Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Wijziging leges voor het aanvragen van een ontheffing inrijverbod
   2. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
   3. Contact en hulp tijdens corona
   4. Vuurwerkoverlast melden
   5. Contract pontje Ilpendam
   6. College: vier kerst klein, met elkaar, voor elkaar
   7. Voorkom een boete, lever je vuurwerk in
   8. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
   9. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
   10. De pont bij Ilpendam
   11. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
   12. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
   13. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
   14. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
   15. Verbod vuurwerk en carbidschieten
   16. Vrijwilligers in het zonnetje
   17. Steun onze ondernemers
   18. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
   19. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
   20. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
   21. Vrijwilligers in het zonnetje gezet
   22. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
   23. Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Landsmeer
   24. Onderzoek naar speelplekken
   25. Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie
   26. Agenda Bezwaarschriftencommissie
   27. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
   28. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
   29. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
   30. Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021
   31. Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven
   32. Mondkapje verplicht vanaf 1 december
   33. Bloemrijk Sportpark
   34. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
   35. Onderhoud / storing DigiD
   36. Terug naar gedeeltelijke lockdown
   37. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
   38. Uw mening is belangrijk!
   39. Controle vuurwerkoverlast
   40. Inwoners tevreden met investering na zonnepanelenactie Landsmeer
   41. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
   42. Vanaf de bank gluren bij de buren dankzij online Duurzame Huizen Route
   43. Workshop voor werkende mantelzorgers
   44. Meld vuurwerkoverlast
   45. Praat mee over de 17 extra windmolens in gemeente Amsterdam
   46. #GGDGezondheidsmeter2020 Kinderen, Volwassenen of Senioren
   47. Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer
   48. Openingstijden Gemeentewerf worden vanaf maandag 26 oktober tijdelijk verruimd
   49. Paviljoen ?Het terras op de Breek? - uitnodiging voor online informatiebijeenkomst
   50. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
   51. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
   52. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
   53. Aanscherping regels Gemeentewerf
   54. CoronaMelder-app
   55. College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad
   56. Aandacht voor elkaar
   57. Week van de Opvoeding
   58. Start wandelgroep in Landsmeer
   59. 5-11 oktober Landelijke Week van de Veiligheid in Landsmeer
   60. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
   61. Persconferentie coronavirus 28 september
   62. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   63. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   64. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   65. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   66. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   67. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   68. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   69. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   70. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   71. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   72. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   73. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   74. De scholen gaan weer beginnen
   75. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   76. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   77. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   78. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   79. Verwijderd uit de openbare ruimte
   80. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   81. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   82. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   83. Foodtruck op 16 en 17 juli
   84. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   85. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   86. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   87. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   88. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   89. Werkzaamheden IJdoornlaan
   90. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   91. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   92. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   93. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   94. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   95. Gratis ouderschapscursus
   96. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   97. Ophalen grofvuil
   98. Koninklijke onderscheiding
   99. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   100. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   101. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   102. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   103. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   104. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   105. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   106. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   107. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   108. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   109. Samen buiten sporten
   110. Corona-aanpak: de volgende stap
   111. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   112. Let op uw snelheid
   113. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   114. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   115. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   116. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   117. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   118. 5 Mei zijn we gesloten
   119. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   120. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   121. Noodverordening 29 april 2020
   122. Mededeling van handhaving
   123. Koningsdag vieren we thuis
   124. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   125. Project Havenzathe live stream verplaatst
   126. Maatregelen corona verlengd
   127. Ravotplek
   128. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   129. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   130. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   131. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   132. Oud papier wordt weer ingezameld
   133. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   134. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   135. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   136. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   137. Topdrukte bij gemeentewerf
   138. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   139. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   140. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   141. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   142. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   143. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   144. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   145. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   146. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   147. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   148. Nieuwe noodverordening
   149. Markt blijft vooralsnog open
   150. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   151. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   152. Coronavirus en opvoeden
   153. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   154. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   155. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   156. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   157. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   158. Kinderopvang en het Coronavirus
   159. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   160. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   161. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   162. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   163. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   164. Nieuws van de gemeenteraad
   165. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   166. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   167. Brief burgemeester Dennis Straat
   168. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   169. Verkeerscontroles bij basisscholen
   170. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   171. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   172. Wandel mee in Landsmeer
   173. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   174. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   175. Nieuwe beplanting Sportpark
   176. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   177. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   178. Kom bij ons werken!
   179. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   180. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   181. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   182. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   183. Wij zoeken nieuwe collega's
   184. Het Bouwloket is open!
   185. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   186. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   187. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   188. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   189. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   190. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   191. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   192. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   193. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   194. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   195. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   196. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   197. Inzameling afval rond de feestdagen
   198. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   199. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   200. Kent u de Zoete Inval al?
   201. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   202. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   203. Meld illegaal vuurwerk
   204. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   205. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   206. Storing afsprakenwebsite
   207. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   208. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   209. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   210. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   211. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   212. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   213. Werkzaamheden damwand Sportpark
   214. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   215. Begroting Landsmeer 2020-2023
   216. Gemeentehuis dicht
   217. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   218. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   219. Aanmelden veiligheidsscan
   220. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   221. Week tegen de Eenzaamheid
   222. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   223. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   224. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   225. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   226. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   227. Start werkzaamheden glasvezel
   228. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   229. Verwijderen Fietsen
   230. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   231. Cursus Omgaan met dementie
   232. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   233. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   234. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   235. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   236. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   237. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   238. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   239. Gediscrimineerd? Meld het!
   240. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   241. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   242. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   243. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   244. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   245. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   246. Gediscrimineerd? Meld het!
   247. Herziening Woonruimteverdeling
   248. Verwijderen boten
   249. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   250. Eikenprocessierups melden
   251. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   252. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   253. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   254. Verwijderen fiets
   255. Aankondiging controle openbare verlichting
   256. Fietsdiefstal voorkomen
   257. Veteranendag 2019
   258. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   259. Verwijderen boot in Den Ilp
   260. Verwijderen boten
   261. Verwijderen boottrailer
   262. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   263. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   264. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   265. Laat gratis uw fiets graveren!
   266. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   267. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   268. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   269. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   270. Toeristenbelasting; zo zit het!
   271. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   272. Fietsdiefstal
   273. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   274. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   275. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   276. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   277. Diefstal buitenboordmotor
   278. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   279. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   280. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   281. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   282. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   283. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   284. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   285. Gewijzigde inzameldatum gft
   286. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   287. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   288. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   289. Verkiezingen Europees Parlement
   290. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   291. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   292. Geen stembureau Brandweerkazerne
   293. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   294. Verwijderen fietsen
   295. Verwijderen boottrailer
   296. Verwijderen aanhangwagens
   297. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   298. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   299. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   300. DigiD vervangt certificaten
   301. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   302. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   303. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   304. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   305. Historisch rondje Landsmeer
   306. Veilig wonen: brand voorkomen!
   307. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   308. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   309. Geen stempas ontvangen?
   310. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   311. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   312. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   313. Digitaal producten en diensten aanvragen
   314. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   315. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   316. Zonnepanelenactie
   317. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   318. Digitaal loket
   319. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   320. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   321. Koninklijke Onderscheiding
   322. De bootjes mogen weer in het water
   323. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   324. Startersevenement op 8 april 2019
   325. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   326. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   327. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   328. De bootjes mogen weer in het water
   329. Activiteiten Dienstencentrum april
   330. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   331. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   332. Verwijderen boot
   333. Verwijderen fietsen
   334. Subsidie 2020 aanvragen?
   335. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   336. Informatieavond herinrichting Sportpark
   337. Pas op, babbeltruc!
   338. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   339. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   340. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   341. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   342. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   343. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   344. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   345. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   346. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   347. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   348. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   349. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   350. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   351. Kappen gemeentelijke bomen
   352. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   353. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   354. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   355. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   356. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   357. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   358. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   359. Verwijderen boottrailer
   360. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   361. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   362. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   363. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   364. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   365. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   366. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   367. Afscheid Paul Menting
   368. Voorkom een inbraak!
   369. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   370. Activiteiten Dienstencentrum januari
   371. Verwijderen boot
   372. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   373. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   374. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   375. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   376. Gelukkig 2019!
   377. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   378. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   379. Veilig vuurwerk afsteken
   380. Smileys in Landsmeer
   381. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   382. Kerstboomverbranding 2019
   383. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   384. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   385. Afvalkalender 2019
   386. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   387. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   388. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   389. Inloopbijeenkomst glasvezel
   390. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   391. Werkzaamheden aan twee bruggen
   392. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   393. Verwijderen fietsen
   394. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   395. Hoe veilig is Landsmeer?
   396. Voorkom inbraak!
   397. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   398. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   399. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   400. Verwijderen aanhangwagen
   401. Kinderen op gezond gewicht
   402. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   403. Gemeentehuis gesloten
   404. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   405. Damoclesbeleid
   406. Verhuizing Middelpunt
   407. Verwijderen boottrailer
   408. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   409. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   410. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   411. Controle openbare verlichting Landsmeer
   412. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   413. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   414. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   415. Het mantelzorgcompliment
   416. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   417. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   418. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   419. Week van de veiligheid
   420. Verwijderen drie bootjes
   421. Begroting 2019
   422. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   423. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   424. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   425. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   426. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   427. Aankondigingen controle openbare verlichting
   428. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   429. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   430. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   431. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   432. Pas op, babbeltruc!
   433. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   434. Verwijderen trampoline
   435. Gratis e-bike training in Landsmeer
   436. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   437. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   438. Verwijderen motorrijtuig
   439. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   440. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   441. Aankondigingen controle openbare verlichting
   442. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   443. De scholen zijn weer begonnen
   444. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   445. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   446. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   447. Aansluittarieven riolering 2018
   448. Verwijderen fiets
   449. Verwijderen auto
   450. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   451. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   452. Verwijderen fiets
   453. Koninklijke Onderscheiding
   454. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   455. Maandelijkse controle openbare verlichting
   456. Verwijderen boottrailer
   457. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   458. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   459. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   460. Meer verschillende soorten speelruimtes
   461. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   462. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   463. Pas op voor blauwalg
   464. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   465. Festival Welcome to the Future
   466. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   467. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   468. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   469. Evenement Welcome to the Future
   470. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   471. Samen naar een duurzame regio
   472. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   473. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   474. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   475. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   476. Koninklijke Onderscheiding
   477. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   478. Samen de zomer door in Landsmeer
   479. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   480. Hoe veilig is uw onderneming?
   481. Controle openbare verlichting
   482. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   483. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   484. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   485. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   486. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   487. Aankondigingen controle openbare verlichting
   488. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   489. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   490. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   491. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   492. AVG: uw privacy goed beschermd
   493. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   494. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   495. Een keertje overnachten op school
   496. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   497. Cursus Bewust Opvoeden van start
   498. Opening Sportpark Landsmeer
   499. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   500. Nieuw transformatorstation sportpark
   501. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   502. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   503. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   504. Aankondigingen controle openbare verlichting
   505. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   506. Koninklijke onderscheidingen
   507. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   508. Spelregels tijdens Koningsdag
   509. Koningsdag in Landsmeer
   510. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   511. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   512. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   513. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   514. Remwegdemonstratie groot succes
   515. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   516. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   517. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   518. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   519. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   520. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   521. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   522. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   523. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   524. Democratische school in Landsmeer
   525. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   526. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   527. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   528. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   529. Controle openbare verlichting
   530. Alle bootjes in het water
   531. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   532. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   533. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   534. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   535. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   536. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   537. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   538. Stempas kwijt? Geen paniek.
   539. Niet parkeren bij scholen
   540. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   541. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   542. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   543. Verwijdering rijplaten
   544. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   545. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   546. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   547. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   548. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   549. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   550. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   551. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   552. NL DOET, doet u ook mee?
   553. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   554. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   555. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   556. Controle openbare verlichting
   557. Ff offline, superbelangrijk!
   558. Pas op, glad!
   559. Storing waternet
   560. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   561. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   562. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   563. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   564. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   565. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   566. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   567. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   568. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   569. Westerstorm
   570. Storing bij melding Leefomgeving
   571. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   572. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   573. Wijziging ophalen plastic afval
   574. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   575. Rustige jaarwisseling
   576. Niet thuis? Doe het licht aan!
   577. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   578. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   579. Vrijwilligers in de bloemen
   580. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   581. Wijzigingen afval ophalen
   582. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   583. Afvalkalender 2018
   584. Pas op, glad!
   585. Bent u onlangs iets verloren?
   586. Oliebol klaar?
   587. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   588. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   589. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   590. Aanmelden nieuwe partij
   591. Geluidsscherm langs A10
   592. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   593. Eerste resultaten Energie Battle
   594. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   595. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   596. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   597. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   598. Bootjes het water uit
   599. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   600. Afvalkalender verschijnt in december
   601. Wijziging van het CBR
   602. Val op!
   603. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   604. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   605. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   606. Is uw sloot al schoon?
   607. Cursus Peuter in Zicht
   608. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   609. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   610. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   611. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   612. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   613. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   614. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   615. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   616. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   617. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   618. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   619. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   620. Historisch rondje Landsmeer
   621. Baggerwerkzaamheden
   622. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   623. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   624. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   625. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   626. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   627. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   628. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   629. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   630. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   631. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   632. Festival Pleinvrees 2017
   633. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   634. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   635. De scholen gaan weer beginnen!
   636. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   637. Historisch rondje Landsmeer
   638. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   639. Samen de zomer door
   640. Oproep aan eigenaar van boot
   641. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   642. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   643. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   644. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   645. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   646. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   647. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   648. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   649. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   650. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   651. Herstel asfalt
   652. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   653. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   654. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   655. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   656. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   657. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   658. Vervangen brug bij Sportpark
   659. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   660. Verwijderen boten
   661. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   662. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   663. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   664. Kom je bij ons werken?
   665. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   666. Laatste kans, laatste kavel te koop
   667. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   668. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   669. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   670. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   671. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   672. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   673. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   674. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   675. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   676. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   677. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   678. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   679. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   680. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   681. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   682. Gewijzigde openingstijden gemeente
   683. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   684. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   685. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   686. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   687. Gevolg gaslek Ilpendam
   688. Hoe veilig is uw onderneming?
   689. Afwijkende data inzameling afval
   690. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   691. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   692. Afvalinzameling
   693. Kindergemeenteraad Landsmeer
   694. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   695. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   696. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   697. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   698. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   699. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   700. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   701. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   702. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   703. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   704. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   705. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   706. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   707. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   708. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   709. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   710. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   711. Is uw huis wel inbraakproof?
   712. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   713. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   714. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   715. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   716. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   717. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   718. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   719. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   720. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   721. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   722. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   723. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   724. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   725. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   726. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   727. Oplichters actief met wielklem
   728. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   729. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   730. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   731. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   732. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   733. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   734. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   735. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   736. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   737. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   738. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   739. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   740. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   741. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   742. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   743. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   744. Veilig vuurwerk afsteken
   745. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   746. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   747. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   748. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   749. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   750. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   751. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   752. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   753. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   754. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   755. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   756. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   757. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   758. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   759. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   760. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   761. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   762. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   763. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   764. Niet thuis? Licht aan!
   765. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   766. Afvoeren van olie- en frituurvet
   767. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   768. Baggerwerken 2017
   769. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   770. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   771. Bladafval in de GFT-bak!
   772. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   773. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   774. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   775. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   776. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   777. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   778. Voorkom brand in garage, schuur of box
   779. Conferentie Werken Zorgen Samen
   780. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   781. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   782. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   783. Fiets jij al in fietsmodus?
   784. Het mantelzorgcompliment
   785. Conferentie Werken Zorgen Samen
   786. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   787. Is uw sloot al schoon?
   788. Riool schoon, heel gewoon!
   789. Gemeente actief met speeltuinen
   790. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   791. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   792. Baggerwerkzaamheden 2017
   793. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   794. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   795. Regels omtrent het aanbieden van afval
   796. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   797. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   798. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   799. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   800. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   801. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   802. Zakkenroller, pas op!
   803. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   804. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   805. Afvalcampagne: inzameling PMD
   806. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   807. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   808. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   809. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   810. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   811. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   812. Nieuws van de gemeenteraad
   813. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   814. Een brief van bezorgde kinderen
   815. Hitteplan actief
   816. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   817. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   818. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   819. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   820. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   821. Zaterdag 24 september Burendag
   822. Subsidieaanvraag 2019
   823. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   824. Asfalteren Amsterdamse pad
   825. Baggerwerkzaamheden
   826. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   827. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   828. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   829. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   830. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   831. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   832. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   833. Inbrekers gaan niet op vakantie
   834. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   835. Brugklassers veilig op weg naar school
   836. Landsmeer recreatief knooppunt
   837. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   838. Privacyprotocol Sociaal Domein
   839. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   840. Inzameling PMD-afval
   841. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   842. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   843. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   844. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   845. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   846. Nieuws van de Raad
   847. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   848. Website "Geef om Landsmeer"
   849. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   850. Persleidingbreuk gerepareerd
   851. Bezoek Commissaris van de Koning
   852. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   853. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   854. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   855. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   856. 100 jaar droge voeten op het plein
   857. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   858. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   859. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   860. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   861. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   862. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   863. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   864. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   865. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   866. Tentoonstelling Panorama Waterland
   867. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   868. Woninginbraak neemt toe
   869. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   870. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   871. Renovatie plantvakken
   872. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   873. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   874. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   875. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   876. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   877. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   878. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   879. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   880. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   881. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   882. Intentieverklaring partners WMO getekend
   883. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   884. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   885. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   886. Hulp bij belastingaangifte
   887. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   888. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   889. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   890. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   891. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   892. Uitslag referendum Landsmeer
   893. Van Zonbrug in storing
   894. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   895. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   896. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   897. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   898. Hoe herkent u een hennepkweker?
   899. De bootjes mogen weer in het water
   900. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   901. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   902. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   903. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   904. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   905. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   906. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   907. De nieuwe Keern
   908. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   909. Het college vergadert op locatie
   910. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   911. NL-Alert campagne
   912. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   913. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   914. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   915. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   916. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   917. Herinrichting buurt Gortesloot
   918. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   919. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   920. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2020
    1. Gemeenteberichten 2020
   2. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   3. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   4. Gemeenteberichten 2021
   5. Gemeenteberichten 2020
   6. Gemeenteberichten 2019
  3. Nieuwsbrief
   1. nieuwsbrief 2020
    1. Nieuwsbrief Landsmeer
   2. Nieuwsbrief Landsmeer
   3. Nieuwsbrief Landsmeer
  4. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Ontwerp bestemmingsplan 'Den Ilp 14-16'
   3. Anterieure overeenkomst 'Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   4. Verkeersbesluit aanpassing wekelijks parkeerverbod Marktplein
   5. Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   6. Ontwerp bestemmingsplan Van Beekstraat 249
   7. Ontwerp bestemmingsplan "Noordeinde 13 te Landsmeer"
   8. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Cassandrahof 3
   9. Gehandicaptenparkeerplaats Paterspoel 8
  5. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer
   3. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  6. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  7. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
  8. Contact en hulp tijdens corona
  9. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
  10. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
  11. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
  12. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
  13. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
  14. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
  15. De pont bij Ilpendam
  16. Verbod vuurwerk en carbidschieten
  17. Steun onze ondernemers
  18. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
  19. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
  20. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
  21. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
  22. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
  23. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
  24. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
  25. Bloemrijk Sportpark
  26. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
  27. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
  28. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
  29. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
  30. CoronaMelder-app
  31. Aandacht voor elkaar
  32. Week van de Opvoeding
  33. Start wandelgroep in Landsmeer
  34. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
  35. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  36. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  37. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  38. Nieuws en bekendmakingen
  39. Bekendmakingen
  40. Koninklijke onderscheiding
  41. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
   1. Bouwen en verbouwen
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Klachten en meldingen
   1. Klacht over de gemeente?
  5. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  6. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  7. Burgernet
   1. Burgernet
  8. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  9. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  10. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  11. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  12. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   2. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   3. Bestuurlijke Toekomst
   4. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   5. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   6. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2020
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    2. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    3. Besluitenlijsten college van B&W 2021
    4. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    5. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie Landsmeer
   3. Adviesraad Sociaal Domein
   4. Welstandscommissie
   5. Wmo-raad Landsmeer 2015
   6. Wmo-raad Notulen
   7. Seniorenraad
   8. Monumentencommissie
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  4. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  5. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  6. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo APV bijzondere wetten 2020
    2. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    3. Privacyprotocol
    4. Beleidsregels
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Beleidsregels -vervolg 2-
    7. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    8. Bed & Breakfast beleid 2011
    9. Grondprijsbeleid 2013
    10. Bouwverordening 2012
    11. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    12. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    13. Grondprijsbeleid 2014
    14. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Beleidsregel uitwegvergunningen 2015
    1. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   8. Regelgeving
   9. Beleidsregels
   10. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  7. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  8. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  9. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  10. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  11. Bestuur en Organisatie
  12. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Milieu
   3. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Monumenten
   1. Cultuur
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Omgevingsvisie Landsmeer. Denkt u mee?
   2. Projecten
   3. Meervalweg, herinrichting
   4. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   5. Havenzathe
   6. Havenzathefase2020
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Amsterdamsepad
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  9. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Riool - drukriolering en minigemalen
   3. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   4. Riool - verantwoordelijkheden
   5. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   6. Riool - goed gebruik
   7. Riool - klachten en meldingen
   8. Riool - verstopping
   9. Riool - geur in huis
   10. riool - lozingen afvalwater
   11. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   12. Water - overlast vaartuigen
   13. Water - steigers en boothuizen
  10. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
  11. Wonen, werken en leven
  12. Duurzaamheid
  13. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Cultuur
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus