Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   2. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   3. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   4. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   5. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   6. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   7. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   8. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   9. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   10. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   11. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   12. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   13. Gewijzigde openingstijden gemeente
   14. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   15. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   16. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   17. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   18. Gevolg gaslek Ilpendam
   19. Hoe veilig is uw onderneming?
   20. Afwijkende data inzameling afval
   21. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   22. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   23. Afvalinzameling
   24. Kindergemeenteraad Landsmeer
   25. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   26. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   27. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   28. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   29. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   30. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   31. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   32. De Regionale Omnibusenquête komt er weer aan. Doet u mee?
   33. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   34. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   35. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   36. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   37. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   38. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   39. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   40. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   41. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   42. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   43. Is uw huis wel inbraakproof?
   44. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   45. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   46. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   47. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   48. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   49. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   50. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   51. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   52. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   53. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   54. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   55. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   56. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   57. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   58. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   59. Vacature extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer
   60. Oplichters actief met wielklem
   61. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   62. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   63. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   64. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   65. Mogelijk verkeershinder wegens baggerwerkzaamheden wegsloten in februari/maart
   66. Kindergemeenteraad van Landsmeer geïnstalleerd
   67. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   68. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   69. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   70. Vraag voor 31 januari een financiële bijdrage voor uw NLdoet klus aan!
   71. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   72. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   73. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   74. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   75. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   76. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   77. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   78. Gemeentelijke leges 2017
   79. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   80. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   81. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   82. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   83. Veilig vuurwerk afsteken
   84. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   85. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   86. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   87. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   88. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   89. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   90. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   91. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   92. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   93. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   94. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   95. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   96. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   97. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   98. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   99. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   100. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   101. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   102. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   103. Niet thuis? Licht aan!
   104. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   105. Maandag 5 december 2016 landelijk controlebericht NL-Alert
   106. Afvoeren van olie- en frituurvet
   107. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   108. Baggerwerken 2017
   109. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   110. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   111. Bladafval in de GFT-bak!
   112. Mantelzorgcompliment
   113. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   114. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   115. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   116. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   117. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   118. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   119. Voorkom brand in garage, schuur of box
   120. Conferentie Werken Zorgen Samen
   121. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   122. Mantelzorgers in het zonnetje, vrijdag 11 november
   123. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   124. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   125. Dag van de mantelzorg in Landsmeer
   126. Fiets jij al in fietsmodus?
   127. Het mantelzorgcompliment
   128. Conferentie Werken Zorgen Samen
   129. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   130. Is uw sloot al schoon?
   131. Riool schoon, heel gewoon!
   132. Gemeente actief met speeltuinen
   133. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   134. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   135. Baggerwerkzaamheden 2017
   136. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   137. Over uw buurt - Zó weet je ervan!
   138. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   139. Regels omtrent het aanbieden van afval
   140. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   141. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   142. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   143. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   144. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   145. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   146. Zakkenroller, pas op!
   147. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   148. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   149. Afvalcampagne: inzameling PMD
   150. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   151. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   152. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   153. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   154. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   155. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   156. Nieuws van de gemeenteraad
   157. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   158. Een brief van bezorgde kinderen
   159. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015
   160. Hitteplan actief
   161. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   162. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   163. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   164. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   165. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   166. Zaterdag 24 september Burendag
   167. Subsidieaanvraag 2017
   168. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   169. Asfalteren Amsterdamse pad
   170. Baggerwerkzaamheden
   171. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   172. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   173. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   174. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   175. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   176. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   177. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   178. Meer dan 16.000 kinderen in de stadsregio Amsterdam doen verkeersexamen
   179. Inbrekers gaan niet op vakantie
   180. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   181. Brugklassers veilig op weg naar school
   182. Enquête over het openbaar vervoer binnen Waterland en naar Amsterdam
   183. Landsmeer recreatief knooppunt
   184. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   185. Privacyprotocol Sociaal Domein
   186. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   187. Inzameling PMD-afval
   188. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   189. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   190. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   191. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   192. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   193. Nieuws van de Raad
   194. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   195. Website "Geef om Landsmeer"
   196. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   197. Persleidingbreuk gerepareerd
   198. Bezoek Commissaris van de Koning
   199. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   200. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   201. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   202. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   203. 100 jaar droge voeten op het plein
   204. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   205. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   206. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   207. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   208. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   209. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   210. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   211. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   212. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   213. Tentoonstelling Panorama Waterland
   214. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   215. De Waterwolf, project 100 jaar droge voeten
   216. Woninginbraak neemt toe
   217. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   218. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   219. Renovatie plantvakken
   220. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   221. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   222. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   223. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   224. Melding Flyers Neighbourhood Watch in Landsmeer
   225. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   226. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   227. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   228. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   229. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   230. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   231. Munckhof Taxi neemt dienstverlening ETS over
   232. Intentieverklaring partners WMO getekend
   233. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   234. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   235. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   236. Hulp bij belastingaangifte
   237. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   238. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   239. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   240. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   241. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   242. Uitslag referendum Landsmeer
   243. Van Zonbrug in storing
   244. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   245. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   246. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   247. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   248. Hoe herkent u een hennepkweker?
   249. De bootjes mogen weer in het water
   250. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   251. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   252. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   253. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   254. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   255. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   256. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   257. De nieuwe Keern
   258. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   259. Het college vergadert op locatie
   260. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   261. NL-Alert campagne
   262. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   263. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   264. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   265. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   266. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   267. Herinrichting buurt Gortesloot
   268. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   269. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   270. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2010
    1. Gemeenteberichten 2010
   2. 2011
    1. Gemeenteberichten 2011
   3. 2012
    1. Gemeenteberichten 2012
   4. 2013
    1. Gemeenteberichten 2013
   5. 2014
    1. Gemeenteberichten 2014
   6. 2015
    1. Gemeenteberichten 2015
   7. 2016
    1. Gemeenteberichten 2016
   8. Gemeenteberichten 2017
   9. Gemeenteberichten 2016
  3. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
  4. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Realisatie 7 woningen Zuiderzeelaan
   3. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Evenementenkalender
   1. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   2. Herdenking 4 mei
   3. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Campagnes
   1. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
  8. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor Landsmeer
  9. Verkiezingen 2017
   1. Verkiezingen 2017
   2. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
  10. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
  11. Nieuws en bekendmakingen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Producten van de gemeente
   1. Producten van de gemeente
   2. Contact
  2. Omgevingsvergunning
   1. Omgevingsvergunning
  3. Principeverzoek Het Lint 2015
   1. Het Lint 2015 checklist
   2. Principeverzoek Het Lint 2015
  4. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  5. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  6. Klachten en meldingen
   1. Klachten over de gemeente
  7. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  8. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  9. Burgernet
   1. Burgernet
  10. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  11. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  12. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  13. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  14. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke toekomst
   1. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   2. Bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer
   3. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    2. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    3. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    4. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    5. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    6. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    7. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    8. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    9. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    10. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2014-2018
    1. Portefeuilleverdeling college 2014-2018
   3. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   4. Collegeprogramma 2014-2018
    1. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   5. College van burgemeester en wethouders
   6. Spreekuur college Landsmeer
   7. College 2013
   8. Cor Hienkes
   9. Astrid Nienhuis
   10. College 2013
   11. Menting Paul
  3. Gemeenteraad
   1. Toekomstvisie 2025
    1. Uitkomsten dialoogsessies
     1. Dialoogsessies & foto Landsmeer toekomstvisie 2025
    2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    3. Toekomstvisie 2025 aankondiging enquete
    4. Toekomstvisie 2025 folder
    5. Toekomstvisie 2025 folder 2
    6. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
    7. Uitkomsten dialoogsessie
    8. Gemeenteraad Landsmeer stelt Toekomstvisie Landsmeer 2025 vast
   2. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   3. Gemeenteraad
   4. Raad en college zien kansen voor verbetering bestuursituatie in Landsmeer
   5. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
   6. Uitnodiging: D66 neemt initiatief tot openbaar overleg politieke samenwerking. Inwoners welkom!
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Welstandscommissie
   3. Wmo-raad Landsmeer 2015
   4. Wmo-raad Notulen
   5. Rekenkamer
   6. Seniorenraad
   7. Monumentencommissie
   8. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   9. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
    1. Regionale Omnibusenquête
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klachten
    2. Advies ombudsman
   4. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   5. Wijkgesprekken
    1. Wijkgesprekken
   6. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Privacyprotocol
    2. Beleidsregels
    3. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
    4. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Inzage raads- en commissiestukken
    1. Inzage raadsstukken
   8. Regelgeving
   9. Beleidsregels
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Programmabegroting
    1. Programmabegrotingen
   2. Leges
    1. Tarieventabel 2017
    2. Leges 2017
    3. Leges
   3. Jaarrekening
    1. Jaarrekening
   4. Perspectiefnota
    1. Perspectiefnota
   5. Belastingverordeningen
    1. Belastingverordeningen
   6. Programmabegrotingen
   7. Leges
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. Bestuur en Organisatie
  13. Hoe werkt de gemeente?
  14. Agenda en notulen Commissie Samenleving 2012
  15. Beleidsregels
  16. College januari 2013
  17. Bouwverordening 2012
  18. Grondprijsbeleid 2013
  19. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  20. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
  21. Bestuurlijke toekomst Landsmeer
 4. Links
  1. Nieuwe rubriek
  2. Geef om Landsmeer
  3. OLO
  4. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afval en reiniging
   1. Afval en reiniging
   2. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
   3. Oud papier en karton
  2. Begraafplaatsen
   1. Begraafplaats_startpagina
   2. Begraafplaats_herbegraven of alsnog cremeren
   3. Begraafplaats_soorten graven
   4. Begraafplaats_aangifte overlijden
   5. Begraafplaats_begraven en begrafenis
   6. Begraafplaats_grafrecht en -duur
   7. Begraafplaats_as verstrooien
   8. Begraafplaats_Landsmeer
   9. Begraafplaats_Purmerland
   10. Begraafplaats_onderhoud
   11. Begraafplaats_veel gestelde vragen
   12. Begraafplaats_grafmonument / gedenkteken
   13. Begraafplaats_rouwverwerking
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Bouwen en verbouwen
   2. Mantelzorg en bouwen
   3. Omgevingsvergunning
   4. Bestemmingsplannen
   5. Bestemmingsplannen vastgesteld
   6. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   10. Banscheiding bestemmingsplan
   11. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   12. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   13. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   14. Bestemmingsplan Luijendijk
   15. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   16. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   17. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   18. Bestemmingsplannen ter inzage
   19. Commissie straatnaamgeving
   20. Vergunningvrij bouwen en verbouwen
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Jeugd en gezin
   1. Jeugd en Gezin
  5. Milieu
   1. Milieu
  6. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  7. Ondernemen in Landsmeer
   1. Ondernemen
  8. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
   2. Oplaadpalen elektrische auto's
  9. Participatie - Geef om Landsmeer
   1. Participatie
  10. Participatie en werk
   1. Participatie en Werk
  11. Projecten
   1. Projecten
   2. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   3. Herinrichting Schoolstraat ? Polderweg, Den Ilp
   4. Amsterdamse pad, asfaltering
   5. Baggerwerken 2017
   6. Breekoever Noordblok, laatste fase
   7. Hotel Landsmeer
   8. Luijendijk-Zuid
   9. Gorteslootbuurt, aanleg riolering
   10. Sportlaan, Hermessingel en Herculesweg - herinrichting
   11. Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan , Kemphaanstraat - herinrichting
   12. Groeneiland, herinrichting
   13. Fietspad van Scheepsbouwersweg naar Luijendijkje, herinrichting
   14. Voetgangersbruggen Luijendijk
   15. Luijendijk-Zuid, geluidsscherm
   16. Langebreek/ Rondebreek, herbestrating
   17. De Keern
   18. Bobelkamp, herstrating
   19. Zuiderzeelaan (deels) asfalteren en Kerkebreek herbestrating
  12. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Waterplan: Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken samen aan water
   3. Riool - drukriolering en minigemalen
   4. Water - beschoeiing en walkanten
   5. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   6. Riool - verantwoordelijkheden
   7. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   8. Riool - goed gebruik
   9. Riool - klachten en meldingen
   10. Riool - verstopping
   11. Riool - geur in huis
   12. riool - lozingen afvalwater
   13. Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
   14. Water - dode dieren
   15. Water - drijvende rietkragen
   16. Water - Hoogheemraadschap
   17. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   18. Water - overlast vaartuigen
   19. Water - steigers en boothuizen
   20. Water - vuil op het water
   21. Water - waterdiepte
  13. Zelfstandig wonen en leven
   1. Zelfstandig Wonen en Leven
  14. Wonen, werken en leven
  15. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid en verkeer
  1. Inrijverbod
   1. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
  2. Politie
   1. Politie Wijkteam Landsmeer
  3. Openbare orde
   1. Openbare Orde & Veiligheid
  4. Brandweer
   1. Brandweer Landsmeer
  5. Parkeren
   1. Parkeren
  6. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
   1. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  7. Bij rampen en calamiteiten
   1. Rampenbestrijding in Landsmeer
  8. Burgernet
   1. Burgernet
  9. Verkeer, veiligheid en wegen
   1. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
   2. Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg
   3. Verkeer - fiets veilig
   4. Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
  10. Veiligheid en Verkeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Natuur en recreatie
   1. Natuurgebieden
   2. Toeristische borden en historische fietsroute
  2. Sporten
   1. Sporten in Landsmeer
  3. Subsidie
   1. Subsidieaanvraag 2018
  4. Evenementen
   1. Evenement organiseren?
  5. Sport, Recreatie en Cultuur
  6. Historisch rondje Landsmeer
 8. Over Landsmeer
  1. Cijfers
   1. Kerncijfers
  2. Gemeentehuis
   1. Informatieruimte
    1. Informatieruimte
   2. Openingstijden
  3. Gemeentewerf
   1. Gemeentewerf
  4. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  5. Historie
   1. Historie
  6. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  7. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  8. Over Landsmeer
 9. Campagnes
  1. oudedorp - enquête mei 2017
  2. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
  3. Rioleringscampagne 2016_2017