Artikel Adviesraden en commissies

Adviesraden en commissies worden gevormd door inwoners van de gemeente Landsmeer. Zij zijn onafhankelijk en adviseren en ondersteunen het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad bij het maken van het beleid. Landsmeer heeft zes commissies en adviesraden.

Bezwaarschriftencommissie
Monumentencommissie 
Welstandcommissie
Seniorenraad 
Adviesraad Sociaal Domein