gemeente Landsmeer | Veiligheid

Artikel Veiligheid

De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. Het gaat hierbij om de uitvoering van politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken. De vertaling hiervan staat uitgeschreven in het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid. Iedere vijf jaar heeft de gemeente de wettelijke taak om een nieuw plan op te stellen voor de komende vijf jaar. De onderwerpen zoals verkeersveiligheid, aanpak woninginbraken en jeugdoverlast worden in dit plan beschreven. De jaarlijkse vertaling wordt vorm gegeven in het Uitvoeringsprogramma WABO, vergunningen & handhaving (2020). Op 22 maart 2022 is er een evaluatierapport verschenen over van drie vakgebieden, vergunningverlening en handhaving APV en bijzondere wetten, vergunningverlening en handhaving Wabo en openbare orde en veiligheid: Evaluatie 2020-2021

Overlast? Doe een melding

Handhavingsmeldingen zoals overlast, vandalisme, afvaldumping, verkeersoverlast, verkeersovertreding en loslopende of agressieve dieren kunt u digitaal doen. 

Bij spoed: bel het algemene politienummer 0900-8844
Indien u een melding wilt doorgeven die spoed heeft dan kunt u deze doorgeven via het algemeen politienummer, 0900-8844. De meldkamer van de politie zal de melding doorgeven aan de BOA's als zij in dienst zijn. Indien de BOA's niet in dienst zijn kan de politie de melding zelf afhandelen.

Geen directe spoed: melding via de site
Indien u een melding wilt doorgeven waarbij geen directe spoed is, zoals fiets-, bootwrakken, afvaldumpingen, foutparkeren, etc. dan kunt u dit hier melden.


Onderwerpen veiligheid 

Politie | Openbare Orde | Brandweer | Handhaving | Rampen en calamiteiten | Burgernet | Whatsapp Buurtpreventie | Ondermijning