Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   2. Eerste resultaten Energie Battle
   3. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   4. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   5. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   6. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   7. Bootjes het water uit
   8. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   9. Vrijwilligers in het zonnetje
   10. Afvalkalender verschijnt in december
   11. Wijziging van het CBR
   12. Val op!
   13. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   14. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   15. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   16. Is uw sloot al schoon?
   17. Cursus Peuter in Zicht
   18. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   19. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   20. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   21. Mantelzorgcompliment en dag van de mantelzorg in Landsmeer
   22. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   23. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   24. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   25. Uitkomsten Regionale Omnibusenquête 2017
   26. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   27. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   28. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   29. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   30. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   31. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   32. Historisch rondje Landsmeer
   33. Baggerwerkzaamheden
   34. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   35. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   36. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   37. Openingstijden Burgerservice
   38. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   39. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   40. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   41. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   42. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   43. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   44. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   45. Festival Pleinvrees 2017
   46. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   47. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   48. De scholen gaan weer beginnen!
   49. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   50. Historisch rondje Landsmeer
   51. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   52. Samen de zomer door
   53. Oproep aan eigenaar van boot
   54. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   55. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   56. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   57. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   58. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   59. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   60. Van 25 juli t/m 27 juli 2017 verkeershinder Kerkbuurt Oostzaan door wegwerkzaamheden
   61. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   62. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   63. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   64. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   65. Herstel asfalt
   66. Ontwikkeling terrein voormalig metaalfabriek Van Acker
   67. Heb jij ideeën als water? Win ? 2500,- voor schoner water
   68. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   69. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   70. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   71. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   72. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   73. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   74. Vervangen brug bij Sportpark
   75. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   76. Verwijderen boten
   77. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   78. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   79. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   80. Kom je bij ons werken?
   81. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   82. Laatste kans, laatste kavel te koop
   83. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   84. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   85. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   86. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   87. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   88. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   89. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   90. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   91. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   92. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   93. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   94. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   95. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   96. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   97. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   98. Gewijzigde openingstijden gemeente
   99. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   100. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   101. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   102. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   103. Gevolg gaslek Ilpendam
   104. Hoe veilig is uw onderneming?
   105. Afwijkende data inzameling afval
   106. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   107. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   108. Afvalinzameling
   109. Kindergemeenteraad Landsmeer
   110. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   111. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   112. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   113. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   114. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   115. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   116. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   117. De Regionale Omnibusenquête komt er weer aan. Doet u mee?
   118. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   119. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   120. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   121. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   122. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   123. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   124. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   125. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   126. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   127. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   128. Is uw huis wel inbraakproof?
   129. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   130. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   131. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   132. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   133. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   134. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   135. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   136. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   137. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   138. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   139. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   140. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   141. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   142. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   143. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   144. Vacature extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer
   145. Oplichters actief met wielklem
   146. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   147. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   148. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   149. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   150. Mogelijk verkeershinder wegens baggerwerkzaamheden wegsloten in februari/maart
   151. Kindergemeenteraad van Landsmeer geïnstalleerd
   152. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   153. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   154. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   155. Vraag voor 31 januari een financiële bijdrage voor uw NLdoet klus aan!
   156. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   157. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   158. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   159. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   160. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   161. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   162. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   163. Gemeentelijke leges 2017
   164. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   165. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   166. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   167. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   168. Veilig vuurwerk afsteken
   169. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   170. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   171. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   172. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   173. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   174. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   175. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   176. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   177. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   178. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   179. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   180. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   181. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   182. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   183. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   184. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   185. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   186. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   187. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   188. Niet thuis? Licht aan!
   189. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   190. Maandag 5 december 2016 landelijk controlebericht NL-Alert
   191. Afvoeren van olie- en frituurvet
   192. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   193. Baggerwerken 2017
   194. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   195. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   196. Bladafval in de GFT-bak!
   197. Mantelzorgcompliment
   198. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   199. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   200. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   201. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   202. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   203. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   204. Voorkom brand in garage, schuur of box
   205. Conferentie Werken Zorgen Samen
   206. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   207. Mantelzorgers in het zonnetje, vrijdag 11 november
   208. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   209. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   210. Dag van de mantelzorg in Landsmeer
   211. Fiets jij al in fietsmodus?
   212. Het mantelzorgcompliment
   213. Conferentie Werken Zorgen Samen
   214. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   215. Is uw sloot al schoon?
   216. Riool schoon, heel gewoon!
   217. Gemeente actief met speeltuinen
   218. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   219. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   220. Baggerwerkzaamheden 2017
   221. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   222. Over uw buurt - Zó weet je ervan!
   223. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   224. Regels omtrent het aanbieden van afval
   225. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   226. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   227. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   228. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   229. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   230. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   231. Zakkenroller, pas op!
   232. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   233. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   234. Afvalcampagne: inzameling PMD
   235. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   236. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   237. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   238. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   239. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   240. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   241. Nieuws van de gemeenteraad
   242. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   243. Een brief van bezorgde kinderen
   244. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015
   245. Hitteplan actief
   246. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   247. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   248. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   249. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   250. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   251. Zaterdag 24 september Burendag
   252. Subsidieaanvraag 2017
   253. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   254. Asfalteren Amsterdamse pad
   255. Baggerwerkzaamheden
   256. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   257. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   258. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   259. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   260. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   261. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   262. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   263. Meer dan 16.000 kinderen in de stadsregio Amsterdam doen verkeersexamen
   264. Inbrekers gaan niet op vakantie
   265. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   266. Brugklassers veilig op weg naar school
   267. Enquête over het openbaar vervoer binnen Waterland en naar Amsterdam
   268. Landsmeer recreatief knooppunt
   269. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   270. Privacyprotocol Sociaal Domein
   271. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   272. Inzameling PMD-afval
   273. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   274. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   275. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   276. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   277. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   278. Nieuws van de Raad
   279. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   280. Website "Geef om Landsmeer"
   281. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   282. Persleidingbreuk gerepareerd
   283. Bezoek Commissaris van de Koning
   284. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   285. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   286. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   287. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   288. 100 jaar droge voeten op het plein
   289. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   290. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   291. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   292. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   293. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   294. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   295. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   296. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   297. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   298. Tentoonstelling Panorama Waterland
   299. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   300. De Waterwolf, project 100 jaar droge voeten
   301. Woninginbraak neemt toe
   302. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   303. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   304. Renovatie plantvakken
   305. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   306. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   307. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   308. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   309. Melding Flyers Neighbourhood Watch in Landsmeer
   310. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   311. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   312. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   313. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   314. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   315. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   316. Munckhof Taxi neemt dienstverlening ETS over
   317. Intentieverklaring partners WMO getekend
   318. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   319. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   320. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   321. Hulp bij belastingaangifte
   322. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   323. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   324. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   325. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   326. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   327. Uitslag referendum Landsmeer
   328. Van Zonbrug in storing
   329. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   330. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   331. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   332. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   333. Hoe herkent u een hennepkweker?
   334. De bootjes mogen weer in het water
   335. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   336. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   337. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   338. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   339. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   340. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   341. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   342. De nieuwe Keern
   343. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   344. Het college vergadert op locatie
   345. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   346. NL-Alert campagne
   347. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   348. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   349. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   350. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   351. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   352. Herinrichting buurt Gortesloot
   353. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   354. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   355. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2016
    1. Gemeenteberichten 2016
   2. 2015
    1. Gemeenteberichten 2015
   3. 2014
    1. Gemeenteberichten 2014
   4. 2013
    1. Gemeenteberichten 2013
   5. 2012
    1. Gemeenteberichten 2012
   6. 2011
    1. Gemeenteberichten 2011
   7. 2010
    1. Gemeenteberichten 2010
   8. Gemeenteberichten 2017
   9. Gemeenteberichten 2016
  3. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
  4. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid , onder a, onder 3° Wabo, Van Beekstraat 252 te Landsmeer, OV2016118
   3. Medewerking omgevingsvergunning herstel Twiske Molen, Het Luijendijkje 3 te Landsmeer
   4. Kennisgeving afwijking bestemmingsplan Noordeinde 150F, OV2016107
   5. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Evenementenkalender
   1. Vrijwilligers in het zonnetje
   2. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   3. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag
   4. Open Huis gemeente Landsmeer
   5. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   6. Herdenking 4 mei
   7. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor Landsmeer
  8. Verkiezingen 2017
   1. Verkiezingen 2017
   2. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
  9. Nieuws en bekendmakingen
  10. Nieuws en bekendmakingen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Producten van de gemeente
   1. Producten van de gemeente
   2. Contact
  2. Omgevingsvergunning
   1. Omgevingsvergunning
  3. Principeverzoek Het Lint 2015
   1. Het Lint 2015 checklist
   2. Principeverzoek Het Lint 2015
  4. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  5. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  6. Klachten en meldingen
   1. Klachten over de gemeente
  7. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  8. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  9. Burgernet
   1. Burgernet
  10. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  11. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  12. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  13. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  14. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke toekomst
   1. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   2. Bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer
   3. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    2. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    3. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    4. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    5. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    6. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    7. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    8. Besluitenlijsten 2017
    9. B&W besluitenlijst 2017 nr.42
    10. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    11. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    12. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    13. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2014-2018
    1. Portefeuilleverdeling college 2014-2018
   3. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   4. Collegeprogramma 2014-2018
    1. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   5. College van burgemeester en wethouders
   6. Spreekuur college Landsmeer
   7. College 2013
   8. Cor Hienkes
   9. Astrid Nienhuis
   10. College 2013
   11. Menting Paul
  3. Gemeenteraad
   1. Toekomstvisie 2025
    1. Uitkomsten dialoogsessies
     1. Dialoogsessies & foto Landsmeer toekomstvisie 2025
    2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    3. Toekomstvisie 2025 aankondiging enquete
    4. Toekomstvisie 2025 folder
    5. Toekomstvisie 2025 folder 2
    6. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
    7. Uitkomsten dialoogsessie
    8. Gemeenteraad Landsmeer stelt Toekomstvisie Landsmeer 2025 vast
   2. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   3. Gemeenteraad
   4. Raad en college zien kansen voor verbetering bestuursituatie in Landsmeer
   5. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
   6. Uitnodiging: D66 neemt initiatief tot openbaar overleg politieke samenwerking. Inwoners welkom!
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Adviesraad Sociaal Domein
   3. Welstandscommissie
   4. Wmo-raad Landsmeer 2015
   5. Wmo-raad Notulen
   6. Seniorenraad
   7. Monumentencommissie
   8. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   9. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
    1. Regionale Omnibusenquête
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klachten
    2. Advies ombudsman
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Wijkgesprekken
    1. Wijkgesprekken
   7. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Privacyprotocol
    2. Beleidsregels
    3. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
    4. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Inzage raads- en commissiestukken
    1. Inzage raadsstukken
   8. Regelgeving
   9. Beleidsregels
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Programmabegroting
    1. Programmabegrotingen
   2. Leges
    1. Tarieventabel 2017
    2. Leges
   3. Jaarrekening
    1. Jaarrekening
   4. Bestuursrapportages
    1. Bestuursrapportages
   5. Perspectiefnota
    1. Perspectiefnota
   6. Belastingverordeningen
    1. Belastingverordeningen
   7. Programmabegrotingen
   8. Leges
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. B&W besluitenlijst 2017 nr.42
  13. Bestuur en Organisatie
  14. Hoe werkt de gemeente?
  15. Beleidsregels
  16. Bouwverordening 2012
  17. Grondprijsbeleid 2013
  18. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  19. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
  20. Bestuurlijke toekomst Landsmeer
 4. Links
  1. Geef om Landsmeer
  2. OLO
  3. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afval en reiniging
   1. Afval en reiniging
   2. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
   3. Oud papier en karton
  2. Begraafplaatsen
   1. Begraafplaats_startpagina
   2. Begraafplaats_herbegraven of alsnog cremeren
   3. Begraafplaats_soorten graven
   4. Begraafplaats_aangifte overlijden
   5. Begraafplaats_begraven en begrafenis
   6. Begraafplaats_grafrechten, kosten en duur
   7. Begraafplaats_as verstrooien
   8. Begraafplaats_Landsmeer
   9. Begraafplaats_Purmerland
   10. Begraafplaats_onderhoud
   11. Begraafplaats_veel gestelde vragen
   12. Begraafplaats_grafmonument / gedenkteken
   13. Begraafplaats_rouwverwerking
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Bouwen en verbouwen
   2. Mantelzorg en bouwen
   3. Omgevingsvergunning
   4. Bestemmingsplannen
   5. Bestemmingsplannen vastgesteld
   6. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   10. Banscheiding bestemmingsplan
   11. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   12. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   13. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   14. Bestemmingsplan Luijendijk
   15. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   16. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   17. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   18. Bestemmingsplannen ter inzage
   19. Commissie straatnaamgeving
   20. Vergunningvrij bouwen en verbouwen
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Jeugd en gezin
   1. Jeugd en Gezin
  5. Milieu
   1. Milieu
  6. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  7. Ondernemen in Landsmeer
   1. Ondernemen
  8. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
   2. Oplaadpalen elektrische auto's
  9. Participatie - Geef om Landsmeer
   1. Participatie
  10. Participatie en werk
   1. Participatie en Werk
  11. Projecten
   1. Projecten
   2. Waterschoolstraat
   3. Projecten - oude dorp
   4. Van Acker, Dorpsstraat 60
   5. Geijenbreek, Noorderbreek en Kerkebreek - herbestrating
   6. Fietspad Scheepsbouwersweg en Luijendijkje, asfalteren
   7. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   8. Herinrichting Schoolstraat ? Polderweg, Den Ilp
   9. Amsterdamse pad, asfaltering
   10. Baggerwerken 2017
   11. Breekoever Noordblok, laatste fase
   12. Hotel Landsmeer
   13. Luijendijk-Zuid
   14. Gorteslootbuurt, aanleg riolering
   15. Sportlaan, Hermessingel en Herculesweg - herinrichting
   16. Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan , Kemphaanstraat - herinrichting
   17. Groeneiland, herinrichting
   18. Fietspad van Scheepsbouwersweg naar Luijendijkje, herinrichting
   19. Voetgangersbruggen Luijendijk
   20. Luijendijk-Zuid, geluidsscherm
   21. Langebreek/ Rondebreek, herbestrating
   22. De Keern
   23. Bobelkamp, herstrating
   24. Zuiderzeelaan (deels) asfalteren en Kerkebreek herbestrating
  12. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Waterplan: Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken samen aan water
   3. Riool - drukriolering en minigemalen
   4. Water - beschoeiing en walkanten
   5. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   6. Riool - verantwoordelijkheden
   7. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   8. Riool - goed gebruik
   9. Riool - klachten en meldingen
   10. Riool - verstopping
   11. Riool - geur in huis
   12. riool - lozingen afvalwater
   13. Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
   14. Water - dode dieren
   15. Water - drijvende rietkragen
   16. Water - Hoogheemraadschap
   17. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   18. Water - overlast vaartuigen
   19. Water - steigers en boothuizen
   20. Water - vuil op het water
   21. Water - waterdiepte
  13. Zelfstandig wonen en leven
   1. Zelfstandig Wonen en Leven
  14. Wonen, werken en leven
  15. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid en verkeer
  1. Verkeer, veiligheid en wegen
   1. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
   2. Verkeer - De scholen zijn weer begonnen
   3. Verkeer - Opfriscursus verkeerskennis voor senioren
   4. Verkeer - een veilige fiets
   5. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   6. Verkeer - mobiliteitsvisie
   7. Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg
   8. Verkeer - fiets veilig
   9. Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
  2. Inrijverbod
   1. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
  3. Politie
   1. Politie Wijkteam Landsmeer
  4. Openbare orde
   1. Openbare Orde & Veiligheid
  5. Brandweer
   1. Brandweer Landsmeer
  6. Parkeren
   1. Parkeren
  7. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
   1. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  8. Bij rampen en calamiteiten
   1. Rampenbestrijding in Landsmeer
  9. Burgernet
   1. Burgernet
  10. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
  11. Veiligheid en Verkeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Natuur en recreatie
   1. Natuurgebieden
  2. Sporten
   1. Sporten in Landsmeer
  3. Subsidie
   1. Subsidieaanvraag 2018
  4. Evenementen
   1. Evenement organiseren?
  5. Sport, recreatie en cultuur
  6. Historisch rondje Landsmeer
 8. Over Landsmeer
  1. Cijfers
   1. Kerncijfers
  2. Gemeentehuis
   1. Informatieruimte
    1. Informatieruimte
   2. Openingstijden
  3. Gemeentewerf
   1. Gemeentewerf
  4. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  5. Historie
   1. Historie
  6. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  7. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  8. Over Landsmeer
 9. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad 2017
  2. Gemeenteraad