gemeente Landsmeer | Adviesraad Sociaal Domein

Artikel Adviesraad Sociaal Domein

De gemeenteraad van Landsmeer heeft ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Landsmeer om per 1 januari 2017 een Adviesraad Sociaal Domein te installeren (voorheen WMO-raad). De leden van de adviesraad doen hun werk op basis van deskundigheid van en betrokkenheid bij vraagstukken op het gebied van zorg, werk en inkomen en jeugd.

Wie zijn we?

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit acht personen met elk hun eigen aandachtsgebied.

Wat doen we?

Met de installatie van de Adviesraad Sociaal Domein beoogt het college meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van het sociaal domein en wil het college recht doen aan haar streven naar integrale beleidsvorming, waarbij burgers en instellingen actief worden betrokken bij de bepaling en evaluatie van het beleid. Lees meer over de taken en bevoegdheden in de verordening.

Onze vergaderingen

De vergaderingen van de adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. Wanneer u een vergadering van de adviesraad wilt bijwonen – en dat zou de Adviesraad zeer op prijs stellen - dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Voor de Adviesraad is het plezierig van te voren te weten of u de vergadering alleen wilt bijwonen of dat u ook iets aan de raad te vragen of te melden heeft. In dat geval kunt u een mailbericht sturen aan: asdlandsmeer@gmail.com

Doelstelling

Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren in beleidsaangelegenheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de gemeente Landsmeer die te maken krijgen of hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet of de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein wil meedenken en adviseren op de drie domeinen en daartussen dwarsverbanden leggen. Daarbij staat het belang van de inwoners van de gemeente centraal.

Missie

De missie van de Adviesraad Sociaal Domein is hier te lezen.

Vergaderschema en verslagen

2024

30 januari verslag
27 februari verslag
26 maart verslag
23 april vervallen 
28 mei  
25 juni vervallen
27 augustus  
24 september  
22 oktober  
26 november  

2023

Jaarverslag 2023

17 januari  verslag 
 21 februari verslag
 21 maart vervallen
 18 april verslag
 16 mei verslag
 18 juli verslag
 19 september verslag 
 24 oktober  
 28 november verslag


2022

Jaarverslag 2022

18 januari 2022 vervallen
15 februari 2022 verslag
15 maart 2022 vervallen
19 april 2022 verslag
17 mei 2022 verslag 
14 juni 2022 verslag
12 juli 2022 verslag
20 september 2022  vervallen 
18 oktober 2022 verslag
16 november 2022 verslag

 2021

Jaarverslag 2021
20-01-2021, verslag
03-02-2021 verslag
17-02-2021 vervallen
24-03-2021 verslag
21-04-2021 vervallen
19-05-2021 verslag
16-06-2021 vervallen
17-07-2021 verslag
22-09-2021 verslag
20-10-2021 verslag
17-11-2021 vervallen
07-12-2021 verslag

 

2020

15-01-2020, verslag
12-02-2020, verslag
24-06- 2020, verslag
16-09-2020, verslag
21-10-2020, vervallen
18-11-2020, vervallen
jaarverslag 2020

2019

16-01-2019 (verslag)

20-02-2019 (verslag)

13-03-2019 (verslag)

17-04-2019 (verslag)

15-05-2019 (verslag)

14-08-2019 (verslag)

18-9-2019 (verslag)

23-10-2019 (verslag)

20-11-2019 (verslag)

Jaarverslag 2019

2018

24-01-2018  (verslag)

21-02-2018  (verslag)

14-03-2018  (verslag)

18-04-2018  (verslag)

16-05-2018 (verslag)

20-06-2018

18-07-2018 (verslag)

19-09-2018 (verslag)

17-10-2018 (verslag)

21-11-2018 (verslag)

2017

* 18 januari 2017 (verslag)
* 15 februari 2017 (verslag)
* 8 maart 2017 (verslag)
* 12 april 2017 (verslag)
* 17 mei 2017 (verslag)
* 14 juni 2017(verslag)
* 13 september 2017 (verslag)
* 11 oktober 2017 (verslag

* 13 december 2017 (verslag) 

Archief WMO-raad

Oude pagina en documenten WMO-raad 2014, 2015 en 2016