gemeente Landsmeer | Bezwaarschriftencommissie

Artikel Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuursorgaan (het college van b&w, de burgemeester of de gemeenteraad) advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. Deze bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden.

Leden        Functie
Anna Maria van der Steeg voorzitter adviseur omgevingsrecht
Marjolein Jonk – Dittmer lid bedrijfsjurist
Barbara de Groot lid advocaat bij DGRAdvocatenkantoor 
Kubra Akin. secretaris adviseur bestuursrecht

 

   

De agenda van de vergadering is één week voor vergaderdatum digitaal in te zien of op te vragen bij mevrouw Kubra Akin, telefoon (020) 4877 117 of mail naar K.Akin@landsmeer.nl