gemeente Landsmeer | Bezwaarschriftencommissie

Artikel Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuursorgaan (het college van b&w, de burgemeester of de gemeenteraad) advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. Deze bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden.

Leden        Functie

Chiel Schaap          

voorzitter  adviseur bestuursrecht en bestuursprocesrecht
Anna Maria van der Steeg lid adviseur omgevingsrecht
 Hilde Schoor lid  adjunct-griffier bij de Tweede Kamer
Barbara de Groot lid advocaat bij DGRA Advocaten Haarlem
Theo van Gorsel secretaris adviseur bestuursrecht en bestuursprocesrecht

 

   

De agenda van de vergadering is één week voor vergaderdatum op te vragen bij de heer van Gorsel, telefoon (020) 4877 117 of mail naar t.vangorsel@landsmeer.nl