gemeente Landsmeer | Mandaatregeling

Artikel Mandaatregeling

In een mandaatregeling worden besluiten die door het bestuur (college van burgemeester en wethouders en/of de raad) worden genomen, overgedragen aan de ambtelijke organisatie. In de Mandaatregeling staat welke ambtenaren voor welke beslissingen mogen tekenen. Het college en of de gemeenteraad  stellen hiervoor wel regels vast waar zij rekening mee moeten houden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de beslissingen, maar door de bevoegdheid om deze beslissingen te nemen over te dragen aan de ambtelijke organisatie, wordt de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden versneld. De ambtelijke organisatie legt verantwoording af over de uitvoering van de mandaatregeling.