gemeente Landsmeer | Home

Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Vrijwilligers halen oud papier op: belangrijke inkomstenbron voor AC Waterland
   2. Hoe kan de gemeente u als ondernemer helpen in deze crisis?
   3. Parkeerterrein Sportlaan
   4. Werkzaamheden toegangskruising Landsmeer tijdens zomervakantie
   5. Week van de jonge mantelzorger
   6. Week zonder afval
   7. Hotel in Sportpark verwacht honderden gasten
   8. De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen...
   9. De Twiskemolen treedt toe tot het Geheime Genootschap van de Fluisterende Molens
   10. De installatiespeech van Landsmeers nieuwe burgemeester Leon de Lange
   11. Landsmeer roept buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen
   12. Jaarstukken 2020 gemeente Landsmeer aan raad voorgelegd
   13. Afscheid burgemeester Dennis Straat
   14. Start campagne 'Ik zit klem' voor meer bewustwording van huiselijk geweld
   15. Wie is de beste Doortrapper in Landsmeer
   16. Toespraak burgemeester Dennis Straat dodenherdenking 4 mei 2021
   17. Gezocht: initiatiefnemers en creatieve bestuursleden
   18. Ode aan het Landschap Noord Holland
   19. Zaanstreek-Waterland wil alle (grote) daken vol met zonnepanelen
   20. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer in verband met feestdagen
   21. Denk mee over nieuwbouwplannen voor Zuideinde 40-42
   22. Maatschappelijk werker en sociaal raadsvrouw stellen zich voor
   23. Op zoek naar ?beste Doortrapper? in Landsmeer
   24. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   25. Tijdelijk parkeerverbod Marktplein
   26. Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen
   27. Voorkomen van problematische schulden
   28. Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor senioren met verhuiswens
   29. Gemeentehuis gesloten
   30. Burgemeester Dennis Straat: "Juist nu is het belangrijk dat we vol blijven houden"
   31. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   32. Denk je mee over de nieuwe inrichting speelplek Rhijnestein
   33. Uitslag Landsmeer Tweede Kamerverkiezing 2021
   34. Uw mening gevraagd over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   35. Verkiezingen 17 maart: Gemeentewerf is stemlocatie. Afval afleveren niet mogelijk
   36. Vrijwilligerswerk regelen via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam
   37. Toeslagenaffaire kinderopvang
   38. Gemeente start met maaien
   39. Nieuwe stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen?
   40. Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
   41. Geen digitale dienstverlening mogelijk website
   42. Verkiezingen Tweede Kamer op woensdag 17 maart
   43. Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021
   44. Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt
   45. Gemeentehuis later open in verband met weersomstandigheden
   46. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   47. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
   48. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
   49. Wethouder Erik Heinrich steekt ondernemers hart onder de riem
   50. Click en collect winkels
   51. Vervoer nodig naar vaccinatielocatie?
   52. Geen windturbines in Landsmeer
   53. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
   54. Vervangen damwand in het Sportpark
   55. Bericht burgemeester Straat over avondklok
   56. Avondklok gaat zaterdag 23 januari in
   57. Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis
   58. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
   59. Contact en hulp tijdens corona
   60. Vuurwerkoverlast melden
   61. Contract pontje Ilpendam
   62. College: vier kerst klein, met elkaar, voor elkaar
   63. Voorkom een boete, lever je vuurwerk in
   64. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
   65. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
   66. De pont bij Ilpendam
   67. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
   68. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
   69. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
   70. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
   71. Verbod vuurwerk en carbidschieten
   72. Vrijwilligers in het zonnetje
   73. Steun onze ondernemers
   74. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
   75. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
   76. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
   77. Vrijwilligers in het zonnetje gezet
   78. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
   79. Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Landsmeer
   80. Onderzoek naar speelplekken
   81. Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie
   82. Agenda Bezwaarschriftencommissie
   83. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
   84. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
   85. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
   86. Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021
   87. Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven
   88. Mondkapje verplicht vanaf 1 december
   89. Bloemrijk Sportpark
   90. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
   91. Onderhoud / storing DigiD
   92. Terug naar gedeeltelijke lockdown
   93. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
   94. Uw mening is belangrijk!
   95. Controle vuurwerkoverlast
   96. Inwoners tevreden met investering na zonnepanelenactie Landsmeer
   97. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
   98. Vanaf de bank gluren bij de buren dankzij online Duurzame Huizen Route
   99. Workshop voor werkende mantelzorgers
   100. Meld vuurwerkoverlast
   101. Praat mee over de 17 extra windmolens in gemeente Amsterdam
   102. #GGDGezondheidsmeter2020 Kinderen, Volwassenen of Senioren
   103. Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer
   104. Openingstijden Gemeentewerf worden vanaf maandag 26 oktober tijdelijk verruimd
   105. Paviljoen ?Het terras op de Breek? - uitnodiging voor online informatiebijeenkomst
   106. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
   107. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
   108. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
   109. Aanscherping regels Gemeentewerf
   110. CoronaMelder-app
   111. College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad
   112. Aandacht voor elkaar
   113. Week van de Opvoeding
   114. Start wandelgroep in Landsmeer
   115. 5-11 oktober Landelijke Week van de Veiligheid in Landsmeer
   116. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
   117. Persconferentie coronavirus 28 september
   118. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   119. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   120. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   121. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   122. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   123. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   124. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   125. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   126. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   127. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   128. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   129. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   130. De scholen gaan weer beginnen
   131. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   132. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   133. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   134. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   135. Verwijderd uit de openbare ruimte
   136. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   137. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   138. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   139. Foodtruck op 16 en 17 juli
   140. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   141. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   142. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   143. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   144. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   145. Werkzaamheden IJdoornlaan
   146. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   147. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   148. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   149. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   150. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   151. Gratis ouderschapscursus
   152. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   153. Ophalen grofvuil
   154. Koninklijke onderscheiding
   155. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   156. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   157. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   158. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   159. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   160. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   161. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   162. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   163. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   164. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   165. Samen buiten sporten
   166. Corona-aanpak: de volgende stap
   167. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   168. Let op uw snelheid
   169. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   170. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   171. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   172. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   173. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   174. 5 Mei zijn we gesloten
   175. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   176. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   177. Noodverordening 29 april 2020
   178. Mededeling van handhaving
   179. Koningsdag vieren we thuis
   180. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   181. Project Havenzathe live stream verplaatst
   182. Maatregelen corona verlengd
   183. Ravotplek
   184. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   185. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   186. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   187. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   188. Oud papier wordt weer ingezameld
   189. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   190. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   191. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   192. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   193. Topdrukte bij gemeentewerf
   194. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   195. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   196. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   197. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   198. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   199. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   200. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   201. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   202. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   203. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   204. Nieuwe noodverordening
   205. Markt blijft vooralsnog open
   206. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   207. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   208. Coronavirus en opvoeden
   209. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   210. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   211. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   212. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   213. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   214. Kinderopvang en het Coronavirus
   215. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   216. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   217. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   218. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   219. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   220. Nieuws van de gemeenteraad
   221. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   222. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   223. Brief burgemeester Dennis Straat
   224. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   225. Verkeerscontroles bij basisscholen
   226. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   227. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   228. Wandel mee in Landsmeer
   229. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   230. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   231. Nieuwe beplanting Sportpark
   232. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   233. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   234. Kom bij ons werken!
   235. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   236. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   237. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   238. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   239. Wij zoeken nieuwe collega's
   240. Het Bouwloket is open!
   241. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   242. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   243. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   244. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   245. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   246. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   247. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   248. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   249. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   250. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   251. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   252. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   253. Inzameling afval rond de feestdagen
   254. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   255. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   256. Kent u de Zoete Inval al?
   257. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   258. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   259. Meld illegaal vuurwerk
   260. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   261. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   262. Storing afsprakenwebsite
   263. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   264. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   265. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   266. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   267. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   268. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   269. Werkzaamheden damwand Sportpark
   270. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   271. Begroting Landsmeer 2020-2023
   272. Gemeentehuis dicht
   273. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   274. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   275. Aanmelden veiligheidsscan
   276. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   277. Week tegen de Eenzaamheid
   278. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   279. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   280. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   281. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   282. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   283. Start werkzaamheden glasvezel
   284. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   285. Verwijderen Fietsen
   286. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   287. Cursus Omgaan met dementie
   288. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   289. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   290. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   291. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   292. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   293. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   294. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   295. Gediscrimineerd? Meld het!
   296. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   297. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   298. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   299. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   300. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   301. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   302. Gediscrimineerd? Meld het!
   303. Herziening Woonruimteverdeling
   304. Verwijderen boten
   305. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   306. Eikenprocessierups melden
   307. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   308. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   309. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   310. Verwijderen fiets
   311. Aankondiging controle openbare verlichting
   312. Fietsdiefstal voorkomen
   313. Veteranendag 2019
   314. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   315. Verwijderen boot in Den Ilp
   316. Verwijderen boten
   317. Verwijderen boottrailer
   318. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   319. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   320. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   321. Laat gratis uw fiets graveren!
   322. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   323. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   324. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   325. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   326. Toeristenbelasting; zo zit het!
   327. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   328. Fietsdiefstal
   329. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   330. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   331. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   332. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   333. Diefstal buitenboordmotor
   334. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   335. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   336. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   337. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   338. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   339. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   340. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   341. Gewijzigde inzameldatum gft
   342. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   343. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   344. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   345. Verkiezingen Europees Parlement
   346. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   347. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   348. Geen stembureau Brandweerkazerne
   349. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   350. Verwijderen fietsen
   351. Verwijderen boottrailer
   352. Verwijderen aanhangwagens
   353. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   354. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   355. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   356. DigiD vervangt certificaten
   357. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   358. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   359. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   360. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   361. Historisch rondje Landsmeer
   362. Veilig wonen: brand voorkomen!
   363. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   364. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   365. Geen stempas ontvangen?
   366. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   367. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   368. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   369. Digitaal producten en diensten aanvragen
   370. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   371. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   372. Zonnepanelenactie
   373. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   374. Digitaal loket
   375. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   376. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   377. Koninklijke Onderscheiding
   378. De bootjes mogen weer in het water
   379. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   380. Startersevenement op 8 april 2019
   381. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   382. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   383. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   384. De bootjes mogen weer in het water
   385. Activiteiten Dienstencentrum april
   386. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   387. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   388. Verwijderen boot
   389. Verwijderen fietsen
   390. Subsidie 2020 aanvragen?
   391. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   392. Informatieavond herinrichting Sportpark
   393. Pas op, babbeltruc!
   394. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   395. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   396. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   397. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   398. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   399. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   400. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   401. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   402. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   403. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   404. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   405. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   406. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   407. Kappen gemeentelijke bomen
   408. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   409. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   410. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   411. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   412. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   413. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   414. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   415. Verwijderen boottrailer
   416. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   417. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   418. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   419. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   420. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   421. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   422. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   423. Afscheid Paul Menting
   424. Voorkom een inbraak!
   425. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   426. Activiteiten Dienstencentrum januari
   427. Verwijderen boot
   428. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   429. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   430. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   431. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   432. Gelukkig 2019!
   433. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   434. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   435. Veilig vuurwerk afsteken
   436. Smileys in Landsmeer
   437. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   438. Kerstboomverbranding 2019
   439. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   440. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   441. Afvalkalender 2019
   442. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   443. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   444. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   445. Inloopbijeenkomst glasvezel
   446. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   447. Werkzaamheden aan twee bruggen
   448. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   449. Verwijderen fietsen
   450. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   451. Hoe veilig is Landsmeer?
   452. Voorkom inbraak!
   453. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   454. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   455. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   456. Verwijderen aanhangwagen
   457. Kinderen op gezond gewicht
   458. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   459. Gemeentehuis gesloten
   460. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   461. Damoclesbeleid
   462. Verhuizing Middelpunt
   463. Verwijderen boottrailer
   464. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   465. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   466. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   467. Controle openbare verlichting Landsmeer
   468. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   469. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   470. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   471. Het mantelzorgcompliment
   472. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   473. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   474. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   475. Week van de veiligheid
   476. Verwijderen drie bootjes
   477. Begroting 2019
   478. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   479. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   480. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   481. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   482. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   483. Aankondigingen controle openbare verlichting
   484. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   485. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   486. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   487. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   488. Pas op, babbeltruc!
   489. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   490. Verwijderen trampoline
   491. Gratis e-bike training in Landsmeer
   492. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   493. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   494. Verwijderen motorrijtuig
   495. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   496. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   497. Aankondigingen controle openbare verlichting
   498. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   499. De scholen zijn weer begonnen
   500. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   501. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   502. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   503. Aansluittarieven riolering 2018
   504. Verwijderen fiets
   505. Verwijderen auto
   506. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   507. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   508. Verwijderen fiets
   509. Koninklijke Onderscheiding
   510. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   511. Maandelijkse controle openbare verlichting
   512. Verwijderen boottrailer
   513. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   514. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   515. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   516. Meer verschillende soorten speelruimtes
   517. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   518. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   519. Pas op voor blauwalg
   520. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   521. Festival Welcome to the Future
   522. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   523. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   524. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   525. Evenement Welcome to the Future
   526. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   527. Samen naar een duurzame regio
   528. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   529. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   530. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   531. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   532. Koninklijke Onderscheiding
   533. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   534. Samen de zomer door in Landsmeer
   535. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   536. Hoe veilig is uw onderneming?
   537. Controle openbare verlichting
   538. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   539. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   540. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   541. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   542. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   543. Aankondigingen controle openbare verlichting
   544. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   545. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   546. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   547. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   548. AVG: uw privacy goed beschermd
   549. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   550. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   551. Een keertje overnachten op school
   552. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   553. Cursus Bewust Opvoeden van start
   554. Opening Sportpark Landsmeer
   555. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   556. Nieuw transformatorstation sportpark
   557. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   558. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   559. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   560. Aankondigingen controle openbare verlichting
   561. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   562. Koninklijke onderscheidingen
   563. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   564. Spelregels tijdens Koningsdag
   565. Koningsdag in Landsmeer
   566. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   567. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   568. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   569. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   570. Remwegdemonstratie groot succes
   571. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   572. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   573. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   574. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   575. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   576. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   577. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   578. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   579. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   580. Democratische school in Landsmeer
   581. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   582. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   583. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   584. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   585. Controle openbare verlichting
   586. Alle bootjes in het water
   587. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   588. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   589. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   590. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   591. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   592. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   593. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   594. Stempas kwijt? Geen paniek.
   595. Niet parkeren bij scholen
   596. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   597. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   598. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   599. Verwijdering rijplaten
   600. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   601. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   602. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   603. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   604. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   605. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   606. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   607. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   608. NL DOET, doet u ook mee?
   609. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   610. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   611. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   612. Controle openbare verlichting
   613. Ff offline, superbelangrijk!
   614. Pas op, glad!
   615. Storing waternet
   616. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   617. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   618. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   619. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   620. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   621. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   622. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   623. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   624. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   625. Westerstorm
   626. Storing bij melding Leefomgeving
   627. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   628. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   629. Wijziging ophalen plastic afval
   630. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   631. Rustige jaarwisseling
   632. Niet thuis? Doe het licht aan!
   633. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   634. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   635. Vrijwilligers in de bloemen
   636. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   637. Wijzigingen afval ophalen
   638. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   639. Afvalkalender 2018
   640. Pas op, glad!
   641. Bent u onlangs iets verloren?
   642. Oliebol klaar?
   643. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   644. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   645. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   646. Aanmelden nieuwe partij
   647. Geluidsscherm langs A10
   648. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   649. Eerste resultaten Energie Battle
   650. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   651. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   652. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   653. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   654. Bootjes het water uit
   655. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   656. Afvalkalender verschijnt in december
   657. Wijziging van het CBR
   658. Val op!
   659. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   660. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   661. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   662. Is uw sloot al schoon?
   663. Cursus Peuter in Zicht
   664. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   665. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   666. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   667. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   668. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   669. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   670. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   671. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   672. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   673. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   674. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   675. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   676. Historisch rondje Landsmeer
   677. Baggerwerkzaamheden
   678. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   679. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   680. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   681. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   682. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   683. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   684. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   685. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   686. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   687. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   688. Festival Pleinvrees 2017
   689. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   690. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   691. De scholen gaan weer beginnen!
   692. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   693. Historisch rondje Landsmeer
   694. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   695. Samen de zomer door
   696. Oproep aan eigenaar van boot
   697. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   698. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   699. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   700. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   701. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   702. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   703. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   704. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   705. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   706. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   707. Herstel asfalt
   708. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   709. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   710. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   711. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   712. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   713. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   714. Vervangen brug bij Sportpark
   715. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   716. Verwijderen boten
   717. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   718. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   719. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   720. Kom je bij ons werken?
   721. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   722. Laatste kans, laatste kavel te koop
   723. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   724. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   725. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   726. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   727. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   728. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   729. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   730. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   731. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   732. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   733. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   734. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   735. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   736. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   737. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   738. Gewijzigde openingstijden gemeente
   739. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   740. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   741. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   742. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   743. Gevolg gaslek Ilpendam
   744. Hoe veilig is uw onderneming?
   745. Afwijkende data inzameling afval
   746. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   747. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   748. Afvalinzameling
   749. Kindergemeenteraad Landsmeer
   750. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   751. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   752. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   753. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   754. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   755. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   756. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   757. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   758. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   759. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   760. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   761. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   762. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   763. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   764. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   765. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   766. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   767. Is uw huis wel inbraakproof?
   768. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   769. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   770. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   771. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   772. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   773. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   774. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   775. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   776. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   777. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   778. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   779. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   780. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   781. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   782. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   783. Oplichters actief met wielklem
   784. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   785. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   786. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   787. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   788. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   789. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   790. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   791. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   792. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   793. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   794. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   795. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   796. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   797. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   798. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   799. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   800. Veilig vuurwerk afsteken
   801. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   802. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   803. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   804. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   805. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   806. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   807. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   808. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   809. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   810. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   811. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   812. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   813. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   814. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   815. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   816. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   817. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   818. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   819. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   820. Niet thuis? Licht aan!
   821. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   822. Afvoeren van olie- en frituurvet
   823. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   824. Baggerwerken 2017
   825. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   826. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   827. Bladafval in de GFT-bak!
   828. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   829. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   830. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   831. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   832. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   833. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   834. Voorkom brand in garage, schuur of box
   835. Conferentie Werken Zorgen Samen
   836. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   837. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   838. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   839. Fiets jij al in fietsmodus?
   840. Het mantelzorgcompliment
   841. Conferentie Werken Zorgen Samen
   842. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   843. Is uw sloot al schoon?
   844. Riool schoon, heel gewoon!
   845. Gemeente actief met speeltuinen
   846. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   847. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   848. Baggerwerkzaamheden 2017
   849. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   850. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   851. Regels omtrent het aanbieden van afval
   852. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   853. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   854. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   855. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   856. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   857. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   858. Zakkenroller, pas op!
   859. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   860. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   861. Afvalcampagne: inzameling PMD
   862. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   863. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   864. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   865. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   866. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   867. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   868. Nieuws van de gemeenteraad
   869. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   870. Een brief van bezorgde kinderen
   871. Hitteplan actief
   872. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   873. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   874. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   875. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   876. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   877. Zaterdag 24 september Burendag
   878. Subsidieaanvraag 2019
   879. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   880. Asfalteren Amsterdamse pad
   881. Baggerwerkzaamheden
   882. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   883. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   884. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   885. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   886. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   887. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   888. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   889. Inbrekers gaan niet op vakantie
   890. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   891. Brugklassers veilig op weg naar school
   892. Landsmeer recreatief knooppunt
   893. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   894. Privacyprotocol Sociaal Domein
   895. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   896. Inzameling PMD-afval
   897. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   898. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   899. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   900. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   901. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   902. Nieuws van de Raad
   903. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   904. Website "Geef om Landsmeer"
   905. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   906. Persleidingbreuk gerepareerd
   907. Bezoek Commissaris van de Koning
   908. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   909. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   910. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   911. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   912. 100 jaar droge voeten op het plein
   913. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   914. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   915. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   916. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   917. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   918. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   919. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   920. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   921. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   922. Tentoonstelling Panorama Waterland
   923. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   924. Woninginbraak neemt toe
   925. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   926. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   927. Renovatie plantvakken
   928. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   929. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   930. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   931. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   932. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   933. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   934. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   935. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   936. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   937. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   938. Intentieverklaring partners WMO getekend
   939. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   940. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   941. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   942. Hulp bij belastingaangifte
   943. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   944. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   945. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   946. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   947. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   948. Uitslag referendum Landsmeer
   949. Van Zonbrug in storing
   950. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   951. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   952. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   953. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   954. Hoe herkent u een hennepkweker?
   955. De bootjes mogen weer in het water
   956. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   957. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   958. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   959. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   960. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   961. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   962. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   963. De nieuwe Keern
   964. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   965. Het college vergadert op locatie
   966. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   967. NL-Alert campagne
   968. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   969. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   970. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   971. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   972. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   973. Herinrichting buurt Gortesloot
   974. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   975. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   976. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Verkiezingen
   1. Verkiezingen
  3. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2020
    1. Gemeenteberichten 2020
   2. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   3. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   4. Gemeenteberichten 2021
   5. Gemeenteberichten 2020
   6. Gemeenteberichten 2019
  4. Nieuwsbrief
   1. nieuwsbrief 2020
    1. Nieuwsbrief Landsmeer
   2. Nieuwsbrief Landsmeer
   3. Nieuwsbrief Landsmeer
  5. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Ontwerpbesluit Den Ilp 180B
  6. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer
   3. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Toespraak burgemeester Dennis Straat dodenherdenking 4 mei 2021
  9. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
  10. Nieuws en bekendmakingen
  11. Verkiezingen
  12. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
  13. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
  14. Geen windturbines in Landsmeer
  15. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
  16. Vervangen damwand in het Sportpark
  17. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
  18. Contact en hulp tijdens corona
  19. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
  20. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
  21. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
  22. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
  23. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
  24. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
  25. De pont bij Ilpendam
  26. Verbod vuurwerk en carbidschieten
  27. Steun onze ondernemers
  28. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
  29. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
  30. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
  31. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
  32. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
  33. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
  34. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
  35. Bloemrijk Sportpark
  36. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
  37. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
  38. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
  39. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
  40. CoronaMelder-app
  41. Aandacht voor elkaar
  42. Week van de Opvoeding
  43. Start wandelgroep in Landsmeer
  44. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
  45. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  46. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  47. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  48. Bekendmakingen
  49. Koninklijke onderscheiding
  50. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
   1. Bouwen en verbouwen
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Klachten en meldingen
   1. Klacht over de gemeente?
  5. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  6. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  7. Burgernet
   1. Burgernet
  8. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  9. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  10. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  11. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  12. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   2. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   3. Bestuurlijke Toekomst
   4. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   5. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   6. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2020
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    2. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    3. Besluitenlijsten college van B&W 2021
    4. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    5. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Gemeenteraad
   1. Gemeenteraad Landsmeer
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie privacyverklaring
   3. Rekenkamercommissie Landsmeer
   4. Adviesraad Sociaal Domein
   5. Welstandscommissie
   6. Wmo-raad Landsmeer 2015
   7. Wmo-raad Notulen
   8. Seniorenraad
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    2. Privacyprotocol
    3. Beleidsregels
    4. Beleidsregels - vervolg -
    5. Beleidsregels -vervolg 2-
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Beleidsregel uitwegvergunningen 2015
    1. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   8. Evaluatieverslag UV, OOV, WABO, APV bijz.wetten 2020
   9. Regelgeving
   10. Beleidsregels
   11. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   12. Regelingenbank
   13. Grondprijsbeleid 2013
   14. Bouwverordening 2012
   15. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   16. Grondprijsbeleid 2014
   17. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. Bestuur en Organisatie
  13. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afvalbeleid
   3. Hout stoken
   4. Milieu
   5. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  5. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  6. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  7. Projecten
   1. Projecten
   2. Kruising IJdoornlaan-Zuideinde, herinrichting
   3. Havenzathe fase 2020
   4. Havenzathe speelplek Rhijnestein-Brederode
   5. Omgevingsvisie Landsmeer
   6. Meervalweg, herinrichting
   7. Havenzathe opstart en masterplan
   8. Gorteslootbuurt
   9. Sportpark wordt voorzien van groen
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  8. Water en riool
   1. Water en riool
  9. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
  10. Wonen, werken en leven
  11. Duurzaamheid
  12. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Monumenten
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus