 2020
    2. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    3. Privacyprotocol
    4. Beleidsregels
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Beleidsregels -vervolg 2-
    7. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    8. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    9. Bed & Breakfast beleid 2011
    10. Grondprijsbeleid 2013
    11. Bouwverordening 2012
    12. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    13. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    14. Grondprijsbeleid 2014
    15. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Regelgeving
   8. Beleidsregels
   9. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  7. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  8. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  9. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  10. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  11. Bestuur en Organisatie
  12. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
  2. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afval_wat hoort in welke bak?
   3. Afval_inzamelcontainers en afhalen oud papier
   4. Afval_grof vuil: afhalen of wegbrengen
   5. Milieu
   6. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
   2. Ruiming algemene graven Landsmeer
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Monumenten
   1. Cultuur
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Projecten
   2. Meervalweg, herinrichting
   3. Oude dorp: vernieuwing riool en herinrichting
   4. Aanleg glasvezel
   5. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   6. Havenzathe
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Amsterdamsepad
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  9. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Waterplan: Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken samen aan water
   3. Riool - drukriolering en minigemalen
   4. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   5. Riool - verantwoordelijkheden
   6. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   7. Riool - goed gebruik
   8. Riool - klachten en meldingen
   9. Riool - verstopping
   10. Riool - geur in huis
   11. riool - lozingen afvalwater
   12. Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
   13. Water - dode dieren
   14. Water - drijvende rietkragen
   15. Water - Hoogheemraadschap
   16. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   17. Water - overlast vaartuigen
   18. Water - steigers en boothuizen
   19. Water - vuil op het water
   20. Water - waterdiepte
  10. Wonen, werken en leven
  11. Duurzaamheid
  12. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid en verkeer
  1. Verkeer, veiligheid en wegen
   1. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
   2. Verkeer_snelheidsstickers voor rolcontainers
   3. Verkeer - superbelangrijk: offline in het verkeer
   4. Verkeer - De scholen zijn weer begonnen
   5. Verkeer - een veilige fiets
   6. Verkeer - mobiliteitsvisie
   7. Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg
   8. Verkeer - fiets veilig
   9. Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
  2. Veiligheidsschouwen
   1. Veiligheidsschouwen
  3. Inrijverbod
  4. Politie
   1. Politie Landsmeer
  5. Openbare orde
   1. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Brandweer
   1. Brandweer Landsmeer
  7. Parkeren
   1. Parkeren in Landsmeer
  8. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
   1. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  9. Bij rampen en calamiteiten
   1. Rampenbestrijding in Landsmeer
  10. Burgernet
   1. Burgernet
  11. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
  12. Veiligheid en Verkeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Cultuur
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus