Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   2. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   3. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   4. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   5. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   6. Werkzaamheden IJdoornlaan
   7. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   8. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   9. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   10. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   11. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   12. Gratis ouderschapscursus
   13. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   14. Ophalen grofvuil
   15. Koninklijke onderscheiding
   16. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   17. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   18. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   19. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   20. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   21. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   22. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   23. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   24. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   25. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   26. Samen buiten sporten
   27. Corona-aanpak: de volgende stap
   28. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   29. Let op uw snelheid
   30. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   31. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   32. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   33. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   34. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   35. 5 Mei zijn we gesloten
   36. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   37. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   38. Noodverordening 29 april 2020
   39. Mededeling van handhaving
   40. Koningsdag vieren we thuis
   41. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   42. Project Havenzathe live stream verplaatst
   43. Verruiming openingstijden gemeentewerf Landsmeer Op weekdagen langer open.
   44. Maatregelen corona verlengd
   45. Ravotplek
   46. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   47. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   48. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   49. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   50. Oud papier wordt weer ingezameld
   51. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   52. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   53. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   54. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   55. Topdrukte bij gemeentewerf
   56. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   57. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   58. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   59. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   60. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   61. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   62. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   63. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   64. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   65. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   66. Nieuwe noodverordening
   67. Markt blijft vooralsnog open
   68. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   69. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   70. Coronavirus en opvoeden
   71. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   72. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   73. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   74. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   75. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   76. Kinderopvang en het Coronavirus
   77. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   78. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   79. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   80. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   81. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   82. Nieuws van de gemeenteraad
   83. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   84. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   85. Brief burgemeester Dennis Straat
   86. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   87. Verkeerscontroles bij basisscholen
   88. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   89. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   90. Wandel mee in Landsmeer
   91. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   92. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   93. Nieuwe beplanting Sportpark
   94. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   95. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   96. Kom bij ons werken!
   97. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   98. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   99. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   100. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   101. Wij zoeken nieuwe collega's
   102. Het Bouwloket is open!
   103. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   104. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   105. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   106. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   107. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   108. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   109. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   110. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   111. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   112. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   113. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   114. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   115. Inzameling afval rond de feestdagen
   116. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   117. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   118. Kent u de Zoete Inval al?
   119. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   120. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   121. Meld illegaal vuurwerk
   122. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   123. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   124. Storing afsprakenwebsite
   125. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   126. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   127. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   128. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   129. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   130. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   131. Werkzaamheden damwand Sportpark
   132. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   133. Begroting Landsmeer 2020-2023
   134. Gemeentehuis dicht
   135. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   136. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   137. Aanmelden veiligheidsscan
   138. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   139. Week tegen de Eenzaamheid
   140. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   141. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   142. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   143. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   144. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   145. Start werkzaamheden glasvezel
   146. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   147. Verwijderen Fietsen
   148. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   149. Cursus Omgaan met dementie
   150. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   151. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   152. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   153. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   154. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   155. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   156. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   157. Gediscrimineerd? Meld het!
   158. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   159. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   160. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   161. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   162. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   163. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   164. Gediscrimineerd? Meld het!
   165. Herziening Woonruimteverdeling
   166. Verwijderen boten
   167. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   168. Eikenprocessierups melden
   169. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   170. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   171. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   172. Verwijderen fiets
   173. Aankondiging controle openbare verlichting
   174. Fietsdiefstal voorkomen
   175. Veteranendag 2019
   176. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   177. Verwijderen boot in Den Ilp
   178. Verwijderen boten
   179. Verwijderen boottrailer
   180. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   181. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   182. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   183. Laat gratis uw fiets graveren!
   184. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   185. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   186. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   187. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   188. Toeristenbelasting; zo zit het!
   189. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   190. Fietsdiefstal
   191. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   192. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   193. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   194. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   195. Diefstal buitenboordmotor
   196. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   197. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   198. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   199. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   200. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   201. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   202. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   203. Gewijzigde inzameldatum gft
   204. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   205. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   206. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   207. Verkiezingen Europees Parlement
   208. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   209. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   210. Geen stembureau Brandweerkazerne
   211. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   212. Verwijderen fietsen
   213. Verwijderen boottrailer
   214. Verwijderen aanhangwagens
   215. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   216. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   217. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   218. DigiD vervangt certificaten
   219. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   220. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   221. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   222. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   223. Historisch rondje Landsmeer
   224. Veilig wonen: brand voorkomen!
   225. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   226. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   227. Geen stempas ontvangen?
   228. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   229. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   230. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   231. Digitaal producten en diensten aanvragen
   232. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   233. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   234. Zonnepanelenactie
   235. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   236. Digitaal loket
   237. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   238. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   239. Koninklijke Onderscheiding
   240. De bootjes mogen weer in het water
   241. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   242. Startersevenement op 8 april 2019
   243. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   244. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   245. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   246. De bootjes mogen weer in het water
   247. Activiteiten Dienstencentrum april
   248. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   249. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   250. Verwijderen boot
   251. Verwijderen fietsen
   252. Subsidie 2020 aanvragen?
   253. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   254. Informatieavond herinrichting Sportpark
   255. Pas op, babbeltruc!
   256. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   257. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   258. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   259. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   260. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   261. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   262. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   263. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   264. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   265. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   266. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   267. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   268. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   269. Kappen gemeentelijke bomen
   270. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   271. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   272. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   273. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   274. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   275. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   276. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   277. Verwijderen boottrailer
   278. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   279. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   280. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   281. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   282. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   283. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   284. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   285. Afscheid Paul Menting
   286. Voorkom een inbraak!
   287. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   288. Activiteiten Dienstencentrum januari
   289. Verwijderen boot
   290. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   291. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   292. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   293. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   294. Gelukkig 2019!
   295. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   296. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   297. Veilig vuurwerk afsteken
   298. Smileys in Landsmeer
   299. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   300. Kerstboomverbranding 2019
   301. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   302. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   303. Afvalkalender 2019
   304. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   305. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   306. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   307. Inloopbijeenkomst glasvezel
   308. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   309. Werkzaamheden aan twee bruggen
   310. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   311. Verwijderen fietsen
   312. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   313. Hoe veilig is Landsmeer?
   314. Voorkom inbraak!
   315. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   316. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   317. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   318. Verwijderen aanhangwagen
   319. Kinderen op gezond gewicht
   320. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   321. Gemeentehuis gesloten
   322. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   323. Damoclesbeleid
   324. Verhuizing Middelpunt
   325. Verwijderen boottrailer
   326. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   327. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   328. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   329. Controle openbare verlichting Landsmeer
   330. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   331. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   332. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   333. Het mantelzorgcompliment
   334. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   335. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   336. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   337. Week van de veiligheid
   338. Verwijderen drie bootjes
   339. Begroting 2019
   340. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   341. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   342. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   343. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   344. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   345. Aankondigingen controle openbare verlichting
   346. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   347. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   348. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   349. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   350. Pas op, babbeltruc!
   351. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   352. Verwijderen trampoline
   353. Gratis e-bike training in Landsmeer
   354. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   355. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   356. Verwijderen motorrijtuig
   357. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   358. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   359. Aankondigingen controle openbare verlichting
   360. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   361. De scholen zijn weer begonnen
   362. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   363. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   364. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   365. Aansluittarieven riolering 2018
   366. Verwijderen fiets
   367. Verwijderen auto
   368. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   369. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   370. Verwijderen fiets
   371. Koninklijke Onderscheiding
   372. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   373. Maandelijkse controle openbare verlichting
   374. Verwijderen boottrailer
   375. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   376. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   377. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   378. Meer verschillende soorten speelruimtes
   379. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   380. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   381. Pas op voor blauwalg
   382. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   383. Festival Welcome to the Future
   384. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   385. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   386. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   387. Evenement Welcome to the Future
   388. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   389. Samen naar een duurzame regio
   390. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   391. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   392. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   393. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   394. Koninklijke Onderscheiding
   395. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   396. Samen de zomer door in Landsmeer
   397. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   398. Hoe veilig is uw onderneming?
   399. Controle openbare verlichting
   400. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   401. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   402. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   403. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   404. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   405. Aankondigingen controle openbare verlichting
   406. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   407. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   408. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   409. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   410. AVG: uw privacy goed beschermd
   411. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   412. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   413. Een keertje overnachten op school
   414. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   415. Cursus Bewust Opvoeden van start
   416. Opening Sportpark Landsmeer
   417. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   418. Nieuw transformatorstation sportpark
   419. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   420. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   421. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   422. Aankondigingen controle openbare verlichting
   423. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   424. Koninklijke onderscheidingen
   425. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   426. Spelregels tijdens Koningsdag
   427. Koningsdag in Landsmeer
   428. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   429. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   430. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   431. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   432. Remwegdemonstratie groot succes
   433. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   434. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   435. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   436. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   437. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   438. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   439. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   440. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   441. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   442. Democratische school in Landsmeer
   443. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   444. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   445. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   446. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   447. Controle openbare verlichting
   448. Alle bootjes in het water
   449. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   450. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   451. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   452. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   453. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   454. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   455. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   456. Stempas kwijt? Geen paniek.
   457. Niet parkeren bij scholen
   458. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   459. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   460. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   461. Verwijdering rijplaten
   462. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   463. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   464. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   465. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   466. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   467. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   468. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   469. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   470. NL DOET, doet u ook mee?
   471. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   472. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   473. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   474. Controle openbare verlichting
   475. Ff offline, superbelangrijk!
   476. Pas op, glad!
   477. Storing waternet
   478. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   479. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   480. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   481. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   482. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   483. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   484. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   485. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   486. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   487. Westerstorm
   488. Storing bij melding Leefomgeving
   489. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   490. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   491. Wijziging ophalen plastic afval
   492. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   493. Rustige jaarwisseling
   494. Niet thuis? Doe het licht aan!
   495. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   496. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   497. Vrijwilligers in de bloemen
   498. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   499. Wijzigingen afval ophalen
   500. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   501. Afvalkalender 2018
   502. Pas op, glad!
   503. Bent u onlangs iets verloren?
   504. Oliebol klaar?
   505. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   506. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   507. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   508. Aanmelden nieuwe partij
   509. Geluidsscherm langs A10
   510. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   511. Eerste resultaten Energie Battle
   512. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   513. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   514. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   515. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   516. Bootjes het water uit
   517. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   518. Afvalkalender verschijnt in december
   519. Wijziging van het CBR
   520. Val op!
   521. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   522. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   523. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   524. Is uw sloot al schoon?
   525. Cursus Peuter in Zicht
   526. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   527. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   528. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   529. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   530. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   531. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   532. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   533. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   534. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   535. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   536. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   537. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   538. Historisch rondje Landsmeer
   539. Baggerwerkzaamheden
   540. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   541. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   542. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   543. Openingstijden Burgerservice
   544. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   545. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   546. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   547. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   548. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   549. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   550. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   551. Festival Pleinvrees 2017
   552. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   553. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   554. De scholen gaan weer beginnen!
   555. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   556. Historisch rondje Landsmeer
   557. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   558. Samen de zomer door
   559. Oproep aan eigenaar van boot
   560. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   561. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   562. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   563. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   564. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   565. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   566. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   567. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   568. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   569. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   570. Herstel asfalt
   571. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   572. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   573. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   574. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   575. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   576. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   577. Vervangen brug bij Sportpark
   578. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   579. Verwijderen boten
   580. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   581. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   582. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   583. Kom je bij ons werken?
   584. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   585. Laatste kans, laatste kavel te koop
   586. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   587. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   588. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   589. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   590. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   591. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   592. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   593. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   594. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   595. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   596. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   597. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   598. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   599. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   600. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   601. Gewijzigde openingstijden gemeente
   602. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   603. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   604. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   605. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   606. Gevolg gaslek Ilpendam
   607. Hoe veilig is uw onderneming?
   608. Afwijkende data inzameling afval
   609. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   610. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   611. Afvalinzameling
   612. Kindergemeenteraad Landsmeer
   613. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   614. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   615. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   616. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   617. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   618. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   619. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   620. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   621. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   622. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   623. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   624. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   625. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   626. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   627. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   628. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   629. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   630. Is uw huis wel inbraakproof?
   631. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   632. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   633. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   634. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   635. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   636. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   637. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   638. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   639. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   640. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   641. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   642. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   643. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   644. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   645. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   646. Oplichters actief met wielklem
   647. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   648. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   649. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   650. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   651. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   652. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   653. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   654. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   655. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   656. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   657. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   658. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   659. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   660. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   661. Gemeentelijke leges 2017
   662. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   663. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   664. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   665. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   666. Veilig vuurwerk afsteken
   667. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   668. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   669. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   670. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   671. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   672. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   673. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   674. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   675. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   676. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   677. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   678. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   679. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   680. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   681. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   682. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   683. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   684. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   685. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   686. Niet thuis? Licht aan!
   687. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   688. Afvoeren van olie- en frituurvet
   689. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   690. Baggerwerken 2017
   691. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   692. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   693. Bladafval in de GFT-bak!
   694. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   695. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   696. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   697. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   698. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   699. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   700. Voorkom brand in garage, schuur of box
   701. Conferentie Werken Zorgen Samen
   702. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   703. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   704. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   705. Fiets jij al in fietsmodus?
   706. Het mantelzorgcompliment
   707. Conferentie Werken Zorgen Samen
   708. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   709. Is uw sloot al schoon?
   710. Riool schoon, heel gewoon!
   711. Gemeente actief met speeltuinen
   712. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   713. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   714. Baggerwerkzaamheden 2017
   715. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   716. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   717. Regels omtrent het aanbieden van afval
   718. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   719. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   720. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   721. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   722. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   723. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   724. Zakkenroller, pas op!
   725. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   726. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   727. Afvalcampagne: inzameling PMD
   728. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   729. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   730. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   731. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   732. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   733. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   734. Nieuws van de gemeenteraad
   735. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   736. Een brief van bezorgde kinderen
   737. Hitteplan actief
   738. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   739. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   740. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   741. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   742. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   743. Zaterdag 24 september Burendag
   744. Subsidieaanvraag 2019
   745. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   746. Asfalteren Amsterdamse pad
   747. Baggerwerkzaamheden
   748. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   749. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   750. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   751. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   752. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   753. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   754. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   755. Inbrekers gaan niet op vakantie
   756. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   757. Brugklassers veilig op weg naar school
   758. Landsmeer recreatief knooppunt
   759. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   760. Privacyprotocol Sociaal Domein
   761. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   762. Inzameling PMD-afval
   763. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   764. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   765. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   766. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   767. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   768. Nieuws van de Raad
   769. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   770. Website "Geef om Landsmeer"
   771. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   772. Persleidingbreuk gerepareerd
   773. Bezoek Commissaris van de Koning
   774. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   775. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   776. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   777. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   778. 100 jaar droge voeten op het plein
   779. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   780. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   781. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   782. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   783. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   784. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   785. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   786. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   787. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   788. Tentoonstelling Panorama Waterland
   789. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   790. Woninginbraak neemt toe
   791. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   792. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   793. Renovatie plantvakken
   794. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   795. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   796. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   797. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   798. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   799. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   800. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   801. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   802. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   803. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   804. Intentieverklaring partners WMO getekend
   805. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   806. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   807. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   808. Hulp bij belastingaangifte
   809. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   810. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   811. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   812. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   813. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   814. Uitslag referendum Landsmeer
   815. Van Zonbrug in storing
   816. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   817. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   818. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   819. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   820. Hoe herkent u een hennepkweker?
   821. De bootjes mogen weer in het water
   822. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   823. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   824. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   825. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   826. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   827. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   828. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   829. De nieuwe Keern
   830. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   831. Het college vergadert op locatie
   832. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   833. NL-Alert campagne
   834. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   835. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   836. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   837. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   838. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   839. Herinrichting buurt Gortesloot
   840. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   841. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   842. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   2. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   3. 2017
    1. Gemeenteberichten 2017
   4. Gemeenteberichten 2020
   5. Gemeenteberichten 2019
   6. Gemeenteberichten 2017
   7. Gemeenteberichten 2016
  3. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Dr. M.L. Kingstraat 14
   3. INTREKKING EN AFWIJZING ELECTRISCHE LAADPLAATS
   4. Electrische laadplaats Lisstraat 37
  4. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Kalender
   1. Landelijke dag van de Mantelzorg
   2. Informatie- en luistergesprekken Landsmeer
   3. Informatie- en luistergesprekken Den Ilp
   4. Kerstboomverbranding
   5. NIeuwjaars- en afscheidsreceptie
   6. Vrijwilligers in het zonnetje
   7. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   8. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag
   9. Open Huis gemeente Landsmeer
   10. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   11. Herdenking 4 mei
   12. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Nieuws en bekendmakingen
  9. Bekendmakingen
  10. Koninklijke onderscheiding
  11. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  5. Klachten en meldingen
  6. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  7. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  8. Burgernet
   1. Burgernet
  9. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  10. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  11. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  12. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  13. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
    1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   3. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   4. Bestuurlijke Toekomst 2019
   5. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   6. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   7. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    2. 2018
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2018
    3. 2017
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    4. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    5. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    6. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    7. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    8. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    9. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    10. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    12. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
    13. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    14. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    15. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    16. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Adviesraad Sociaal Domein
   3. Welstandscommissie
   4. Wmo-raad Landsmeer 2015
   5. Wmo-raad Notulen
   6. Seniorenraad
   7. Monumentencommissie
   8. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   9. Bezwaarschriftencommissie
  4. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  5. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  6. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo APV bijzondere wetten 2020
    2. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    3. Privacyprotocol
    4. Beleidsregels
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Beleidsregels -vervolg 2-
    7. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    8. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    9. Bed & Breakfast beleid 2011
    10. Grondprijsbeleid 2013
    11. Bouwverordening 2012
    12. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    13. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    14. Grondprijsbeleid 2014
    15. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Inzage raads- en commissiestukken
    1. Inzage raadsstukken
   8. Regelgeving
   9. Beleidsregels
   10. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   11. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   12. Regelingenbank
   13. Grondprijsbeleid 2013
   14. Bouwverordening 2012
   15. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   16. Grondprijsbeleid 2014
   17. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  7. Financiën
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  8. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  9. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  10. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  11. Bestuur en Organisatie
  12. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
  2. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afval_wat hoort in welke bak?
   3. Afval_inzamelcontainers en afhalen oud papier
   4. Afval_grof vuil: afhalen of wegbrengen
   5. Milieu
   6. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
   2. Ruiming algemene graven Landsmeer
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Monumenten
   1. Cultuur
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Projecten
   2. Meervalweg, herinrichting
   3. Oude dorp: vernieuwing riool en herinrichting
   4. Aanleg glasvezel
   5. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   6. Havenzathe
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Amsterdamsepad
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  9. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Waterplan: Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken samen aan water
   3. Riool - drukriolering en minigemalen
   4. Water - beschoeiing en walkanten
   5. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   6. Riool - verantwoordelijkheden
   7. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   8. Riool - goed gebruik
   9. Riool - klachten en meldingen
   10. Riool - verstopping
   11. Riool - geur in huis
   12. riool - lozingen afvalwater
   13. Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
   14. Water - dode dieren
   15. Water - drijvende rietkragen
   16. Water - Hoogheemraadschap
   17. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   18. Water - overlast vaartuigen
   19. Water - steigers en boothuizen
   20. Water - vuil op het water
   21. Water - waterdiepte
  10. Wonen, werken en leven
  11. Duurzaamheid
  12. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid en verkeer
  1. Verkeer, veiligheid en wegen
   1. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
   2. Verkeer_snelheidsstickers voor rolcontainers
   3. Verkeer - superbelangrijk: offline in het verkeer
   4. Verkeer - De scholen zijn weer begonnen
   5. Verkeer - een veilige fiets
   6. Verkeer - mobiliteitsvisie
   7. Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg
   8. Verkeer - fiets veilig
   9. Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
  2. Veiligheidsschouwen
   1. Veiligheidsschouwen
  3. Inrijverbod
  4. Politie
   1. Politie Landsmeer
  5. Openbare orde
   1. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Brandweer
   1. Brandweer Landsmeer
  7. Parkeren
   1. Parkeren in Landsmeer
  8. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
   1. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  9. Bij rampen en calamiteiten
   1. Rampenbestrijding in Landsmeer
  10. Burgernet
   1. Burgernet
  11. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
  12. Veiligheid en Verkeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Cultuur
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus