Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Meld vuurwerkoverlast
   2. Praat mee over de 17 extra windmolens in gemeente Amsterdam
   3. #GGDGezondheidsmeter2020 Kinderen, Volwassenen of Senioren
   4. Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer
   5. Openingstijden Gemeentewerf worden vanaf maandag 26 oktober tijdelijk verruimd
   6. Paviljoen ?Het terras op de Breek? - uitnodiging voor online informatiebijeenkomst
   7. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
   8. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
   9. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
   10. Aanscherping regels Gemeentewerf
   11. CoronaMelder-app
   12. College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad
   13. Aandacht voor elkaar
   14. Week van de Opvoeding
   15. Start wandelgroep in Landsmeer
   16. 5-11 oktober Landelijke Week van de Veiligheid in Landsmeer
   17. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
   18. Persconferentie coronavirus 28 september
   19. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   20. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   21. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   22. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   23. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   24. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   25. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   26. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   27. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   28. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   29. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   30. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   31. De scholen gaan weer beginnen
   32. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   33. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   34. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   35. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   36. Verwijderd uit de openbare ruimte
   37. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   38. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   39. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   40. Foodtruck op 16 en 17 juli
   41. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   42. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   43. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   44. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   45. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   46. Werkzaamheden IJdoornlaan
   47. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   48. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   49. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   50. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   51. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   52. Gratis ouderschapscursus
   53. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   54. Ophalen grofvuil
   55. Koninklijke onderscheiding
   56. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   57. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   58. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   59. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   60. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   61. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   62. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   63. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   64. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   65. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   66. Samen buiten sporten
   67. Corona-aanpak: de volgende stap
   68. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   69. Let op uw snelheid
   70. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   71. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   72. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   73. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   74. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   75. 5 Mei zijn we gesloten
   76. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   77. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   78. Noodverordening 29 april 2020
   79. Mededeling van handhaving
   80. Koningsdag vieren we thuis
   81. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   82. Project Havenzathe live stream verplaatst
   83. Maatregelen corona verlengd
   84. Ravotplek
   85. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   86. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   87. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   88. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   89. Oud papier wordt weer ingezameld
   90. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   91. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   92. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   93. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   94. Topdrukte bij gemeentewerf
   95. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   96. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   97. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   98. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   99. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   100. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   101. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   102. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   103. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   104. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   105. Nieuwe noodverordening
   106. Markt blijft vooralsnog open
   107. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   108. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   109. Coronavirus en opvoeden
   110. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   111. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   112. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   113. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   114. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   115. Kinderopvang en het Coronavirus
   116. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   117. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   118. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   119. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   120. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   121. Nieuws van de gemeenteraad
   122. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   123. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   124. Brief burgemeester Dennis Straat
   125. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   126. Verkeerscontroles bij basisscholen
   127. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   128. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   129. Wandel mee in Landsmeer
   130. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   131. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   132. Nieuwe beplanting Sportpark
   133. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   134. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   135. Kom bij ons werken!
   136. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   137. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   138. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   139. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   140. Wij zoeken nieuwe collega's
   141. Het Bouwloket is open!
   142. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   143. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   144. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   145. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   146. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   147. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   148. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   149. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   150. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   151. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   152. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   153. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   154. Inzameling afval rond de feestdagen
   155. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   156. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   157. Kent u de Zoete Inval al?
   158. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   159. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   160. Meld illegaal vuurwerk
   161. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   162. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   163. Storing afsprakenwebsite
   164. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   165. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   166. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   167. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   168. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   169. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   170. Werkzaamheden damwand Sportpark
   171. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   172. Begroting Landsmeer 2020-2023
   173. Gemeentehuis dicht
   174. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   175. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   176. Aanmelden veiligheidsscan
   177. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   178. Week tegen de Eenzaamheid
   179. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   180. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   181. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   182. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   183. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   184. Start werkzaamheden glasvezel
   185. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   186. Verwijderen Fietsen
   187. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   188. Cursus Omgaan met dementie
   189. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   190. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   191. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   192. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   193. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   194. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   195. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   196. Gediscrimineerd? Meld het!
   197. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   198. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   199. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   200. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   201. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   202. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   203. Gediscrimineerd? Meld het!
   204. Herziening Woonruimteverdeling
   205. Verwijderen boten
   206. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   207. Eikenprocessierups melden
   208. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   209. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   210. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   211. Verwijderen fiets
   212. Aankondiging controle openbare verlichting
   213. Fietsdiefstal voorkomen
   214. Veteranendag 2019
   215. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   216. Verwijderen boot in Den Ilp
   217. Verwijderen boten
   218. Verwijderen boottrailer
   219. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   220. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   221. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   222. Laat gratis uw fiets graveren!
   223. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   224. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   225. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   226. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   227. Toeristenbelasting; zo zit het!
   228. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   229. Fietsdiefstal
   230. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   231. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   232. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   233. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   234. Diefstal buitenboordmotor
   235. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   236. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   237. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   238. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   239. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   240. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   241. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   242. Gewijzigde inzameldatum gft
   243. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   244. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   245. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   246. Verkiezingen Europees Parlement
   247. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   248. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   249. Geen stembureau Brandweerkazerne
   250. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   251. Verwijderen fietsen
   252. Verwijderen boottrailer
   253. Verwijderen aanhangwagens
   254. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   255. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   256. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   257. DigiD vervangt certificaten
   258. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   259. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   260. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   261. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   262. Historisch rondje Landsmeer
   263. Veilig wonen: brand voorkomen!
   264. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   265. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   266. Geen stempas ontvangen?
   267. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   268. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   269. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   270. Digitaal producten en diensten aanvragen
   271. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   272. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   273. Zonnepanelenactie
   274. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   275. Digitaal loket
   276. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   277. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   278. Koninklijke Onderscheiding
   279. De bootjes mogen weer in het water
   280. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   281. Startersevenement op 8 april 2019
   282. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   283. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   284. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   285. De bootjes mogen weer in het water
   286. Activiteiten Dienstencentrum april
   287. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   288. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   289. Verwijderen boot
   290. Verwijderen fietsen
   291. Subsidie 2020 aanvragen?
   292. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   293. Informatieavond herinrichting Sportpark
   294. Pas op, babbeltruc!
   295. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   296. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   297. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   298. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   299. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   300. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   301. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   302. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   303. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   304. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   305. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   306. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   307. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   308. Kappen gemeentelijke bomen
   309. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   310. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   311. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   312. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   313. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   314. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   315. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   316. Verwijderen boottrailer
   317. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   318. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   319. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   320. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   321. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   322. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   323. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   324. Afscheid Paul Menting
   325. Voorkom een inbraak!
   326. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   327. Activiteiten Dienstencentrum januari
   328. Verwijderen boot
   329. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   330. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   331. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   332. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   333. Gelukkig 2019!
   334. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   335. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   336. Veilig vuurwerk afsteken
   337. Smileys in Landsmeer
   338. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   339. Kerstboomverbranding 2019
   340. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   341. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   342. Afvalkalender 2019
   343. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   344. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   345. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   346. Inloopbijeenkomst glasvezel
   347. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   348. Werkzaamheden aan twee bruggen
   349. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   350. Verwijderen fietsen
   351. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   352. Hoe veilig is Landsmeer?
   353. Voorkom inbraak!
   354. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   355. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   356. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   357. Verwijderen aanhangwagen
   358. Kinderen op gezond gewicht
   359. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   360. Gemeentehuis gesloten
   361. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   362. Damoclesbeleid
   363. Verhuizing Middelpunt
   364. Verwijderen boottrailer
   365. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   366. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   367. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   368. Controle openbare verlichting Landsmeer
   369. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   370. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   371. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   372. Het mantelzorgcompliment
   373. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   374. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   375. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   376. Week van de veiligheid
   377. Verwijderen drie bootjes
   378. Begroting 2019
   379. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   380. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   381. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   382. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   383. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   384. Aankondigingen controle openbare verlichting
   385. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   386. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   387. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   388. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   389. Pas op, babbeltruc!
   390. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   391. Verwijderen trampoline
   392. Gratis e-bike training in Landsmeer
   393. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   394. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   395. Verwijderen motorrijtuig
   396. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   397. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   398. Aankondigingen controle openbare verlichting
   399. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   400. De scholen zijn weer begonnen
   401. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   402. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   403. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   404. Aansluittarieven riolering 2018
   405. Verwijderen fiets
   406. Verwijderen auto
   407. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   408. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   409. Verwijderen fiets
   410. Koninklijke Onderscheiding
   411. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   412. Maandelijkse controle openbare verlichting
   413. Verwijderen boottrailer
   414. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   415. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   416. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   417. Meer verschillende soorten speelruimtes
   418. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   419. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   420. Pas op voor blauwalg
   421. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   422. Festival Welcome to the Future
   423. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   424. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   425. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   426. Evenement Welcome to the Future
   427. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   428. Samen naar een duurzame regio
   429. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   430. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   431. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   432. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   433. Koninklijke Onderscheiding
   434. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   435. Samen de zomer door in Landsmeer
   436. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   437. Hoe veilig is uw onderneming?
   438. Controle openbare verlichting
   439. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   440. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   441. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   442. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   443. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   444. Aankondigingen controle openbare verlichting
   445. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   446. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   447. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   448. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   449. AVG: uw privacy goed beschermd
   450. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   451. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   452. Een keertje overnachten op school
   453. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   454. Cursus Bewust Opvoeden van start
   455. Opening Sportpark Landsmeer
   456. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   457. Nieuw transformatorstation sportpark
   458. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   459. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   460. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   461. Aankondigingen controle openbare verlichting
   462. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   463. Koninklijke onderscheidingen
   464. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   465. Spelregels tijdens Koningsdag
   466. Koningsdag in Landsmeer
   467. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   468. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   469. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   470. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   471. Remwegdemonstratie groot succes
   472. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   473. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   474. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   475. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   476. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   477. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   478. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   479. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   480. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   481. Democratische school in Landsmeer
   482. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   483. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   484. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   485. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   486. Controle openbare verlichting
   487. Alle bootjes in het water
   488. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   489. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   490. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   491. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   492. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   493. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   494. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   495. Stempas kwijt? Geen paniek.
   496. Niet parkeren bij scholen
   497. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   498. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   499. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   500. Verwijdering rijplaten
   501. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   502. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   503. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   504. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   505. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   506. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   507. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   508. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   509. NL DOET, doet u ook mee?
   510. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   511. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   512. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   513. Controle openbare verlichting
   514. Ff offline, superbelangrijk!
   515. Pas op, glad!
   516. Storing waternet
   517. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   518. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   519. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   520. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   521. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   522. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   523. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   524. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   525. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   526. Westerstorm
   527. Storing bij melding Leefomgeving
   528. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   529. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   530. Wijziging ophalen plastic afval
   531. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   532. Rustige jaarwisseling
   533. Niet thuis? Doe het licht aan!
   534. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   535. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   536. Vrijwilligers in de bloemen
   537. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   538. Wijzigingen afval ophalen
   539. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   540. Afvalkalender 2018
   541. Pas op, glad!
   542. Bent u onlangs iets verloren?
   543. Oliebol klaar?
   544. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   545. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   546. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   547. Aanmelden nieuwe partij
   548. Geluidsscherm langs A10
   549. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   550. Eerste resultaten Energie Battle
   551. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   552. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   553. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   554. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   555. Bootjes het water uit
   556. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   557. Afvalkalender verschijnt in december
   558. Wijziging van het CBR
   559. Val op!
   560. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   561. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   562. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   563. Is uw sloot al schoon?
   564. Cursus Peuter in Zicht
   565. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   566. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   567. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   568. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   569. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   570. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   571. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   572. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   573. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   574. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   575. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   576. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   577. Historisch rondje Landsmeer
   578. Baggerwerkzaamheden
   579. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   580. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   581. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   582. Openingstijden Burgerservice
   583. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   584. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   585. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   586. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   587. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   588. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   589. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   590. Festival Pleinvrees 2017
   591. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   592. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   593. De scholen gaan weer beginnen!
   594. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   595. Historisch rondje Landsmeer
   596. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   597. Samen de zomer door
   598. Oproep aan eigenaar van boot
   599. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   600. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   601. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   602. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   603. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   604. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   605. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   606. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   607. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   608. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   609. Herstel asfalt
   610. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   611. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   612. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   613. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   614. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   615. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   616. Vervangen brug bij Sportpark
   617. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   618. Verwijderen boten
   619. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   620. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   621. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   622. Kom je bij ons werken?
   623. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   624. Laatste kans, laatste kavel te koop
   625. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   626. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   627. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   628. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   629. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   630. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   631. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   632. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   633. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   634. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   635. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   636. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   637. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   638. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   639. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   640. Gewijzigde openingstijden gemeente
   641. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   642. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   643. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   644. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   645. Gevolg gaslek Ilpendam
   646. Hoe veilig is uw onderneming?
   647. Afwijkende data inzameling afval
   648. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   649. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   650. Afvalinzameling
   651. Kindergemeenteraad Landsmeer
   652. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   653. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   654. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   655. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   656. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   657. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   658. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   659. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   660. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   661. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   662. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   663. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   664. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   665. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   666. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   667. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   668. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   669. Is uw huis wel inbraakproof?
   670. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   671. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   672. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   673. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   674. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   675. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   676. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   677. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   678. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   679. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   680. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   681. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   682. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   683. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   684. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   685. Oplichters actief met wielklem
   686. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   687. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   688. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   689. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   690. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   691. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   692. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   693. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   694. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   695. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   696. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   697. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   698. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   699. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   700. Gemeentelijke leges 2017
   701. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   702. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   703. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   704. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   705. Veilig vuurwerk afsteken
   706. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   707. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   708. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   709. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   710. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   711. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   712. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   713. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   714. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   715. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   716. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   717. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   718. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   719. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   720. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   721. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   722. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   723. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   724. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   725. Niet thuis? Licht aan!
   726. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   727. Afvoeren van olie- en frituurvet
   728. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   729. Baggerwerken 2017
   730. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   731. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   732. Bladafval in de GFT-bak!
   733. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   734. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   735. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   736. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   737. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   738. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   739. Voorkom brand in garage, schuur of box
   740. Conferentie Werken Zorgen Samen
   741. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   742. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   743. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   744. Fiets jij al in fietsmodus?
   745. Het mantelzorgcompliment
   746. Conferentie Werken Zorgen Samen
   747. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   748. Is uw sloot al schoon?
   749. Riool schoon, heel gewoon!
   750. Gemeente actief met speeltuinen
   751. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   752. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   753. Baggerwerkzaamheden 2017
   754. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   755. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   756. Regels omtrent het aanbieden van afval
   757. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   758. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   759. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   760. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   761. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   762. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   763. Zakkenroller, pas op!
   764. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   765. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   766. Afvalcampagne: inzameling PMD
   767. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   768. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   769. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   770. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   771. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   772. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   773. Nieuws van de gemeenteraad
   774. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   775. Een brief van bezorgde kinderen
   776. Hitteplan actief
   777. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   778. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   779. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   780. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   781. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   782. Zaterdag 24 september Burendag
   783. Subsidieaanvraag 2019
   784. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   785. Asfalteren Amsterdamse pad
   786. Baggerwerkzaamheden
   787. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   788. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   789. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   790. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   791. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   792. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   793. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   794. Inbrekers gaan niet op vakantie
   795. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   796. Brugklassers veilig op weg naar school
   797. Landsmeer recreatief knooppunt
   798. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   799. Privacyprotocol Sociaal Domein
   800. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   801. Inzameling PMD-afval
   802. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   803. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   804. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   805. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   806. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   807. Nieuws van de Raad
   808. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   809. Website "Geef om Landsmeer"
   810. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   811. Persleidingbreuk gerepareerd
   812. Bezoek Commissaris van de Koning
   813. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   814. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   815. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   816. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   817. 100 jaar droge voeten op het plein
   818. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   819. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   820. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   821. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   822. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   823. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   824. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   825. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   826. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   827. Tentoonstelling Panorama Waterland
   828. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   829. Woninginbraak neemt toe
   830. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   831. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   832. Renovatie plantvakken
   833. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   834. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   835. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   836. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   837. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   838. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   839. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   840. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   841. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   842. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   843. Intentieverklaring partners WMO getekend
   844. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   845. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   846. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   847. Hulp bij belastingaangifte
   848. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   849. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   850. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   851. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   852. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   853. Uitslag referendum Landsmeer
   854. Van Zonbrug in storing
   855. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   856. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   857. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   858. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   859. Hoe herkent u een hennepkweker?
   860. De bootjes mogen weer in het water
   861. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   862. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   863. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   864. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   865. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   866. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   867. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   868. De nieuwe Keern
   869. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   870. Het college vergadert op locatie
   871. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   872. NL-Alert campagne
   873. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   874. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   875. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   876. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   877. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   878. Herinrichting buurt Gortesloot
   879. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   880. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   881. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   2. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   3. 2017
    1. Gemeenteberichten 2017
   4. Gemeenteberichten 2020
   5. Gemeenteberichten 2019
   6. Gemeenteberichten 2017
   7. Gemeenteberichten 2016
  3. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Anterieure overeenkomst 'Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   3. Verkeersbesluit aanpassing wekelijks parkeerverbod Marktplein
   4. Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   5. Ontwerp bestemmingsplan Van Beekstraat 249
   6. Ontwerp bestemmingsplan "Noordeinde 13 te Landsmeer"
   7. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Cassandrahof 3
   8. Gehandicaptenparkeerplaats Geijenbreek 34
  4. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer
   3. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Kalender
   1. Landelijke dag van de Mantelzorg
   2. Informatie- en luistergesprekken Landsmeer
   3. Informatie- en luistergesprekken Den Ilp
   4. Kerstboomverbranding
   5. NIeuwjaars- en afscheidsreceptie
   6. Vrijwilligers in het zonnetje
   7. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   8. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag
   9. Open Huis gemeente Landsmeer
   10. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   11. Herdenking 4 mei
   12. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
  9. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
  10. CoronaMelder-app
  11. Aandacht voor elkaar
  12. Week van de Opvoeding
  13. Start wandelgroep in Landsmeer
  14. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
  15. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  16. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  17. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  18. Nieuws en bekendmakingen
  19. Bekendmakingen
  20. Koninklijke onderscheiding
  21. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Klachten en meldingen
  5. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  6. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  7. Burgernet
   1. Burgernet
  8. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  9. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  10. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  11. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  12. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   2. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   3. Bestuurlijke Toekomst
   4. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   5. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   6. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    2. 2018
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2018
    3. 2017
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    4. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    5. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    6. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    7. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    8. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    9. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    10. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    12. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
    13. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    14. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    15. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    16. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie Landsmeer
   3. Adviesraad Sociaal Domein
   4. Welstandscommissie
   5. Wmo-raad Landsmeer 2015
   6. Wmo-raad Notulen
   7. Seniorenraad
   8. Monumentencommissie
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  4. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  5. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  6. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo APV bijzondere wetten 2020
    2. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    3. Privacyprotocol
    4. Beleidsregels
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Beleidsregels -vervolg 2-
    7. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    8. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    9. Bed & Breakfast beleid 2011
    10. Grondprijsbeleid 2013
    11. Bouwverordening 2012
    12. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    13. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    14. Grondprijsbeleid 2014
    15. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Regelgeving
   8. Beleidsregels
   9. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  7. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  8. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  9. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  10. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  11. Bestuur en Organisatie
  12. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
  2. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afval_wat hoort in welke bak?
   3. Afval_inzamelcontainers en afhalen oud papier
   4. Afval_grof vuil: afhalen of wegbrengen
   5. Milieu
   6. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
   2. Ruiming algemene graven Landsmeer
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Monumenten
   1. Cultuur
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Projecten
   2. Meervalweg, herinrichting
   3. Oude dorp: vernieuwing riool en herinrichting
   4. Aanleg glasvezel
   5. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   6. Havenzathe
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Amsterdamsepad
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  9. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
   3. Doortrappen
  10. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Riool - drukriolering en minigemalen
   3. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   4. Riool - verantwoordelijkheden
   5. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   6. Riool - goed gebruik
   7. Riool - klachten en meldingen
   8. Riool - verstopping
   9. Riool - geur in huis
   10. riool - lozingen afvalwater
   11. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   12. Water - overlast vaartuigen
   13. Water - steigers en boothuizen
  11. Wonen, werken en leven
  12. Duurzaamheid
  13. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Cultuur
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus