Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   2. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   3. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   4. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   5. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   6. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   7. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   8. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   9. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   10. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   11. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   12. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   13. De scholen gaan weer beginnen
   14. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   15. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   16. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   17. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   18. Verwijderd uit de openbare ruimte
   19. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   20. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   21. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   22. Foodtruck op 16 en 17 juli
   23. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   24. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   25. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   26. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   27. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   28. Werkzaamheden IJdoornlaan
   29. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   30. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   31. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   32. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   33. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   34. Gratis ouderschapscursus
   35. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   36. Ophalen grofvuil
   37. Koninklijke onderscheiding
   38. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   39. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   40. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   41. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   42. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   43. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   44. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   45. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   46. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   47. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   48. Samen buiten sporten
   49. Corona-aanpak: de volgende stap
   50. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   51. Let op uw snelheid
   52. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   53. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   54. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   55. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   56. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   57. 5 Mei zijn we gesloten
   58. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   59. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   60. Noodverordening 29 april 2020
   61. Mededeling van handhaving
   62. Koningsdag vieren we thuis
   63. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   64. Project Havenzathe live stream verplaatst
   65. Verruiming openingstijden gemeentewerf Landsmeer Op weekdagen langer open.
   66. Maatregelen corona verlengd
   67. Ravotplek
   68. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   69. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   70. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   71. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   72. Oud papier wordt weer ingezameld
   73. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   74. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   75. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   76. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   77. Topdrukte bij gemeentewerf
   78. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   79. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   80. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   81. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   82. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   83. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   84. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   85. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   86. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   87. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   88. Nieuwe noodverordening
   89. Markt blijft vooralsnog open
   90. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   91. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   92. Coronavirus en opvoeden
   93. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   94. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   95. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   96. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   97. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   98. Kinderopvang en het Coronavirus
   99. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   100. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   101. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   102. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   103. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   104. Nieuws van de gemeenteraad
   105. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   106. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   107. Brief burgemeester Dennis Straat
   108. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   109. Verkeerscontroles bij basisscholen
   110. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   111. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   112. Wandel mee in Landsmeer
   113. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   114. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   115. Nieuwe beplanting Sportpark
   116. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   117. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   118. Kom bij ons werken!
   119. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   120. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   121. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   122. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   123. Wij zoeken nieuwe collega's
   124. Het Bouwloket is open!
   125. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   126. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   127. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   128. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   129. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   130. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   131. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   132. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   133. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   134. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   135. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   136. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   137. Inzameling afval rond de feestdagen
   138. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   139. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   140. Kent u de Zoete Inval al?
   141. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   142. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   143. Meld illegaal vuurwerk
   144. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   145. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   146. Storing afsprakenwebsite
   147. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   148. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   149. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   150. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   151. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   152. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   153. Werkzaamheden damwand Sportpark
   154. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   155. Begroting Landsmeer 2020-2023
   156. Gemeentehuis dicht
   157. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   158. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   159. Aanmelden veiligheidsscan
   160. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   161. Week tegen de Eenzaamheid
   162. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   163. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   164. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   165. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   166. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   167. Start werkzaamheden glasvezel
   168. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   169. Verwijderen Fietsen
   170. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   171. Cursus Omgaan met dementie
   172. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   173. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   174. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   175. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   176. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   177. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   178. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   179. Gediscrimineerd? Meld het!
   180. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   181. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   182. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   183. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   184. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   185. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   186. Gediscrimineerd? Meld het!
   187. Herziening Woonruimteverdeling
   188. Verwijderen boten
   189. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   190. Eikenprocessierups melden
   191. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   192. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   193. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   194. Verwijderen fiets
   195. Aankondiging controle openbare verlichting
   196. Fietsdiefstal voorkomen
   197. Veteranendag 2019
   198. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   199. Verwijderen boot in Den Ilp
   200. Verwijderen boten
   201. Verwijderen boottrailer
   202. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   203. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   204. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   205. Laat gratis uw fiets graveren!
   206. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   207. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   208. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   209. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   210. Toeristenbelasting; zo zit het!
   211. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   212. Fietsdiefstal
   213. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   214. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   215. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   216. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   217. Diefstal buitenboordmotor
   218. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   219. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   220. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   221. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   222. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   223. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   224. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   225. Gewijzigde inzameldatum gft
   226. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   227. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   228. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   229. Verkiezingen Europees Parlement
   230. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   231. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   232. Geen stembureau Brandweerkazerne
   233. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   234. Verwijderen fietsen
   235. Verwijderen boottrailer
   236. Verwijderen aanhangwagens
   237. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   238. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   239. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   240. DigiD vervangt certificaten
   241. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   242. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   243. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   244. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   245. Historisch rondje Landsmeer
   246. Veilig wonen: brand voorkomen!
   247. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   248. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   249. Geen stempas ontvangen?
   250. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   251. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   252. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   253. Digitaal producten en diensten aanvragen
   254. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   255. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   256. Zonnepanelenactie
   257. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   258. Digitaal loket
   259. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   260. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   261. Koninklijke Onderscheiding
   262. De bootjes mogen weer in het water
   263. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   264. Startersevenement op 8 april 2019
   265. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   266. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   267. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   268. De bootjes mogen weer in het water
   269. Activiteiten Dienstencentrum april
   270. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   271. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   272. Verwijderen boot
   273. Verwijderen fietsen
   274. Subsidie 2020 aanvragen?
   275. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   276. Informatieavond herinrichting Sportpark
   277. Pas op, babbeltruc!
   278. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   279. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   280. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   281. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   282. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   283. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   284. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   285. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   286. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   287. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   288. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   289. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   290. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   291. Kappen gemeentelijke bomen
   292. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   293. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   294. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   295. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   296. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   297. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   298. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   299. Verwijderen boottrailer
   300. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   301. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   302. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   303. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   304. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   305. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   306. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   307. Afscheid Paul Menting
   308. Voorkom een inbraak!
   309. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   310. Activiteiten Dienstencentrum januari
   311. Verwijderen boot
   312. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   313. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   314. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   315. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   316. Gelukkig 2019!
   317. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   318. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   319. Veilig vuurwerk afsteken
   320. Smileys in Landsmeer
   321. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   322. Kerstboomverbranding 2019
   323. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   324. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   325. Afvalkalender 2019
   326. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   327. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   328. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   329. Inloopbijeenkomst glasvezel
   330. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   331. Werkzaamheden aan twee bruggen
   332. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   333. Verwijderen fietsen
   334. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   335. Hoe veilig is Landsmeer?
   336. Voorkom inbraak!
   337. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   338. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   339. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   340. Verwijderen aanhangwagen
   341. Kinderen op gezond gewicht
   342. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   343. Gemeentehuis gesloten
   344. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   345. Damoclesbeleid
   346. Verhuizing Middelpunt
   347. Verwijderen boottrailer
   348. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   349. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   350. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   351. Controle openbare verlichting Landsmeer
   352. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   353. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   354. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   355. Het mantelzorgcompliment
   356. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   357. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   358. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   359. Week van de veiligheid
   360. Verwijderen drie bootjes
   361. Begroting 2019
   362. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   363. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   364. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   365. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   366. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   367. Aankondigingen controle openbare verlichting
   368. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   369. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   370. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   371. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   372. Pas op, babbeltruc!
   373. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   374. Verwijderen trampoline
   375. Gratis e-bike training in Landsmeer
   376. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   377. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   378. Verwijderen motorrijtuig
   379. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   380. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   381. Aankondigingen controle openbare verlichting
   382. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   383. De scholen zijn weer begonnen
   384. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   385. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   386. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   387. Aansluittarieven riolering 2018
   388. Verwijderen fiets
   389. Verwijderen auto
   390. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   391. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   392. Verwijderen fiets
   393. Koninklijke Onderscheiding
   394. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   395. Maandelijkse controle openbare verlichting
   396. Verwijderen boottrailer
   397. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   398. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   399. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   400. Meer verschillende soorten speelruimtes
   401. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   402. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   403. Pas op voor blauwalg
   404. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   405. Festival Welcome to the Future
   406. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   407. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   408. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   409. Evenement Welcome to the Future
   410. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   411. Samen naar een duurzame regio
   412. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   413. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   414. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   415. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   416. Koninklijke Onderscheiding
   417. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   418. Samen de zomer door in Landsmeer
   419. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   420. Hoe veilig is uw onderneming?
   421. Controle openbare verlichting
   422. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   423. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   424. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   425. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   426. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   427. Aankondigingen controle openbare verlichting
   428. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   429. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   430. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   431. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   432. AVG: uw privacy goed beschermd
   433. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   434. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   435. Een keertje overnachten op school
   436. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   437. Cursus Bewust Opvoeden van start
   438. Opening Sportpark Landsmeer
   439. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   440. Nieuw transformatorstation sportpark
   441. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   442. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   443. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   444. Aankondigingen controle openbare verlichting
   445. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   446. Koninklijke onderscheidingen
   447. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   448. Spelregels tijdens Koningsdag
   449. Koningsdag in Landsmeer
   450. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   451. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   452. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   453. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   454. Remwegdemonstratie groot succes
   455. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   456. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   457. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   458. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   459. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   460. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   461. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   462. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   463. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   464. Democratische school in Landsmeer
   465. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   466. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   467. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   468. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   469. Controle openbare verlichting
   470. Alle bootjes in het water
   471. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   472. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   473. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   474. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   475. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   476. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   477. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   478. Stempas kwijt? Geen paniek.
   479. Niet parkeren bij scholen
   480. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   481. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   482. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   483. Verwijdering rijplaten
   484. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   485. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   486. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   487. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   488. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   489. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   490. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   491. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   492. NL DOET, doet u ook mee?
   493. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   494. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   495. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   496. Controle openbare verlichting
   497. Ff offline, superbelangrijk!
   498. Pas op, glad!
   499. Storing waternet
   500. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   501. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   502. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   503. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   504. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   505. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   506. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   507. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   508. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   509. Westerstorm
   510. Storing bij melding Leefomgeving
   511. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   512. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   513. Wijziging ophalen plastic afval
   514. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   515. Rustige jaarwisseling
   516. Niet thuis? Doe het licht aan!
   517. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   518. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   519. Vrijwilligers in de bloemen
   520. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   521. Wijzigingen afval ophalen
   522. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   523. Afvalkalender 2018
   524. Pas op, glad!
   525. Bent u onlangs iets verloren?
   526. Oliebol klaar?
   527. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   528. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   529. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   530. Aanmelden nieuwe partij
   531. Geluidsscherm langs A10
   532. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   533. Eerste resultaten Energie Battle
   534. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   535. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   536. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   537. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   538. Bootjes het water uit
   539. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   540. Afvalkalender verschijnt in december
   541. Wijziging van het CBR
   542. Val op!
   543. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   544. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   545. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   546. Is uw sloot al schoon?
   547. Cursus Peuter in Zicht
   548. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   549. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   550. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   551. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   552. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   553. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   554. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   555. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   556. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   557. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   558. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   559. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   560. Historisch rondje Landsmeer
   561. Baggerwerkzaamheden
   562. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   563. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   564. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   565. Openingstijden Burgerservice
   566. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   567. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   568. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   569. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   570. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   571. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   572. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   573. Festival Pleinvrees 2017
   574. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   575. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   576. De scholen gaan weer beginnen!
   577. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   578. Historisch rondje Landsmeer
   579. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   580. Samen de zomer door
   581. Oproep aan eigenaar van boot
   582. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   583. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   584. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   585. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   586. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   587. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   588. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   589. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   590. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   591. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   592. Herstel asfalt
   593. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   594. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   595. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   596. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   597. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   598. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   599. Vervangen brug bij Sportpark
   600. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   601. Verwijderen boten
   602. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   603. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   604. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   605. Kom je bij ons werken?
   606. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   607. Laatste kans, laatste kavel te koop
   608. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   609. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   610. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   611. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   612. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   613. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   614. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   615. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   616. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   617. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   618. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   619. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   620. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   621. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   622. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   623. Gewijzigde openingstijden gemeente
   624. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   625. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   626. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   627. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   628. Gevolg gaslek Ilpendam
   629. Hoe veilig is uw onderneming?
   630. Afwijkende data inzameling afval
   631. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   632. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   633. Afvalinzameling
   634. Kindergemeenteraad Landsmeer
   635. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   636. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   637. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   638. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   639. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   640. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   641. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   642. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   643. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   644. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   645. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   646. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   647. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   648. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   649. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   650. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   651. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   652. Is uw huis wel inbraakproof?
   653. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   654. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   655. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   656. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   657. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   658. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   659. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   660. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   661. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   662. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   663. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   664. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   665. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   666. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   667. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   668. Oplichters actief met wielklem
   669. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   670. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   671. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   672. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   673. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   674. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   675. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   676. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   677. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   678. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   679. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   680. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   681. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   682. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   683. Gemeentelijke leges 2017
   684. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   685. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   686. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   687. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   688. Veilig vuurwerk afsteken
   689. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   690. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   691. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   692. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   693. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   694. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   695. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   696. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   697. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   698. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   699. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   700. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   701. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   702. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   703. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   704. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   705. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   706. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   707. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   708. Niet thuis? Licht aan!
   709. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   710. Afvoeren van olie- en frituurvet
   711. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   712. Baggerwerken 2017
   713. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   714. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   715. Bladafval in de GFT-bak!
   716. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   717. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   718. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   719. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   720. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   721. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   722. Voorkom brand in garage, schuur of box
   723. Conferentie Werken Zorgen Samen
   724. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   725. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   726. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   727. Fiets jij al in fietsmodus?
   728. Het mantelzorgcompliment
   729. Conferentie Werken Zorgen Samen
   730. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   731. Is uw sloot al schoon?
   732. Riool schoon, heel gewoon!
   733. Gemeente actief met speeltuinen
   734. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   735. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   736. Baggerwerkzaamheden 2017
   737. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   738. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   739. Regels omtrent het aanbieden van afval
   740. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   741. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   742. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   743. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   744. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   745. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   746. Zakkenroller, pas op!
   747. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   748. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   749. Afvalcampagne: inzameling PMD
   750. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   751. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   752. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   753. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   754. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   755. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   756. Nieuws van de gemeenteraad
   757. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   758. Een brief van bezorgde kinderen
   759. Hitteplan actief
   760. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   761. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   762. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   763. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   764. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   765. Zaterdag 24 september Burendag
   766. Subsidieaanvraag 2019
   767. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   768. Asfalteren Amsterdamse pad
   769. Baggerwerkzaamheden
   770. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   771. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   772. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   773. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   774. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   775. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   776. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   777. Inbrekers gaan niet op vakantie
   778. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   779. Brugklassers veilig op weg naar school
   780. Landsmeer recreatief knooppunt
   781. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   782. Privacyprotocol Sociaal Domein
   783. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   784. Inzameling PMD-afval
   785. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   786. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   787. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   788. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   789. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   790. Nieuws van de Raad
   791. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   792. Website "Geef om Landsmeer"
   793. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   794. Persleidingbreuk gerepareerd
   795. Bezoek Commissaris van de Koning
   796. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   797. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   798. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   799. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   800. 100 jaar droge voeten op het plein
   801. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   802. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   803. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   804. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   805. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   806. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   807. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   808. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   809. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   810. Tentoonstelling Panorama Waterland
   811. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   812. Woninginbraak neemt toe
   813. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   814. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   815. Renovatie plantvakken
   816. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   817. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   818. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   819. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   820. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   821. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   822. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   823. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   824. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   825. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   826. Intentieverklaring partners WMO getekend
   827. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   828. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   829. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   830. Hulp bij belastingaangifte
   831. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   832. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   833. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   834. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   835. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   836. Uitslag referendum Landsmeer
   837. Van Zonbrug in storing
   838. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   839. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   840. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   841. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   842. Hoe herkent u een hennepkweker?
   843. De bootjes mogen weer in het water
   844. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   845. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   846. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   847. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   848. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   849. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   850. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   851. De nieuwe Keern
   852. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   853. Het college vergadert op locatie
   854. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   855. NL-Alert campagne
   856. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   857. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   858. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   859. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   860. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   861. Herinrichting buurt Gortesloot
   862. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   863. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   864. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   2. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   3. 2017
    1. Gemeenteberichten 2017
   4. Gemeenteberichten 2020
   5. Gemeenteberichten 2019
   6. Gemeenteberichten 2017
   7. Gemeenteberichten 2016
  3. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
   3. Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Cassandrahof 3
   4. Gehandicaptenparkeerplaats Geijenbreek 34
  4. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Kalender
   1. Landelijke dag van de Mantelzorg
   2. Informatie- en luistergesprekken Landsmeer
   3. Informatie- en luistergesprekken Den Ilp
   4. Kerstboomverbranding
   5. NIeuwjaars- en afscheidsreceptie
   6. Vrijwilligers in het zonnetje
   7. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   8. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag
   9. Open Huis gemeente Landsmeer
   10. Lancering historische fietsroute Landsmeer
   11. Herdenking 4 mei
   12. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  9. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  10. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  11. Nieuws en bekendmakingen
  12. Bekendmakingen
  13. Koninklijke onderscheiding
  14. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  5. Klachten en meldingen
  6. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  7. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  8. Burgernet
   1. Burgernet
  9. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  10. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  11. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  12. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  13. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
    1. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   3. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   4. Bestuurlijke Toekomst 2019
   5. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   6. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   7. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    2. 2018
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2018
    3. 2017
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    4. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    5. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    6. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    7. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    8. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    9. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    10. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    12. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
    13. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    14. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    15. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    16. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie Landsmeer
   3. Adviesraad Sociaal Domein
   4. Welstandscommissie
   5. Wmo-raad Landsmeer 2015
   6. Wmo-raad Notulen
   7. Seniorenraad
   8. Monumentencommissie
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  4. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  5. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  6. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Uitvoeringsprogramma handhaving Wabo APV bijzondere wetten 2020
    2. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    3. Privacyprotocol
    4. Beleidsregels
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Beleidsregels -vervolg 2-
    7. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    8. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    9. Bed & Breakfast beleid 2011
    10. Grondprijsbeleid 2013
    11. Bouwverordening 2012
    12. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    13. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    14. Grondprijsbeleid 2014
    15. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Regelgeving
   8. Beleidsregels
   9. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  7. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  8. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  9. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  10. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  11. Bestuur en Organisatie
  12. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
  2. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afval_wat hoort in welke bak?
   3. Afval_inzamelcontainers en afhalen oud papier
   4. Afval_grof vuil: afhalen of wegbrengen
   5. Milieu
   6. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
   2. Ruiming algemene graven Landsmeer
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Monumenten
   1. Cultuur
  5. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  6. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  7. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  8. Projecten
   1. Projecten
   2. Meervalweg, herinrichting
   3. Oude dorp: vernieuwing riool en herinrichting
   4. Aanleg glasvezel
   5. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   6. Havenzathe
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Amsterdamsepad
   10. Duurzaamheid
   11. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   12. Van Acker, Dorpsstraat 60
   13. Breekoever Noordblok, laatste fase
   14. Hotel Landsmeer
   15. De Keern
  9. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
  10. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Riool - drukriolering en minigemalen
   3. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   4. Riool - verantwoordelijkheden
   5. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   6. Riool - goed gebruik
   7. Riool - klachten en meldingen
   8. Riool - verstopping
   9. Riool - geur in huis
   10. riool - lozingen afvalwater
   11. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   12. Water - overlast vaartuigen
   13. Water - steigers en boothuizen
  11. Wonen, werken en leven
  12. Duurzaamheid
  13. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Cultuur
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus