Artikel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons inkoopbeleid.

Algemene Inkoopvoorwaarden 2017

Inkoopbeleid 2017

bijlage 1 bij het inkoopbeleid

bijlage 2 bij het inkoopbeleid