Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Gevolg gaslek Ilpendam
   2. Hoe veilig is uw onderneming?
   3. Afwijkende data inzameling afval
   4. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   5. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   6. Afvalinzameling
   7. Kindergemeenteraad Landsmeer
   8. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   9. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   10. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   11. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   12. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   13. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   14. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   15. De Regionale Omnibusenquête komt er weer aan. Doet u mee?
   16. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   17. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   18. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   19. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   20. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   21. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   22. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   23. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   24. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   25. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   26. Is uw huis wel inbraakproof?
   27. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   28. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   29. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   30. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   31. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   32. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   33. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   34. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   35. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   36. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   37. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   38. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   39. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   40. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   41. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   42. Vacature extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer
   43. Oplichters actief met wielklem
   44. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   45. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   46. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   47. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   48. Mogelijk verkeershinder wegens baggerwerkzaamheden wegsloten in februari/maart
   49. Kindergemeenteraad van Landsmeer geïnstalleerd
   50. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   51. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   52. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   53. Vraag voor 31 januari een financiële bijdrage voor uw NLdoet klus aan!
   54. Openingstijden gemeentehuis en balie Publiekscontacten
   55. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   56. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   57. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   58. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   59. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   60. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   61. Gemeentelijke leges 2017
   62. Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017
   63. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   64. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   65. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   66. Veilig vuurwerk afsteken
   67. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   68. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   69. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   70. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   71. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   72. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   73. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   74. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   75. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   76. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   77. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   78. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   79. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   80. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   81. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   82. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   83. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   84. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   85. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   86. Niet thuis? Licht aan!
   87. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   88. Maandag 5 december 2016 landelijk controlebericht NL-Alert
   89. Afvoeren van olie- en frituurvet
   90. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   91. Baggerwerken 2017
   92. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   93. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   94. Bladafval in de GFT-bak!
   95. Mantelzorgcompliment
   96. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   97. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   98. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   99. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   100. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   101. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   102. Voorkom brand in garage, schuur of box
   103. Conferentie Werken Zorgen Samen
   104. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   105. Mantelzorgers in het zonnetje, vrijdag 11 november
   106. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   107. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   108. Dag van de mantelzorg in Landsmeer
   109. Fiets jij al in fietsmodus?
   110. Het mantelzorgcompliment
   111. Conferentie Werken Zorgen Samen
   112. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   113. Is uw sloot al schoon?
   114. Riool schoon, heel gewoon!
   115. Gemeente actief met speeltuinen
   116. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   117. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   118. Baggerwerkzaamheden 2017
   119. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   120. Over uw buurt - Zó weet je ervan!
   121. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   122. Regels omtrent het aanbieden van afval
   123. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   124. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   125. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   126. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   127. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   128. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   129. Zakkenroller, pas op!
   130. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   131. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   132. Afvalcampagne: inzameling PMD
   133. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   134. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   135. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   136. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   137. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   138. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   139. Nieuws van de gemeenteraad
   140. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   141. Een brief van bezorgde kinderen
   142. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015
   143. Hitteplan actief
   144. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   145. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   146. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   147. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   148. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   149. Zaterdag 24 september Burendag
   150. Subsidieaanvraag 2017
   151. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   152. Asfalteren Amsterdamse pad
   153. Baggerwerkzaamheden
   154. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   155. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   156. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   157. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   158. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   159. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   160. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   161. Meer dan 16.000 kinderen in de stadsregio Amsterdam doen verkeersexamen
   162. Inbrekers gaan niet op vakantie
   163. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   164. Brugklassers veilig op weg naar school
   165. Enquête over het openbaar vervoer binnen Waterland en naar Amsterdam
   166. Landsmeer recreatief knooppunt
   167. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   168. Privacyprotocol Sociaal Domein
   169. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   170. Inzameling PMD-afval
   171. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   172. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   173. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   174. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   175. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   176. Nieuws van de Raad
   177. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   178. Website "Geef om Landsmeer"
   179. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   180. Persleidingbreuk gerepareerd
   181. Bezoek Commissaris van de Koning
   182. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   183. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   184. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   185. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   186. 100 jaar droge voeten op het plein
   187. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   188. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   189. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   190. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   191. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   192. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   193. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   194. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   195. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   196. Tentoonstelling Panorama Waterland
   197. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   198. De Waterwolf, project 100 jaar droge voeten
   199. Woninginbraak neemt toe
   200. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   201. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   202. Renovatie plantvakken
   203. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   204. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   205. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   206. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   207. Melding Flyers Neighbourhood Watch in Landsmeer
   208. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   209. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   210. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   211. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   212. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   213. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   214. Munckhof Taxi neemt dienstverlening ETS over
   215. Intentieverklaring partners WMO getekend
   216. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   217. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   218. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   219. Hulp bij belastingaangifte
   220. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   221. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   222. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   223. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   224. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   225. Uitslag referendum Landsmeer
   226. Van Zonbrug in storing
   227. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   228. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   229. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   230. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   231. Hoe herkent u een hennepkweker?
   232. De bootjes mogen weer in het water
   233. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   234. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   235. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   236. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   237. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   238. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   239. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   240. De nieuwe Keern
   241. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   242. Het college vergadert op locatie
   243. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   244. NL-Alert campagne
   245. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   246. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   247. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   248. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   249. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   250. Herinrichting buurt Gortesloot
   251. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   252. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   253. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2010
    1. Gemeenteberichten 2010
   2. 2011
    1. Gemeenteberichten 2011
   3. 2012
    1. Gemeenteberichten 2012
   4. 2013
    1. Gemeenteberichten 2013
   5. 2014
    1. Gemeenteberichten 2014
   6. 2015
    1. Gemeenteberichten 2015
   7. 2016
    1. Gemeenteberichten 2016
   8. Gemeenteberichten 2017
   9. Gemeenteberichten 2016
  3. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
  4. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Realisatie 7 woningen Zuiderzeelaan
   3. Verleende vergunning Noordeinde 124/124A
   4. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
  5. WhatsApp buurtpreventie
   1. WhatsApp Buurt Preventie
  6. Evenementenkalender
   1. De beeld- en oordeelsvormende sessie
  7. Campagnes
   1. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
  8. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor Landsmeer
  9. Verkiezingen 2017
   1. Verkiezingen 2017
   2. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
  10. Nieuws en bekendmakingen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Producten van de gemeente
   1. Producten van de gemeente
   2. Contact
  2. Omgevingsvergunning
   1. Omgevingsvergunning
  3. Principeverzoek Het Lint 2015
   1. Het Lint 2015 checklist
   2. Principeverzoek Het Lint 2015
  4. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  5. Evenement organiseren?
   1. Evenement organiseren?
  6. Klachten en meldingen
   1. Klachten over de gemeente
  7. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  8. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  9. Burgernet
   1. Burgernet
  10. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  11. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  12. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  13. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  14. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke toekomst
   1. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   2. Bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer
   3. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2016
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    2. 2015
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    3. 2014
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2014
    4. 2013
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2013
    5. 2012
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2012
    6. 2011
     1. Besluitenlijsten college van b&w 2011
    7. 2010
     1. B&W besluitenlijsten 2010
    8. Besluitenlijsten college van b&w 2017
    9. Besluitenlijsten college van b&w 2016
    10. Besluitenlijsten college van b&w 2015
    11. Besluitenlijsten college van B&W 2014
   2. Portefeuilleverdeling 2014-2018
    1. Portefeuilleverdeling college 2014-2018
   3. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   4. Collegeprogramma 2014-2018
    1. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   5. College van burgemeester en wethouders
   6. Spreekuur college Landsmeer
   7. College 2013
   8. Cor Hienkes
   9. Astrid Nienhuis
   10. College 2013
   11. Menting Paul
  3. Gemeenteraad
   1. Toekomstvisie 2025
    1. Uitkomsten dialoogsessies
     1. Dialoogsessies & foto Landsmeer toekomstvisie 2025
    2. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    3. Toekomstvisie 2025 aankondiging enquete
    4. Toekomstvisie 2025 folder
    5. Toekomstvisie 2025 folder 2
    6. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
    7. Uitkomsten dialoogsessie
    8. Gemeenteraad Landsmeer stelt Toekomstvisie Landsmeer 2025 vast
   2. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   3. Gemeenteraad
   4. Raad en college zien kansen voor verbetering bestuursituatie in Landsmeer
   5. Enquête toekomstvisie Landsmeer 2025
   6. Uitnodiging: D66 neemt initiatief tot openbaar overleg politieke samenwerking. Inwoners welkom!
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Welstandscommissie
   3. Wmo-raad Landsmeer 2015
   4. Wmo-raad Notulen
   5. Rekenkamer
   6. Seniorenraad
   7. Monumentencommissie
   8. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   9. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
    1. Regionale Omnibusenquête
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klachten
    2. Advies ombudsman
   4. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   5. Wijkgesprekken
    1. Wijkgesprekken
   6. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Privacyprotocol
    2. Beleidsregels
    3. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2017
    4. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
    5. Beleidsregels - vervolg -
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Inzage raads- en commissiestukken
    1. Inzage raadsstukken
   8. Regelgeving
   9. Beleidsregels
   10. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   11. Regelingenbank
   12. Grondprijsbeleid 2013
   13. Bouwverordening 2012
   14. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   15. Grondprijsbeleid 2014
   16. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Programmabegroting
    1. Programmabegrotingen
   2. Leges
    1. Tarieventabel 2017
    2. Leges 2017
    3. Leges
   3. Jaarrekening
    1. Jaarrekening
   4. Perspectiefnota
    1. Perspectiefnota
   5. Belastingverordeningen
    1. Belastingverordeningen
   6. Programmabegrotingen
   7. Leges
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. Bestuur en Organisatie
  13. Hoe werkt de gemeente?
  14. Agenda en notulen Commissie Samenleving 2012
  15. Beleidsregels
  16. College januari 2013
  17. Bouwverordening 2012
  18. Grondprijsbeleid 2013
  19. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  20. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
  21. Bestuurlijke toekomst Landsmeer
 4. Links
  1. Nieuwe rubriek
  2. Geef om Landsmeer
  3. OLO
  4. Links
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afval en reiniging
   1. Afval en reiniging
   2. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
   3. Oud papier en karton
  2. Begraafplaatsen
   1. Begraafplaats_startpagina
   2. Begraafplaats_herbegraven of alsnog cremeren
   3. Begraafplaats_soorten graven
   4. Begraafplaats_aangifte overlijden
   5. Begraafplaats_begraven en begrafenis
   6. Begraafplaats_grafrecht en -duur
   7. Begraafplaats_as verstrooien
   8. Begraafplaats_Landsmeer
   9. Begraafplaats_Purmerland
   10. Begraafplaats_onderhoud
   11. Begraafplaats_veel gestelde vragen
   12. Begraafplaats_grafmonument / gedenkteken
   13. Begraafplaats_rouwverwerking
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Bouwen en verbouwen
   2. Mantelzorg en bouwen
   3. Omgevingsvergunning
   4. Bestemmingsplannen
   5. Bestemmingsplannen vastgesteld
   6. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   10. Banscheiding bestemmingsplan
   11. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   12. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   13. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   14. Bestemmingsplan Luijendijk
   15. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   16. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   17. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   18. Bestemmingsplannen ter inzage
   19. Commissie straatnaamgeving
   20. Vergunningvrij bouwen en verbouwen
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Jeugd en gezin
   1. Jeugd en Gezin
  5. Milieu
   1. Milieu
  6. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  7. Ondernemen in Landsmeer
   1. Ondernemen
  8. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
   2. Oplaadpalen elektrische auto's
  9. Participatie - Geef om Landsmeer
   1. Participatie
  10. Participatie en werk
   1. Participatie en Werk
  11. Projecten
   1. Projecten
   2. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   3. Herinrichting Schoolstraat ? Polderweg, Den Ilp
   4. Amsterdamse pad, asfaltering
   5. Baggerwerken 2017
   6. Breekoever Noordblok, laatste fase
   7. Hotel Landsmeer
   8. Luijendijk-Zuid
   9. Gorteslootbuurt, aanleg riolering
   10. Sportlaan, Hermessingel en Herculesweg - herinrichting
   11. Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan , Kemphaanstraat - herinrichting
   12. Groeneiland, herinrichting
   13. Fietspad van Scheepsbouwersweg naar Luijendijkje, herinrichting
   14. Voetgangersbruggen Luijendijk
   15. Luijendijk-Zuid, geluidsscherm
   16. Langebreek/ Rondebreek, herbestrating
   17. De Keern
   18. Bobelkamp, herstrating
   19. Zuiderzeelaan (deels) asfalteren en Kerkebreek herbestrating
  12. Water en riool
   1. Water en riool - startpagina
   2. Waterplan: Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken samen aan water
   3. Riool - drukriolering en minigemalen
   4. Water - beschoeiing en walkanten
   5. Riool - van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel
   6. Riool - verantwoordelijkheden
   7. Riool - richtlijnen voor goed gebruik
   8. Riool - goed gebruik
   9. Riool - klachten en meldingen
   10. Riool - verstopping
   11. Riool - geur in huis
   12. riool - lozingen afvalwater
   13. Water - blauwalg, stankoverlast en veilig zwemwater
   14. Water - dode dieren
   15. Water - drijvende rietkragen
   16. Water - Hoogheemraadschap
   17. Water - oevers: beschoeiingen, aanlegsteigers en beplanting
   18. Water - overlast vaartuigen
   19. Water - steigers en boothuizen
   20. Water - vuil op het water
   21. Water - waterdiepte
  13. Zelfstandig wonen en leven
   1. Zelfstandig Wonen en Leven
  14. Wonen, werken en leven
  15. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid en verkeer
  1. Inrijverbod
   1. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
  2. Politie
   1. Politie Wijkteam Landsmeer
  3. Openbare orde
   1. Openbare Orde & Veiligheid
  4. Brandweer
   1. Brandweer Landsmeer
  5. Parkeren
   1. Parkeren
  6. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
   1. Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  7. Bij rampen en calamiteiten
   1. Rampenbestrijding in Landsmeer
  8. Burgernet
   1. Burgernet
  9. Verkeer, veiligheid en wegen
   1. Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina
   2. Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg
   3. Verkeer - fiets veilig
   4. Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
  10. Veiligheid en Verkeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Natuur en recreatie
   1. Natuurgebieden
   2. Toeristische borden en historische fietsroute
  2. Sporten
   1. Sporten in Landsmeer
  3. Subsidie
   1. Subsidieaanvraag 2018
  4. Evenementen
   1. Evenement organiseren?
  5. Sport, Recreatie en Cultuur
 8. Over Landsmeer
  1. Cijfers
   1. Kerncijfers
  2. Gemeentehuis
   1. Informatieruimte
    1. Informatieruimte
   2. Openingstijden
  3. Gemeentewerf
   1. Gemeentewerf
  4. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  5. Historie
   1. Historie
  6. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  7. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  8. Over Landsmeer
 9. Campagnes
  1. oudedorp test
  2. Afval- en rioleringscampagne 2016/2017
  3. Rioleringscampagne 2016_2017