Sitemap

 1. Nieuws en bekendmakingen
  1. Nieuws
   1. Denk mee over nieuwbouwplannen voor Zuideinde 40-42
   2. Maatschappelijk werker en sociaal raadsvrouw stellen zich voor
   3. Op zoek naar ?beste Doortrapper? in Landsmeer
   4. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   5. Tijdelijk parkeerverbod Marktplein
   6. Gemeente Landsmeer start samenwerking met Stichting Buurtgezinnen
   7. Voorkomen van problematische schulden
   8. Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor senioren met verhuiswens
   9. Gemeentehuis gesloten
   10. Burgemeester Dennis Straat: "Juist nu is het belangrijk dat we vol blijven houden"
   11. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat - Raadhuisstraat
   12. Denk je mee over de nieuwe inrichting speelplek Rhijnestein
   13. Uitslag Landsmeer Tweede Kamerverkiezing 2021
   14. Uw mening gevraagd over het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   15. Verkiezingen 17 maart: Gemeentewerf is stemlocatie. Afval afleveren niet mogelijk
   16. Vrijwilligerswerk regelen via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam
   17. Toeslagenaffaire kinderopvang
   18. Gemeente start met maaien
   19. Nieuwe stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen?
   20. Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
   21. Geen digitale dienstverlening mogelijk website
   22. Verkiezingen Tweede Kamer op woensdag 17 maart
   23. Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021
   24. Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt
   25. Gemeentehuis later open in verband met weersomstandigheden
   26. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
   27. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
   28. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
   29. Wethouder Erik Heinrich steekt ondernemers hart onder de riem
   30. Click en collect winkels
   31. Vervoer nodig naar vaccinatielocatie?
   32. Geen windturbines in Landsmeer
   33. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
   34. Vervangen damwand in het Sportpark
   35. Bericht burgemeester Straat over avondklok
   36. Avondklok gaat zaterdag 23 januari in
   37. Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis
   38. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
   39. Contact en hulp tijdens corona
   40. Vuurwerkoverlast melden
   41. Contract pontje Ilpendam
   42. College: vier kerst klein, met elkaar, voor elkaar
   43. Voorkom een boete, lever je vuurwerk in
   44. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
   45. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
   46. De pont bij Ilpendam
   47. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
   48. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
   49. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
   50. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
   51. Verbod vuurwerk en carbidschieten
   52. Vrijwilligers in het zonnetje
   53. Steun onze ondernemers
   54. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
   55. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
   56. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
   57. Vrijwilligers in het zonnetje gezet
   58. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
   59. Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Landsmeer
   60. Onderzoek naar speelplekken
   61. Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie
   62. Agenda Bezwaarschriftencommissie
   63. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
   64. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
   65. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
   66. Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021
   67. Invoering tijdelijke noodwet heeft impact op openbare leven
   68. Mondkapje verplicht vanaf 1 december
   69. Bloemrijk Sportpark
   70. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
   71. Onderhoud / storing DigiD
   72. Terug naar gedeeltelijke lockdown
   73. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
   74. Uw mening is belangrijk!
   75. Controle vuurwerkoverlast
   76. Inwoners tevreden met investering na zonnepanelenactie Landsmeer
   77. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
   78. Vanaf de bank gluren bij de buren dankzij online Duurzame Huizen Route
   79. Workshop voor werkende mantelzorgers
   80. Meld vuurwerkoverlast
   81. Praat mee over de 17 extra windmolens in gemeente Amsterdam
   82. #GGDGezondheidsmeter2020 Kinderen, Volwassenen of Senioren
   83. Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer
   84. Openingstijden Gemeentewerf worden vanaf maandag 26 oktober tijdelijk verruimd
   85. Paviljoen ?Het terras op de Breek? - uitnodiging voor online informatiebijeenkomst
   86. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
   87. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
   88. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
   89. Aanscherping regels Gemeentewerf
   90. CoronaMelder-app
   91. College Landsmeer legt sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 voor aan raad
   92. Aandacht voor elkaar
   93. Week van de Opvoeding
   94. Start wandelgroep in Landsmeer
   95. 5-11 oktober Landelijke Week van de Veiligheid in Landsmeer
   96. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
   97. Persconferentie coronavirus 28 september
   98. Aanvullende coronamaatregelen in Veiligheidsregio Zaanstreek ? Waterland
   99. Tijdelijk afsluiten kruising Van Beekstraat/Calkoenstraat
   100. Mogen we bij u kijken tijdens de Duurzame Huizen Route?
   101. Neusverkouden: wel of niet naar kinderopvang of school?
   102. Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
   103. Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk
   104. Drie wethouders Onderwijs uit regio Waterland keren zich tegen plannen Amsterdam voor Loting & Matching
   105. Uitkomst; wat voor burgemeester wil de inwoner van Landsmeer?
   106. Verkiezing het Duurzaamste Huis van Nederland
   107. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
   108. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
   109. Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
   110. De scholen gaan weer beginnen
   111. Afspraak coronatest nu ook online te maken
   112. Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Raadhuisstraat
   113. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   114. Werkzaamheden aan IJdoornlaan in Landsmeer eerder klaar, weg zaterdagochtend om 6.00 uur weer open
   115. Verwijderd uit de openbare ruimte
   116. Wat voor burgemeester wilt u voor Landsmeer?
   117. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
   118. Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar
   119. Foodtruck op 16 en 17 juli
   120. Geef inbrekers geen kans binnen gratis webinar 15 juli voor bewoners
   121. Raad Landsmeer start procedure kroonbenoeming burgemeester
   122. Gemeente Landsmeer en Meld Misdaad Anoniem werken samen
   123. Nieuws van de gemeenteraad: 30 juni BO-sessie advies referendumcommissie
   124. Openingstijden gemeentehuis per 22 juni 2020
   125. Werkzaamheden IJdoornlaan
   126. Handhavers in Landsmeer krijgen bodycam
   127. Verruiming openingstijden supermarkten Landsmeer verlengd tot 1 september
   128. Informatiebijeenkomst gemeente Amsterdam over windmolens aan de randen van de stad
   129. Openbare vergadering referendumcommissie Landsmeer
   130. Perspectiefnota Landsmeer 2021-2024 toont zorgelijk meerjarenbeeld
   131. Gratis ouderschapscursus
   132. Onderzoek naar opvoedingsondersteuning
   133. Ophalen grofvuil
   134. Koninklijke onderscheiding
   135. Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst
   136. Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)
   137. Tijdelijke uitbreiding terrassen Landsmeer
   138. 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus
   139. Een sociale huurwoning zoeken verandert straks
   140. Binnen 3 weken 350 gehoortesten ingehaald
   141. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) na 1 juni
   142. Landsmeer aardgasvrij, inwoners: denkt u mee op 8 juni?
   143. Jaarstukken 2019 Landsmeer aan raad voorgelegd.
   144. Verruiming openingstijden supermarkten tot en met 2 juni 2020
   145. Samen buiten sporten
   146. Corona-aanpak: de volgende stap
   147. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   148. Let op uw snelheid
   149. Noord-Hollandse bestuurders vragen steun bij minister voor regionale cultuur
   150. Gemeente werkt alleen op afspraak en is gesloten tijdens Hemelvaart
   151. Parkeerterreinen Twiske weer geopend en bruggen en sluizen open
   152. Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan geselecteerd voor versoepeling bezoekregeling
   153. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
   154. 5 Mei zijn we gesloten
   155. Groot onderhoud A10 Noord vervroegd
   156. Viering 4 en 5 mei in Landsmeer
   157. Noodverordening 29 april 2020
   158. Mededeling van handhaving
   159. Koningsdag vieren we thuis
   160. Drie Koninklijke onderscheidingen in Landsmeer
   161. Project Havenzathe live stream verplaatst
   162. Maatregelen corona verlengd
   163. Ravotplek
   164. Koningsdag afgelast en aangepaste Lintjesregen
   165. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   166. Hoe richt je veilig wegen in binnen de bebouwde kom?
   167. Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland (14 april)
   168. Oud papier wordt weer ingezameld
   169. Aanvragen WMO gaan gewoon door
   170. Ratteneiland wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer
   171. Luyendijkje afgesloten voor fietsers en voetgangers van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020
   172. Tijdelijke verruiming openingstijden van supermarkten in Landsmeer tijdens Pasen
   173. Topdrukte bij gemeentewerf
   174. Handhaving Landsmeer gaat strenger optreden en direct bekeuren
   175. De parkeerplaatsen van het Twiske blijven minimaal tot en met 14 april 20.00 uur gesloten
   176. Parkeerplaatsen Twiske per direct gesloten
   177. Gemeenteraad: aangepaste Beeld- en Oordeelsvormende sessie 9 april
   178. Noodverordening COVID-19 3 april 2020
   179. Gemeente Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   180. Nood- en 24-uurs opvang tijdens coronacrisis voor kinderen in Landsmeer
   181. Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers
   182. Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer
   183. Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer
   184. Nieuwe noodverordening
   185. Markt blijft vooralsnog open
   186. Loket geopend voor tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers
   187. Matrixbord in winkelcentrum geplaatst
   188. Coronavirus en opvoeden
   189. Opvoedspreekuur in Landsmeer tijdens corona
   190. 't Twiske is mooi maar ga nu liever niet!
   191. NL-Alert: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand!
   192. Middelpunt telefonisch bereikbaar
   193. Heeft u behoefte aan een praatje of hulp? Bel met SamenMeer of WonenPlus
   194. Kinderopvang en het Coronavirus
   195. Oud papier ophalen voorlopig uitgesteld
   196. Gemeentewerf beperkter toegankelijk vanaf 20 maart, maar blijft wel open
   197. Maatregelen dienstverlening, balie Burgerzaken werkt alleen nog op afspraak
   198. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
   199. Huisartsen Zaanstreek Waterland breiden reguliere zorg uit
   200. Nieuws van de gemeenteraad
   201. WonenPlus is er tijdens de Corona-periode voor iedereen
   202. Nieuws van gemeenteraad met aanbeveling bezoekers
   203. Brief burgemeester Dennis Straat
   204. Tweede coronavirus besmetting in Landsmeer vastgesteld
   205. Verkeerscontroles bij basisscholen
   206. Voordracht Erik Heinrich als wethouder van Landsmeer
   207. Vervanging voetgangersbrug Roopkoper
   208. Wandel mee in Landsmeer
   209. Landsmeer aardgasvrij, denkt u mee?
   210. Vragen over Coronavirus? Kijk op website GGD Zaanstreek Waterland
   211. Nieuwe beplanting Sportpark
   212. kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners
   213. Koninklijke onderscheiding voor Landsmeerder Dennis Gebbink: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   214. Kom bij ons werken!
   215. Tijdelijke portefeuilleverdeling college Landsmeer
   216. Nieuwsbrief uitkeringsgerechtigden januari 2020
   217. Gemeenteraad Landsmeer zoekt per direct een (externe) wethouder
   218. Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen
   219. Wij zoeken nieuwe collega's
   220. Het Bouwloket is open!
   221. Boetes bij illegaal parkeren Raadhuisplein
   222. Wethouder R. Quakernaat legt functie per direct neer
   223. 14 januari: Jaarlijkse bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   224. Inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   225. De gemeentelijke tarieven voor 2020
   226. Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester landsmeer
   227. Nieuwjaarsreceptie gemeente
   228. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
   229. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   230. Landsmeerse brandweerlieden koninklijk onderscheiden
   231. Extra controles tegen vuurwerkoverlast
   232. Wegdekmetingen IJdoornlaan, Zuideinde en Noordeinde
   233. Inzameling afval rond de feestdagen
   234. Ondertekening aanleg glasvezel Landsmeer
   235. Schrijf mee met B&W Landsmeer voor Amnesty International op 10 december
   236. Kent u de Zoete Inval al?
   237. Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit
   238. Voor ouder Landsmeer: veilig blijven fietsen!
   239. Meld illegaal vuurwerk
   240. Bevlogen Teammanager Bedrijfsvoering gezocht (36 u / pwk)
   241. Geen avondopenstelling Burgerzaken 5 december
   242. Storing afsprakenwebsite
   243. Tweede werkcafe Havenzathe enthousiast bezocht
   244. Informatieavond, Kijken door de ogen van een dementerende
   245. Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt
   246. Grote Controle op bedrijventerrein Noordeinde
   247. Vrijwilligers in het zonnetje 2019
   248. Ruiming algemene graven Begraafplaats Landsmeer
   249. Werkzaamheden damwand Sportpark
   250. Mantelzorgcompliment in Landsmeer
   251. Begroting Landsmeer 2020-2023
   252. Gemeentehuis dicht
   253. Inspreek verzoeken bij Beeld- en Oordeelsvormende sessie over 't Twiske in relatie tot WttF 10 oktober
   254. Geen spreekuur wijkagent tot en met 4 november 2019
   255. Aanmelden veiligheidsscan
   256. Handhaving vraagt aandacht voor parkeergedrag
   257. Week tegen de Eenzaamheid
   258. Openingsspeech burgemeester Straat bij eerste raadsvergadering Landsmeer
   259. Zilveren Zwaan voor mevrouw M. Brink-Hartman
   260. Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld
   261. Onderhoudswerkzaamheden ondergrondse glasbakken
   262. Landelijke Week van de Veiligheid: 7 tot en met 13 oktober
   263. Start werkzaamheden glasvezel
   264. Publieksbalie gesloten van 10 tot en met 14 oktober
   265. Verwijderen Fietsen
   266. Cultuurvisie voor onze gemeente, denkt u mee?
   267. Cursus Omgaan met dementie
   268. De gemeente Landsmeer gaat ook werken op afspraak
   269. Nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met u
   270. Urgentiebewijs voor woning nodig? Betaal geen onnodige kosten!
   271. Iepenziekte bij Zwembad de Breek
   272. Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland
   273. Gemeente Landsmeer ontwikkelt Landsmeerse visie op cultuur
   274. Veilig het water op? Dat doe je zo!
   275. Gediscrimineerd? Meld het!
   276. Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op
   277. Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!
   278. Geen avondopenstelling tijdens zomerperiode
   279. Inloopdagen Middelpunt gewijzigd
   280. Gemeente pakt quick wins project herinrichting Havenzathe meteen aan
   281. Maandagavond 12 augustus geen online aanvragen
   282. Gediscrimineerd? Meld het!
   283. Herziening Woonruimteverdeling
   284. Verwijderen boten
   285. Aanleg fiets/voetpad sportpark bijna gereed
   286. Eikenprocessierups melden
   287. Finale WK damesvoetbal op het Raadhuisplein kijken? Evenement mogelijk.
   288. Welcome to the Future: Twiske vanaf 12 juli deels afgesloten
   289. Gebruik mobiele telefoon op de fiets per 1 juli 2019 verboden
   290. Verwijderen fiets
   291. Aankondiging controle openbare verlichting
   292. Fietsdiefstal voorkomen
   293. Veteranendag 2019
   294. Lansmeerse BuurtSportDag uitgesteld door warme weer
   295. Verwijderen boot in Den Ilp
   296. Verwijderen boten
   297. Verwijderen boottrailer
   298. Kom ook naar de eerste Landsmeerse BuurtSportDag!
   299. Plannen voor het traject Amsterdam-Hoorn
   300. Landsmeer op weg naar een dementievriendelijke gemeente
   301. Laat gratis uw fiets graveren!
   302. Voortgang werkzaamheden Sportpark
   303. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich ondertekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
   304. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten tot 23 augustus
   305. Duurzaam Landsmeer: Heeft u zich al ingeschreven voor de zonnepanelenactie?
   306. Toeristenbelasting; zo zit het!
   307. Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan
   308. Fietsdiefstal
   309. Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade
   310. Burgerservicebalie donderdagavonden gesloten zomervakantie
   311. Gemeente Landsmeer zoekt 6 avonturiers!
   312. Amsterdam? Snorfiets? Helm op!
   313. Diefstal buitenboordmotor
   314. Voortgang project Herinrichting Meervalweg
   315. Gemeentehuis, Middelpunt en werf gesloten
   316. Definitieve uitslag verkiezing Europees Parlement
   317. Grote opkomst eerste bewonersavond Havenzathe
   318. Voorlopige uitslag van de Europese Verkiezingen 2019 in Landsmeer
   319. Gemeenteraad Landsmeer: Bestuurlijk fuseren is de wens, geen referendum
   320. Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
   321. Gewijzigde inzameldatum gft
   322. Duurzaam Landsmeer: Bewonersavond zonnepanelenactie een succes
   323. De werkzaamheden in het Sportpark lopen uit.
   324. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   325. Verkiezingen Europees Parlement
   326. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   327. Let op! Afdeling Burgerzaken gesloten op maandag 27 mei
   328. Geen stembureau Brandweerkazerne
   329. Laatste werkzaamheden Wijkpark uitgevoerd
   330. Verwijderen fietsen
   331. Verwijderen boottrailer
   332. Verwijderen aanhangwagens
   333. Havenzathe: Samen werken, samen inrichten en samen beslissen
   334. 15 mei 2019 Remwegdemonstratie Polderweg Den Ilp
   335. Aangetaste buxus begraafplaats wordt verwijderd
   336. DigiD vervangt certificaten
   337. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   338. Bootjes het water in en bootwrakken verwijderen
   339. Bereikbaarheid woningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland voor hulpdiensten
   340. 4 mei speech burgemeester Anne Lize van der Stoel
   341. Historisch rondje Landsmeer
   342. Veilig wonen: brand voorkomen!
   343. Uitnodiging Vrijheidsmaaltijd Landsmeer
   344. Uitnodiging herdenkingsbijeenkomsten zaterdag 4 mei
   345. Geen stempas ontvangen?
   346. Landsmeer houdt op 5 mei haar eerste Vrijheidsmaaltijd
   347. Vergunning Evenement Koningsdag 2019
   348. Bewoners, experts en gemeente zorgen samen voor herinrichting Havenzathe
   349. Digitaal producten en diensten aanvragen
   350. Vacatures bij de gemeente Landsmeer
   351. Koningsdag 2019 in Landsmeer
   352. Zonnepanelenactie
   353. Gemeentehuis, Middelpunt en Gemeentewerf gesloten
   354. Digitaal loket
   355. Duurzaam Landsmeer: Wethouder Mandy Elfferich geeft duurzaamheidsles
   356. U kunt zich nog opgeven voor de opfriscursus verkeerskennis!
   357. Koninklijke Onderscheiding
   358. De bootjes mogen weer in het water
   359. Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019
   360. Startersevenement op 8 april 2019
   361. Uitnodiging bewonersavond woonruimteverdeling sociale huurwoningen
   362. Duurzaam Landsmeer: de gemeente Landsmeer sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
   363. Geen verhoogd loodgehalte in de bodem speeltuinen Landsmeer
   364. De bootjes mogen weer in het water
   365. Activiteiten Dienstencentrum april
   366. Regionale Duurzaamheidsbeurs zaterdag 6 april 2019
   367. Duurzaam Landsmeer: er komen steeds meer laadpalen
   368. Verwijderen boot
   369. Verwijderen fietsen
   370. Subsidie 2020 aanvragen?
   371. Per 1 april 2019 is het Sportpark gesloten
   372. Informatieavond herinrichting Sportpark
   373. Pas op, babbeltruc!
   374. Landsmeer en Amsterdam-Noord gaan samen aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart.
   375. Uitslagen Landsmeer voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2019
   376. Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2019
   377. Kom naar het startersevenement op 8 april 2019
   378. Burgemeester Landsmeer: Gesprek met CdK over Bestuurlijke Toekomst Landsmeer en verlenging termijn waarnemerschap.
   379. Samenvatting informatieavond herinrichting Sportpark op 6 maart 2019
   380. Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers in Landsmeer
   381. Gratis opfrissen van uw verkeerskennis
   382. De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
   383. Laadpalen in de gemeente Landsmeer
   384. Publiekscontacten gesloten op 12 maart
   385. Jongeren opgelet: zeven prachtige studio's te huur in Landsmeer!
   386. Omleiding doorgaand fietsverkeer Sportpark vanaf april
   387. Kappen gemeentelijke bomen
   388. De Kindergemeenteraad van Landsmeer
   389. Bijeenkomst herontwikkeling Sportpark
   390. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   391. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019
   392. Onderhoud veerpont Landsmeer ? Ilpendam
   393. Bewonersavond herinrichting Sportpark
   394. Activiteiten Dienstencentrum Landsmeer
   395. Verwijderen boottrailer
   396. Schrijf je nu in voor de JeugdSportPas
   397. Kinderen Landsmeer op gezond gewicht
   398. Workshop "Goed voorbereid" door het Rode Kruis
   399. Nieuwe gemeentesecretaris bij de gemeente Landsmeer
   400. Gemeenteraad onderstreept het belang van een humaan kinderpardon
   401. Bewonersavond Welcome to the Future 2019
   402. College Landsmeer bezoekt Zorgboerderij De Bezige Bij en houdt inloopavond bij SC Purmerland
   403. Afscheid Paul Menting
   404. Voorkom een inbraak!
   405. Gemeente Landsmeer verleent opnieuw startersleningen
   406. Activiteiten Dienstencentrum januari
   407. Verwijderen boot
   408. Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente
   409. Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag
   410. Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.
   411. De gemeentelijke tarieven voor 2019
   412. Gelukkig 2019!
   413. Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer
   414. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen!
   415. Veilig vuurwerk afsteken
   416. Smileys in Landsmeer
   417. Aangepaste openingstijden gemeentehuis, het Middelpunt en de gemeentewerf
   418. Kerstboomverbranding 2019
   419. Blauwe zone gemeente Landsmeer
   420. Ophalen huisvuil op rond de kerstdagen en nieuwjaar
   421. Afvalkalender 2019
   422. Uitnodiging nieuwjaarsborrel 7 januari 2019
   423. 75 jaar of ouder? Gratis lid van WonenPlus
   424. Voorkom brand tijdens de feestdagen
   425. Inloopbijeenkomst glasvezel
   426. 6 en 7 december: controle- en reparatieronde openbare verlichting
   427. Werkzaamheden aan twee bruggen
   428. NL-ALERT CONTROLEBERICHT
   429. Verwijderen fietsen
   430. Balie gemeentehuis op vrijdag 7 december gesloten
   431. Hoe veilig is Landsmeer?
   432. Voorkom inbraak!
   433. Een interview over glasvezel met Richard Quakernaat, wethouder
   434. Verslag bewonersavond Wijkpark 12 november 2018
   435. College Landsmeer legt voorstel Bestuurlijke fusie aan gemeenteraad voor
   436. Verwijderen aanhangwagen
   437. Kinderen op gezond gewicht
   438. Kinderen ontbijten in het gemeentehuis
   439. Gemeentehuis gesloten
   440. Aanbod (Jeugd)SportPas biedt sportieve kansen!
   441. Damoclesbeleid
   442. Verhuizing Middelpunt
   443. Verwijderen boottrailer
   444. Laatste werkzaamheden nabij De Poort en Zuiderzeelaan
   445. EHBO Landsmeer zoekt vrijwilligers
   446. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   447. Controle openbare verlichting Landsmeer
   448. Mogelijk glasvezel in buitengebied Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
   449. Week van de Pleegzorg: Pleegouders gezocht in Landsmeer!
   450. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   451. Het mantelzorgcompliment
   452. Landsmeer gaat drugspanden sluiten
   453. Doet u ook mee aan de duurzame huizenroute?
   454. Uitkomsten informatie- en luistergesprekken
   455. Week van de veiligheid
   456. Verwijderen drie bootjes
   457. Begroting 2019
   458. Cultuuruitje voor bewoners gemeente Landsmeer
   459. Gemeentewerf wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten
   460. 19 Jonge ondernemers in landelijke finale ZomerOndernemer 2018
   461. Verwijderen aanhangwagen Stoutenburg
   462. Verwijderen aanhangwagens Scheepsbouwersweg
   463. Aankondigingen controle openbare verlichting
   464. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   465. Duurzame Huizenroute: mogen we bij u kijken?
   466. Herinrichting Hazenweg ? Patrijzenweg ? De Gouwe
   467. Onderhoudswerkzaamheden Marskramer en 't Plankenpad
   468. Pas op, babbeltruc!
   469. Gratis regentonnen voor bewoners Landsmeer
   470. Verwijderen trampoline
   471. Gratis e-bike training in Landsmeer
   472. Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   473. Afsluiting Kamelenbrug in 't Twiske
   474. Verwijderen motorrijtuig
   475. Ga met het college in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
   476. U komt toch ook op 15 september naar het Open Huis van de gemeente Landsmeer?
   477. Aankondigingen controle openbare verlichting
   478. Vergeet geen ontheffing aan te vragen voor inrijverbod!
   479. De scholen zijn weer begonnen
   480. Winnaar regionale finale ZomerOndernemers
   481. Programma Dienstencentrum Landsmeer
   482. Open Monumentendag Landsmeer 8 september 2018
   483. Aansluittarieven riolering 2018
   484. Verwijderen fiets
   485. Verwijderen auto
   486. Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer
   487. Zomerprogramma Dienstencentrum Landsmeer
   488. Verwijderen fiets
   489. Koninklijke Onderscheiding
   490. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   491. Maandelijkse controle openbare verlichting
   492. Verwijderen boottrailer
   493. Noord/Zuidlijn extra reistijd maximaal 6 minuten
   494. RIVM activeert Nationaal Hitteplan om aanhoudend warm weer
   495. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   496. Meer verschillende soorten speelruimtes
   497. Gemeente tevreden over festival Welcome to the Future
   498. Extra verkeersmaatregelen voor Luyendijk in verband met festival Welcome To The Future
   499. Pas op voor blauwalg
   500. Vanaf 21 juli 2018 geen autoverkeer meer voor Centraal Station Amsterdam
   501. Festival Welcome to the Future
   502. Nieuw Lijnennet en start Noord/Zuidlijn
   503. Wijziging lijnvoering EBS in Landsmeer
   504. Save the date: zaterdag 15 september Open Huis gemeente Landsmeer
   505. Evenement Welcome to the Future
   506. Piek verkeersongelukken brugklassers na de zomer
   507. Samen naar een duurzame regio
   508. ZomerOndernemers uit Landsmeer
   509. Bijeenkomst voor mantelzorgers Landsmeer
   510. Bewoners keren terug naar de nieuwe Keern
   511. Mooi weer voor het historisch fietsrondje Landsmeer en fietsvaren door het Ilperveld
   512. Koninklijke Onderscheiding
   513. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
   514. Samen de zomer door in Landsmeer
   515. Zilveren Zwaan voor de heer D. van Veen
   516. Hoe veilig is uw onderneming?
   517. Controle openbare verlichting
   518. Werkzaamheden Zuiderzeelaan plaatsen en aanpassen drempels
   519. Geen avondopenstelling afdeling Burgerservice in zomer
   520. Verwijderen boottrailers en boot Violierweg, Zuiderzeelaan en Stoutenburg
   521. Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer
   522. Duurzaamheidsvisie Landsmeer: Denkt en doet u mee?
   523. Aankondigingen controle openbare verlichting
   524. Verwijderen vouwwagen Talingweg
   525. Plaatsen fietsenrekken bij bushaltes
   526. Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!
   527. Samenvatting informatiebijeenkomst verlevendiging Sportpark Landsmeer 28 mei 2018
   528. AVG: uw privacy goed beschermd
   529. Quakernaat en Oud nieuwe wethouders Landsmeer
   530. Gemeente informeert inwoners Landsmeer over verlevendigen Sportpark
   531. Een keertje overnachten op school
   532. Luister live mee naar pitches wethouderskandidaten
   533. Cursus Bewust Opvoeden van start
   534. Opening Sportpark Landsmeer
   535. Verkeersveiligheid? Helpt u ook mee?
   536. Nieuw transformatorstation sportpark
   537. Toespraak 4 mei 2018 van waarnemend burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
   538. Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
   539. Gewijzigde afval inzameldatum in verband met Hemelvaart
   540. Aankondigingen controle openbare verlichting
   541. Professioneel advies energiebesparing en duurzaam verbouwen via het Duurzaam Bouwloket
   542. Koninklijke onderscheidingen
   543. Expositie gemeentehuis Landsmeer: 50 jarig jubileum Ambi Toys
   544. Spelregels tijdens Koningsdag
   545. Koningsdag in Landsmeer
   546. Sportpark in Landsmeer steeds levendiger
   547. Gewijzigde inzameldata in verband met de feestdagen
   548. Noord/Zuidlijn gaat per 22 juli rijden
   549. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   550. Remwegdemonstratie groot succes
   551. Vergroot de veiligheid en doe mee met Burgernet!
   552. Even opladen bij Picknicktafel met wifi in Landsmeer
   553. Asfalteringswerkzaamheden begraafplaats Landsmeer!
   554. Elektronische verzoeken voor Who en Wbp niet meer mogelijk
   555. Opvoedondersteuning voor ouders van pubers
   556. Helpt u ook mee met de snelheidsactie?
   557. Ga niet meer op uw oude snor- of bromfiets naar de stad
   558. Woensdag remwegdemo op Zuiderzeelaan
   559. Grootste regionale Duurzaamheidsbeurs van Noord-Holland
   560. Democratische school in Landsmeer
   561. Verwijderen langgestalde aanhangers en scooter
   562. Rij bewust in Landsmeer. Pas uw snelheid aan!
   563. Praat mee met de Gemeenteraad op donderdag 5 april a.s.
   564. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten
   565. Controle openbare verlichting
   566. Alle bootjes in het water
   567. Uitslag gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018 definitief vastgesteld
   568. VVD winnaar gemeenteraadsverkiezing Landsmeer 2018
   569. Gemeentehuis gesloten op maandag 26 maart
   570. Donderdag 22 maart is het gemeentehuis open van 14.00 tot 19.30 uur
   571. Bent u er al uit? Morgen gemeenteraadsverkiezingen
   572. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   573. Vlog: kinderen van de kindergemeenteraad Landsmeer stellen vragen aan burgemeester over gemeenteraadsverkiezingen
   574. Stempas kwijt? Geen paniek.
   575. Niet parkeren bij scholen
   576. Niet parkeren vrijdag op het Marktplein
   577. Lente in aantocht: alle bootjes weer het water in
   578. Laatste kans op 10% korting isolatiemaatregelen
   579. Verwijdering rijplaten
   580. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   581. Peiling gemeenteraadsverkiezingen: Verwachte opkomst 61%. Helft van de Landsmeerse stemmers heeft nog geen keuze gemaakt; GroenLinks, VVD en D66 meest populair
   582. Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 22, 26 en 30 maart,
   583. 8 maart internationale vrouwendag. Ga stemmen, uw goed recht!
   584. Gratis abonnement WonenPlus voor alle 75+ers
   585. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   586. Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart
   587. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen op gemeentehuis
   588. NL DOET, doet u ook mee?
   589. Belastingzaken voortaan snel en online regelen
   590. Nieuw in Landsmeer: Stemkijker
   591. Gemeente Landsmeer doet onderzoek naar mantelzorgondersteuning
   592. Controle openbare verlichting
   593. Ff offline, superbelangrijk!
   594. Pas op, glad!
   595. Storing waternet
   596. Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden
   597. Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116
   598. Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen
   599. Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
   600. Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.
   601. Startersevenement op woensdag 7 februari in Purmerend
   602. Verwijderen langdurig gestalde fietsen
   603. Controle- en reparatieronde openbare verlichting
   604. Groenwerkzaamheden voorjaar 2018
   605. Westerstorm
   606. Storing bij melding Leefomgeving
   607. Zilveren Zwaan voor de heer Ab Westerveld
   608. Pont Ilpendam-Landsmeer vaart niet donderdag 18 januari
   609. Wijziging ophalen plastic afval
   610. Bedankt Landsmeer, Den Ilp en Purmerland!
   611. Rustige jaarwisseling
   612. Niet thuis? Doe het licht aan!
   613. Nieuwjaars- en afscheidsreceptie
   614. Landsmeer verlaagt eigen bijdrage Wmo
   615. Vrijwilligers in de bloemen
   616. Van der Stoel benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer
   617. Wijzigingen afval ophalen
   618. Fietsverlichtingsactie in Landsmeer
   619. Afvalkalender 2018
   620. Pas op, glad!
   621. Bent u onlangs iets verloren?
   622. Oliebol klaar?
   623. Gemeente Landsmeer zet vrijwilligers in het zonnetje
   624. Bent u van plan om een kachel te kopen?
   625. Pont 't Schouw gestremd voor auto's
   626. Aanmelden nieuwe partij
   627. Geluidsscherm langs A10
   628. Kom langs op het Duurzaamheidsatelier
   629. Eerste resultaten Energie Battle
   630. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   631. OV-tarieven 2018 Vervoerregio Amsterdam bekend
   632. Bezoek het Kerkje van Evers: laatste kans
   633. Wilt u op 21 maart 2018 werken bij een stembureau?
   634. Bootjes het water uit
   635. Begroting 2018 vastgesteld door de raad
   636. Afvalkalender verschijnt in december
   637. Wijziging van het CBR
   638. Val op!
   639. Wegwerkzaamheden Zuiderzeelaan 8 en 9 november
   640. Hoe houd je het gezellig in huis ... met een puber?
   641. Nieuwe minitraining voor ouders: Opvoeden na echtscheiding
   642. Is uw sloot al schoon?
   643. Cursus Peuter in Zicht
   644. Oproep aan de rechtmatige eigenaren
   645. Astrid Nienhuis vertrekt als burgemeester van Landsmeer
   646. Donderdag 19 oktober aanstaande, publieksbalie gesloten, gemeentehuis ?s avonds open voor raadsvergadering
   647. Start rioolwerkzaamheden Talingweg op woensdag 11 oktober 2017
   648. Energy Battle: stekker erin voor energiebesparing
   649. Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens Waterlanddag
   650. Geen distributie jodiumtabletten in Zaanstreek-Waterland
   651. Werken aan een gezonde leefomgeving: start bouw geluidsscherm langs A10
   652. Heel Nederland doet duurzaam op 10 oktober
   653. Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen
   654. Lesboekjes kindergemeenteraad uitgedeeld op Prinsjesdag
   655. Energy Battle: Leerlingen scholen LIFE! en OBS de Stap strijden voor energiebesparing
   656. Historisch rondje Landsmeer
   657. Baggerwerkzaamheden
   658. Onterechte bekeuringen inrijverbod Den Ilp en Purmerland
   659. Verkeersveiligheidscampagne bij basisschool De Fuik
   660. Fiets Telweek 2017 van 18 tot en met 24 september
   661. Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske
   662. Werkzaamheden Liander Meervalweg
   663. 30 September Open Huis gemeentehuis Landsmeer
   664. Werkzaamheden voor het aanpassen parkeerstrook Purmerland
   665. Gemeente Landsmeer kent Zilveren Zwaan toe aan Jan Heukelom
   666. Landsmeer doet mee met acht panden aan de Open Monumentendag op 9 september
   667. Ook uw verkeerskennis oppoetsen?
   668. Festival Pleinvrees 2017
   669. Start derde editie Fiets Telweek: groter dan ooit
   670. Oproep aan de rechtmatige eigenaars van vaartuigen
   671. De scholen gaan weer beginnen!
   672. Landsmeer op plek nummer 11 van beste gemeenten van Nederland
   673. Historisch rondje Landsmeer
   674. Straatcoaches binnenkort aan de slag in de gemeente Landsmeer
   675. Samen de zomer door
   676. Oproep aan eigenaar van boot
   677. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   678. Soundcheck dance festival Welcome to the Future
   679. Waarschuwing: Blauwe alg in Het Twiske
   680. Feestelijke opening speeltuin Zaanse Hof
   681. Zaterdag 22 juli 11e dance festival Welcome to the Future
   682. Beterburen vraagt uw hulp. Helpt u mee??
   683. Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school
   684. Geen avondopenstelling Burgerservice in de zomervakantie
   685. Rioolwerk en herinrichting Schoolstraat en Polderweg Den Ilp gereed
   686. Perspectiefnota 2018 vastgesteld in de raad
   687. Herstel asfalt
   688. Nl-Alert controlebericht 3 juli
   689. * Let op * Het Lint afgesloten voor doorgaand verkeer in de nacht van 30 juni
   690. Een woninginbraak in de zomermaanden. Zorg dat het u niet overkomt!
   691. PERSBERICHT Samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Landsmeer mede mogelijk door Rabobank
   692. PERSBERICHT Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie
   693. Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!
   694. Vervangen brug bij Sportpark
   695. Ontwerp-mobiliteitsvisie vastgesteld in de raad
   696. Verwijderen boten
   697. Nieuwe fietsverbinding tussen het Luijendijkje en Luijendijk-Zuid
   698. Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017
   699. Aftrap samenwerking Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en gemeente Landsmeer
   700. Kom je bij ons werken?
   701. Beterburen bemiddelt in de buurt!
   702. Laatste kans, laatste kavel te koop
   703. Lancering unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer'
   704. Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan
   705. ? 160 Miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen
   706. Brand Westelijk Havengebied Amsterdam
   707. Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
   708. Lente Kabinet Festival op 27 mei en Eastville Festival op 28 mei 2017
   709. Zilveren Zwaan voor de heer Roozemond
   710. Basisschoolkinderen vragen aandacht voor verkeersveiligheid
   711. Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst
   712. PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis
   713. Afval inleveren bij gemeentewerf Landsmeer? Neem uw legitimatie- en adresbewijs mee!
   714. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   715. Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!
   716. Verscherpte controles bij inleveren afval gemeentewerf Landsmeer
   717. 50-jarig bestaan watersportvereniging De Noord
   718. Gewijzigde openingstijden gemeente
   719. Verstoring levering gas en warm water Kanaalweg verholpen
   720. Programma herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2017
   721. Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer
   722. Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen
   723. Gevolg gaslek Ilpendam
   724. Hoe veilig is uw onderneming?
   725. Afwijkende data inzameling afval
   726. Stand van zaken bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
   727. Koningsdag 2017 in Landsmeer
   728. Afvalinzameling
   729. Kindergemeenteraad Landsmeer
   730. Samen sterk voor Landsmeer Schoon
   731. Tijdelijke wegafsluiting tussen Van Beekstraat en Ijdoornlaan vrijdag 14 april van 14.00 uur - 15.00 uur
   732. Pas uw snelheid aan in de bebouwde kom
   733. Landsmeer heeft nieuwe BOA aangesteld
   734. Aangepaste openingstijden gemeente Landsmeer
   735. Wat betekenen deze nieuwe verkeersborden?
   736. Van Zonbrug en Kleine Zijlbrug draaien weer
   737. Rij bewust. Pas je snelheid aan!
   738. Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten
   739. Let op bij advertentieverkoop door OiV Media & Communicatie
   740. Zaterdag 25 maart 2017 Werf tot werf wandeling
   741. Voormalig inbreker laat (on)veilig Landsmeer zien
   742. Gewijzigde betaaldata uitkering en inleverdata persoonlijke verklaring (PV)
   743. Rij bewust. Denk aan de snelheidslimiet!
   744. Zo heeft Landsmeer gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen!
   745. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart
   746. NLdoet activiteiten 10 maart en 11 maart in Landsmeer
   747. Is uw huis wel inbraakproof?
   748. Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!
   749. Brandweerploegen strijden om Muus Tromp bokaal zaterdag 18 maart a.s.
   750. Vragen over uw gemeentelijke belastingen?
   751. Aanvragen elektrische oplaadpaal mogelijk
   752. Aangepaste openingstijden balie Publiekscontacten op 16 maart 2017
   753. Nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op.
   754. Tijdens NLdoet krijgen we het voor elkaar. Doet u ook mee?
   755. Hotel langs A10 in gemeente Landsmeer stapje dichterbij
   756. Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden
   757. PERSBERICHT Berichtgeving asbest Gorteslootbuurt Landsmeer
   758. Gemeente Landsmeer zoekt stemmentellers voor de tweede kamerverkiezing 15 maart
   759. Aantal inbraken toegenomen in Landsmeer. Zorg dat het u niet overkomt!
   760. Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017
   761. Verlenging benoeming gemeentesecretaris Landsmeer
   762. Nieuwe poster campagne "Landsmeer schoon": inzameling oud papier en karton
   763. Oplichters actief met wielklem
   764. Twee nieuwe speelplaatsen Luijendijk-Zuid in ontwikkeling
   765. Principeakkoord over opheffing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
   766. Stempas Tweede Kamerverkiezing op 21 of 25 februari per post bij kiesgerechtigden Landsmeer thuisbezorgd
   767. 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid
   768. Diverse initiatieven rond spelen en speelplaatsen
   769. Doorgaand verkeer Den Ilp gestremd van zaterdag 28/01 06:00 uur tot zondag 29/01 18:00 uur
   770. Snoei- en herplantingswerkzaamheden bomen en struiken
   771. Nieuwe poster campagne Landsmeer Schoon. Glas in de bak. Helder!
   772. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Stemmen per brief voor Nederlanders wonend of verblijvend buiten Nederland
   773. Tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan 20 januari naar het pizza-overleg en praat mee over de openbare speelruimte
   774. Geen direct risico voor gezondheid door asbest in watergangen Landsmeer
   775. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: 2017 Een jaar vol kansen en uitdagingen
   776. Gemeenteraad Landsmeer neemt nieuwe website in gebruik
   777. Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling
   778. Kerstboomverbranding op 7 januari 2017
   779. Per 1 januari nieuwe afvalinzamelaar REMONDIS
   780. Veilig vuurwerk afsteken
   781. Kom werken bij de gemeente Landsmeer!
   782. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari 2017
   783. Glas-, kleding en papiercontainers rond de jaarwisseling
   784. Gemeente Landsmeer en Hoogheemraadschap werken voortaan samen aan waterbeheer
   785. Dierenopvang Amsterdam ontfermt zich vanaf 1 januari 2016 over zwerfdieren uit Landsmeer
   786. Hondenbelasting met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft
   787. Resultaat onderzoeksrapport RIVM gezondheidsrisico?s sporten op kunstgrasvelden
   788. Voorkom woninginbraak, ook tijdens de feestdagen
   789. Lekker braden of gezellig frituren of fonduen met de feestdagen?
   790. Jaarlijkse kerstboomverbranding 7 januari 2017
   791. Ruim vuurwerk op en lever de kerstboom in
   792. Gemeente draagt schoonmaak en onderhoud winkelcentrum over aan Ondernemersfonds
   793. Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   794. Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen bijna benut
   795. Eigen Haard organiseert bewonersavond Gorteslootbuurt 20 december 2016
   796. Brandveilig de decemberfeestdagen in
   797. Landsmeer zet twintig vrijwilligers in het zonnetje!
   798. Herstel asfalt Aalscholverstraat, Dorpsstraat en Zuideinde
   799. Goed wonen in Landsmeer - nieuwe afspraken voor meer sociale huurwoningen
   800. Niet thuis? Licht aan!
   801. Aanvullende wensen Landsmeer vervoersplan 2018 OV Landsmeer
   802. Afvoeren van olie- en frituurvet
   803. Zorg dat je gezien wordt op de fiets in het verkeer!
   804. Baggerwerken 2017
   805. Doe mee aan het onderzoek ?Buiten spelen en bewegen in Landsmeer?
   806. EBS presenteert vervoersplan 2018 OV Landsmeer, op 28 november as.
   807. Bladafval in de GFT-bak!
   808. Zet een vrijwilliger in het zonnetje
   809. Snoeiwerk M.L. Kingstraat
   810. Baggerwerken, uw medewerking gevraagd!
   811. "Vlam in de pan" bij het Dienstencentrum en WonenPlus
   812. Update Vogelgriep (11-11-2016): Per direct ophokplicht in het hele land
   813. Doe mee met het onderzoek naar spelen, sporten en participeren in Landsmeer!
   814. Voorkom brand in garage, schuur of box
   815. Conferentie Werken Zorgen Samen
   816. Energie besparen doe je NU met subsidie en actietarieven.
   817. Fietspad Luijendijkje afgesloten
   818. Uitnodiging Informatiemiddag Brandweer Landsmeer
   819. Fiets jij al in fietsmodus?
   820. Het mantelzorgcompliment
   821. Conferentie Werken Zorgen Samen
   822. Conceptplannen openbaar vervoer 2018 ingediend door vervoerbedrijven
   823. Is uw sloot al schoon?
   824. Riool schoon, heel gewoon!
   825. Gemeente actief met speeltuinen
   826. Bent u iets verloren? Neem dan contact op met de gemeente!
   827. Doet uw wijk al mee aan WhatsApp Buurtpreventie?
   828. Baggerwerkzaamheden 2017
   829. Gebruik kunstgrasvelden in Landsmeer
   830. Asfaltering deel van Zuiderzeelaan en herbestrating Kerkebreek
   831. Regels omtrent het aanbieden van afval
   832. WOZ-portaal Amsterdam en Landsmeer
   833. Cursus Politiek Actief iets voor jou?
   834. Grootschalige crisisoefening Marken, doet u mee?
   835. GGD start groot onderzoek naar gezondheid en leefstijl
   836. Subsidie Duurzame Energie volledig benut
   837. Actie "Daar kun je mee thuis komen" is gestart in Landsmeer.
   838. Zakkenroller, pas op!
   839. Afval en rioleringscampagne gemeente Landsmeer
   840. Startschot Kindergemeenteraad Landsmeer op Prinsjesdag
   841. Afvalcampagne: inzameling PMD
   842. Verbeteren parkeerterrein naast sportclub Purmerland
   843. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   844. Opening De Groene Boerderij - dagbesteding in Den Ilp
   845. Muzieklessen op alle basisscholen in Landsmeer
   846. Themabijeenkomst over hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding (14 september as.)
   847. Grootschalige crisisoefening op Marken; doe jij ook mee?
   848. Nieuws van de gemeenteraad
   849. Werkwijze voor huishoudelijke hulp wordt aangepast
   850. Een brief van bezorgde kinderen
   851. Hitteplan actief
   852. Gemeentehuis gesloten donderdag 1 september
   853. Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad
   854. Stadspas niet meer beschikbaar voor Landsmeerders
   855. Start campagne afval sorteren en schoon riool!
   856. Inzameling PMD om de week op vrijdag
   857. Zaterdag 24 september Burendag
   858. Subsidieaanvraag 2019
   859. Werkzaamheden fietspad groeneiland lopen iets uit
   860. Asfalteren Amsterdamse pad
   861. Baggerwerkzaamheden
   862. Laat jij het culturele erfgoed herleven?
   863. Hard varen, daar kom je niet mee weg!
   864. Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Landsmeer?
   865. Van 25 juli tot en met 29 juli Meervalweg afgesloten voor doorgaand verkeer
   866. Veranderingen in het buslijnennet door ingebruikname Noord/Zuidlijn
   867. Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld
   868. Zaterdag 23 juli 10e dance festival Welcome to the Future
   869. Inbrekers gaan niet op vakantie
   870. De nieuwbouw in Luijendijk Zuid vordert!
   871. Brugklassers veilig op weg naar school
   872. Landsmeer recreatief knooppunt
   873. Energiebelasting blijft stijgen, opwekken van eigen energie nu het moment!
   874. Privacyprotocol Sociaal Domein
   875. College op bezoek bij de bibliotheek Landsmeer
   876. Inzameling PMD-afval
   877. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verhardingen
   878. Dansvoorstelling 'Druppels op de Dijk' vrijdag 24 juni
   879. Ondernemersavond van dinsdag 17 mei jl.
   880. Nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharde wegen
   881. Duurzaamheidles wethouder van Baarsen op 'de Stap' in Landsmeer
   882. Nieuws van de Raad
   883. Vraag uw reisdocument op tijd aan
   884. Website "Geef om Landsmeer"
   885. De gemeente is gestart met de heraanplant van bomen
   886. Persleidingbreuk gerepareerd
   887. Bezoek Commissaris van de Koning
   888. 100 jaar droge voeten feest, uitnodiging
   889. Voor energiebesparing en duurzaam verbouwen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   890. Vacature: De ketensamenwerking Landsmeer zoekt een enthousiaste voorzitter
   891. Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast
   892. 100 jaar droge voeten op het plein
   893. Succesvolle bijeenkomst whatsapp buurtpreventie in de gemeente Landsmeer
   894. Tweede Kamerlid op werkbezoek bij Berend Botje
   895. Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers
   896. Bezoek van de Commissaris van de Koning aan Landsmeer
   897. Woensdag 6 januari; inzameling en verbranding kerstbomen
   898. Burgernetdeelnemers maken de gemeente Landsmeer veiliger
   899. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016
   900. Twee Koninklijke onderscheidingen brandweerlieden Alkemade en Goede
   901. Werkzaamheden Burgemeester Postweg
   902. Tentoonstelling Panorama Waterland
   903. 100 jaar droge voeten: De Waterwolf
   904. Woninginbraak neemt toe
   905. Uitnodiging Whats-App-groep buurtpreventie Landsmeer, 25 januari
   906. Vervangen boldrempels Meerval- en Speksnijdersweg
   907. Renovatie plantvakken
   908. Beeldverslag vluchtelingenopvang in Landsmeer
   909. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken
   910. Huishoudelijke hulp Zaanstad, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer gaat door met Buurtzorg
   911. De herbestrating van de Scholeksterstraat, Aalscholverstraat, Ooievaarslaan en Kemphaanstraat start op 7 maart
   912. Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024
   913. Onthulling' waterpeilbord ' 1916. Het water kwam tot hier! ' in Landsmeer
   914. Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
   915. Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe deelnemers op
   916. Faillissement ETS taxi- en zorgvervoer
   917. Aanpassing van het inrijverbod 't Lint
   918. Intentieverklaring partners WMO getekend
   919. Kappen bomen en nieuwe beschoeiing
   920. Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 22 maart Noordblok Breekoever
   921. Werkzaamheden aan bruggen in de Lissstraat vanaf 29 maart
   922. Hulp bij belastingaangifte
   923. Inwoners van Landsmeer kunnen voor energiebesparing en duurzaam verbouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket
   924. Wordt Landsmeer de 1e zwerfafvalvrije gemeente van Nederland?
   925. Oplevering Fazantenstraat gevierd
   926. NLdoet 11 en 12 maart in Landsmeer
   927. Gratis advies Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)
   928. Uitslag referendum Landsmeer
   929. Van Zonbrug in storing
   930. Interactieve avond Jeugdpreventiebeleid in het Sociaal Domein (13 april)
   931. Donderdag 7 april Beeld en Oordeelsvormende sessie van de Raad
   932. WMOraad landsmeer zoekt nieuwe leden, wilt u ons komen versterken?
   933. Wijziging termijn voor het aanvragen van subsidie voor het jaar 2017
   934. Hoe herkent u een hennepkweker?
   935. De bootjes mogen weer in het water
   936. Van Zonbrug weer open voor scheepvaart
   937. Landsmeer huldigt wereldkampioene Sanne Pasma
   938. Komt het college van burgemeester en wethouders bij u op bezoek?
   939. Programma herdenkingsbijeenkomst woensdag 4 mei 2016
   940. Koningsdag in Landsmeer, 27 april 2016
   941. Bent u de Landsmeerse Loesje? Doet u mee?
   942. Vanaf 6 mei PMD inzameling eens per twee weken
   943. De nieuwe Keern
   944. Vervangen voetgangersbruggen Luijendijk
   945. Het college vergadert op locatie
   946. De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juni
   947. NL-Alert campagne
   948. Maak het inbrekers niet te makkelijk!
   949. Werkzaamheden aan het Groeneiland
   950. Whatsapp buurtpreventie gemeente Landsmeer
   951. Herinrichting fietspad Scheepsbouwersweg / Het Luijendijkje
   952. Landsmeerse Loesje is Gerdien!
   953. Herinrichting buurt Gortesloot
   954. Gevonden of verloren voorwerpen, meld het de gemeente
   955. Ondernemersbijeenkomst `regionale en recreatieve kansen`
   956. Gemeentelijke website in nieuw jasje gestoken
  2. Verkiezingen
   1. Verkiezingen
  3. Gemeenteberichten Kompas
   1. 2020
    1. Gemeenteberichten 2020
   2. 2019
    1. Gemeenteberichten 2019
   3. 2018
    1. Gemeenteberichten 2018
   4. Gemeenteberichten 2021
   5. Gemeenteberichten 2020
   6. Gemeenteberichten 2019
  4. Nieuwsbrief
   1. nieuwsbrief 2020
    1. Nieuwsbrief Landsmeer
   2. Nieuwsbrief Landsmeer
   3. Nieuwsbrief Landsmeer
  5. Kennisgevingen
   1. Kennisgevingen
   2. Ontwerpbesluit bouw nieuwe bedrijfswoning ter vervanging van de huidige bedrijfswoning aan de Kanaaldijk 40A te Landsmeer (OV2019091)
   3. Ontwerpbesluit bouw horecapaviljoen op het water van de Kerkebreek (OV2018027)
  6. Bekendmakingen
   1. Bekendmakingen
   2. Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer
   3. Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
  7. Werken bij de gemeente?
   1. Werken voor de gemeente Landsmeer?
   2. Werken voor Landsmeer
  8. Gemeente Landsmeer krijgt nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen
  9. Nieuws en bekendmakingen
  10. Verkiezingen
  11. KPN hervat werkzaamheden glasvezel
  12. Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben
  13. Geen windturbines in Landsmeer
  14. Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook 's avonds bereikbaar
  15. Vervangen damwand in het Sportpark
  16. "Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"
  17. Contact en hulp tijdens corona
  18. Sport challenge voor jongeren uit Landsmeer
  19. Papier- en kledingcontainers rond de jaarwisseling
  20. Vernieuwde identiteitskaart vanaf 4 januari 2021
  21. Kerstboominzameling op 6 januari 2021
  22. Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021
  23. Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer
  24. De pont bij Ilpendam
  25. Verbod vuurwerk en carbidschieten
  26. Steun onze ondernemers
  27. Bereikbaarheid balie gemeentehuis
  28. Viering lustrum van Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer
  29. Online informatieavond isolatieactie Landsmeer
  30. Smiley snelheidsmeterborden in Landsmeer
  31. Digitale nieuwsbrief gemeente Landsmeer
  32. Meld het als de straatverlichting overdag brandt
  33. Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer
  34. Bloemrijk Sportpark
  35. Pas op voor oplichters die gemeentelijke diensten 'verkopen'
  36. Online webinar voor sport- en beweegliefhebbers in Landsmeer
  37. Welke coronamaatregelen gelden op welk moment?
  38. Gratis webinar inbraakpreventie voor bewoners
  39. CoronaMelder-app
  40. Aandacht voor elkaar
  41. Week van de Opvoeding
  42. Start wandelgroep in Landsmeer
  43. Week tegen Eenzaamheid in Landsmeer
  44. Zonnepanelenactie Landsmeer van start
  45. GGD Zaanstreek-Waterland gaat 9- en 13-jarigen inenten
  46. Voor de tweede keer verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland
  47. Bekendmakingen
  48. Koninklijke onderscheiding
  49. Woensdag 8 januari inzameling en verbranding kerstbomen
 2. Regelen en aanvragen
  1. Omgevingsvergunning
   1. Bouwen en verbouwen
  2. Principeverzoek Het Lint
   1. Principeverzoek Het Lint
   2. Het Lint checklist
  3. Gevonden voorwerpen
   1. Gevonden voorwerpen
  4. Klachten en meldingen
   1. Klacht over de gemeente?
  5. Gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentebelastingen
  6. Gemeentegids
   1. Gemeentegids
  7. Burgernet
   1. Burgernet
  8. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  9. Informatieruimte
   1. Informatieruimte
  10. Principe verzoek Het lint 2015 proces
  11. Procedure principeverzoek Het Lint 2015
  12. Regelen en aanvragen
 3. Bestuur en Organisatie
  1. Bestuurlijke Toekomst
   1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
    1. Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit
   2. 190521 RV Bestuurlijke Fusie
   3. Bestuurlijke Toekomst
   4. Op 9 april besluitvormende sessie gemeenteraad over referendumverzoek
   5. Bestuurlijke Toekomst 2013-2018
   6. Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
  2. College van burgemeester en wethouders
   1. Besluitenlijsten
    1. 2020
     1. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    2. 2019
     1. Besluitenlijsten college b&w 2019
    3. Besluitenlijsten college van B&W 2021
    4. Besluitenlijsten college van B&W 2020
    5. Besluitenlijsten van college van B&W 2019
   2. Portefeuilleverdeling 2018-2022
    1. Portefeuilleverdeling college 2018-2022
   3. Collegeprogramma 2018-2022
    1. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
    2. Collegeprogramma 2014-2018 ?Vertrouwen, vernieuwen en loslaten?
   4. Nevenfuncties collegeleden
    1. Nevenfuncties college b&w
   5. Mandaatregeling
    1. Mandaatregeling
   6. College van burgemeester en wethouders
   7. Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen
  3. Gemeenteraad
   1. Gemeenteraad Landsmeer
  4. Adviesraden en commissies
   1. Adviesraden en commissies
   2. Rekenkamercommissie privacyverklaring
   3. Rekenkamercommissie Landsmeer
   4. Adviesraad Sociaal Domein
   5. Welstandscommissie
   6. Wmo-raad Landsmeer 2015
   7. Wmo-raad Notulen
   8. Seniorenraad
   9. Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer (BVL)
   10. Bezwaarschriftencommissie
  5. Uw mening telt!
   1. Burgermonitor: Regionale Omnibus
   2. Contact met het gemeentebestuur
    1. Contact met het gemeentebestuur
   3. Dienstverlening - Servicenormen
    1. Dienstverlening - servicenormen
    2. Dienstverlening, zo doen we dat in Landsmeer
    3. Servicenormen
   4. Klachten over de gemeente Landsmeer
    1. Klacht over de gemeente?
   5. Bezwaar tegen besluit bestuursorgaan
    1. Bezwaarschrift indienen
   6. Contact met het gemeentebestuur
  6. Ambtelijke Organisatie
   1. Gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris
   2. Gemeentelijke organisatie
  7. Beleid & Regelgeving
   1. Beleidsregels
    1. Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer 2020
    2. Privacyprotocol
    3. Beleidsregels
    4. Beleidsregels - vervolg -
    5. Beleidsregels -vervolg 2-
    6. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen en uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
    7. Bed & Breakfast beleid 2011
    8. Grondprijsbeleid 2013
    9. Bouwverordening 2012
    10. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
    11. Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond 2014
    12. Grondprijsbeleid 2014
    13. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   2. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
    1. Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)
   3. Verordeningen
    1. Verordeningen
   4. Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)
    1. Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
   5. Wet dwangsom en beroep
    1. Wet dwangsom en beroep
   6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
    1. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
   7. Beleidsregel uitwegvergunningen 2015
    1. Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
   8. Evaluatieverslag UV, OOV, WABO, APV bijz.wetten 2020
   9. Regelgeving
   10. Beleidsregels
   11. Nadere regels plaatsing reclameobjecten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
   12. Regelingenbank
   13. Grondprijsbeleid 2013
   14. Bouwverordening 2012
   15. Dwangsombeleid Wabo vastgesteld 2013
   16. Grondprijsbeleid 2014
   17. Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
  8. Financiƫn
   1. Leges
    1. Leges
   2. Financieel portaal
  9. Integriteit
   1. Integriteitsbeleid
  10. Werken bij de gemeente
   1. Werken voor Landsmeer
  11. Contact met het gemeentebestuur
   1. Contact met het gemeentebestuur
  12. Bestuur en Organisatie
  13. College van burgemeester en wethouders
 4. Links
  1. OLO
 5. Wonen, werken en leven
  1. Afvalinzameling
   1. Afvalinzameling
   2. Afvalbeleid
   3. Hout stoken
   4. Milieu
   5. Oud papier en karton
  2. Begraven
   1. Begraven
  3. Bouwen en verbouwen
   1. Vergunningvrij bouwen
   2. Omgevingsvergunning aanvragen
   3. Bouwen en verbouwen
   4. Mantelzorg en bouwen
   5. Bestemmingsplannen
   6. Bestemmingsplannen vastgesteld
   7. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B vaststellingsbesluit raad
   8. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B bestemmingsplan
   9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B kennisgeving
   10. Bestemmingsplan Kanaaldijk 106 B
   11. Banscheiding bestemmingsplan
   12. Bestemmingsplan 'Het Lint 2015'
   13. Bestemmingsplan Landelijk gebied
   14. Bestemmingsplan Landsmeer Oost 2012
   15. Bestemmingsplan Luijendijk
   16. Bestemmingsplan Luijendijk-Zuid
   17. Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013
   18. Bestemmingsplan Zorgboerderij Balder
   19. Bestemmingsplannen ter inzage
   20. Commissie straatnaamgeving
   21. Welstandscommissie
   22. Duurzaam Bouwloket
   23. Monumenten
  4. Nieuwe inwoner
   1. Nieuwe inwoner
  5. Ondernemen in Landsmeer
   1. Startersloket
    1. Startersloket
   2. Ondernemen
  6. Openbare wegen
   1. Openbare wegen
  7. Projecten
   1. Projecten
   2. Havenzathe fase 2020
   3. Havenzathe speelplek Rhijnestein-Brederode
   4. Omgevingsvisie Landsmeer
   5. Meervalweg, herinrichting
   6. Havenzathe opstart en masterplan
   7. Gorteslootbuurt
   8. Sportpark wordt voorzien van groen
   9. Duurzaamheid
   10. Meervalweg, Marsenbreek en Schuttebreek - herinrichting
   11. Van Acker, Dorpsstraat 60
   12. Breekoever Noordblok, laatste fase
   13. Hotel Landsmeer
   14. De Keern
  8. Water en riool
   1. Water en riool
  9. Verkeer
   1. Verkeer en wegen
   2. Parkeren in Landsmeer
  10. Wonen, werken en leven
  11. Duurzaamheid
  12. Woonvisie 2016-2024
 6. Veiligheid
  1. Veiligheid
  2. Rampenbestrijding in Landsmeer
  3. Handhaving
  4. Brandweer Landsmeer
  5. Openbare Orde & Veiligheid
  6. Politie Landsmeer
 7. Sport, recreatie en cultuur
  1. Sport
   1. Sport
  2. Recreatie
   1. Recreatie
  3. Cultuur
   1. Monumenten
  4. Subsidies en vergoedingen
   1. Subsidies en vergoedingen
  5. Sport, recreatie en cultuur
 8. Zorg, welzijn en onderwijs
  1. Jeugd & Onderwijs
   1. Jeugd & Onderwijs
  2. Werk & Inkomen
   1. Werk & Inkomen
   2. Schuldhulpverlening
  3. Zorg & Ondersteuning
   1. Zorg & Ondersteuning
  4. Welkom bij het Middelpunt
 9. Over Landsmeer
  1. Gemeentearchief
   1. Gemeentearchief
  2. Historie
   1. historie zuideinde
   2. Historie
  3. Markt in Landsmeer
   1. Markt
  4. Routebeschrijving
   1. Routebeschrijving
  5. Over Landsmeer
 10. Gemeenteraad
  1. Gemeenteraad
  2. Gemeenteraad oude info naar GO site
 11. Coronavirus
  1. Informatie over het coronavirus