gemeente Landsmeer | Veiligheid

Artikel Veiligheid

De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. Het gaat hierbij om de uitvoering van politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken. De vertaling hiervan staat uitgeschreven in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Iedere vijf jaar heeft de gemeente de wettelijke taak om een nieuw plan op te stellen voor de komende vijf jaar. De onderwerpen zoals verkeersveiligheid, aanpak woninginbraken en jeugdoverlast worden in dit plan beschreven. De jaarlijkse vertaling wordt vorm gegeven in het Uitvoeringsprogramma WABO, vergunningen & handhaving (2020). Op 22 maart 2022 is er een evaluatierapport verschenen over van drie vakgebieden, vergunningverlening en handhaving APV en bijzondere wetten, vergunningverlening en handhaving Wabo en openbare orde en veiligheid: Evaluatie 2020-2021

Onderwerpen veiligheid 

Politie | Openbare Orde | Brandweer | Handhaving | Rampen en calamiteiten | Burgernet | Whatsapp Buurtpreventie | Ondermijning | Buurtbemiddeling | Damoclesbeleid