Artikel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico's. De gemeente heeft niet voor niets inkoopbeleid vastgesteld. Wij willen als overheid zo zuinig en bewust mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld. Hoe dit allemaal is geregeld staat beschreven in ons inkoopbeleid.

Op 21 januari 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014. In de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid heeft de gemeente haar doelstelling op het gebied van Inkoop en aanbesteding vastgelegd. De belangrijkste speerpunten:

-Rechtmatig en doelmatig inkopen
-Integriteit
-Beste prijs-kwaliteit verhouding
-Verlaging administratieve lasten
-Social Return on Investment
-Innovativiteit