gemeente Landsmeer | Bezwaarschriftencommissie

Artikel Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuursorgaan (het college van b&w, de burgemeester of de gemeenteraad) advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. Deze bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee leden.

Leden  
Dirk van Vliet voorzitter
Chiel van Marle lid
Hanneke Dupree     lid
Kubra Akin secretaris

 

 

De agenda van de vergadering is minimaal één week voor vergaderdatum digitaal in te zien.