gemeente Landsmeer | Seniorenraad

Artikel Seniorenraad

De Seniorenraad bestaat sinds 1996 en zij buigt zich over de belangen van alle ouderen uit de gemeente Landsmeer. De Seniorenraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. U kunt daarbij b.v. denken aan problematiek van ouderen op het gebied van huisvesting, zorgverlening, welzijn of bereikbaarheid. De Seniorenraad werkt samen met de Adviesraad Sociaal Domein.

Vergaderingen
De Seniorenraad vergadert elke 2 maanden in het gemeentehuis deze bijeenkomst zijn openbaar. Tevens nodigen wij regelmatig sprekers uit over bepaalde onderwerpen en zijn de burgemeester en de wethouders graag geziene gasten.
U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder, waarbij u geen actieve inbreng heeft. Aan het begin van iedere vergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. Wel graag even vooraf melden met toelichting via de secretaris.
De vergaderdatum met agenda wordt gepubliceerd in Kompas

Contact
Voorzitter: de heer R. Koster tel. 020 482 1779 of mail rolf.koster@xs4all.nl
Secretaris: mevr. E.H. van Eenige-Janssen tel. 020 482 3189 of mail lien.van.eenige@hetnet.nl

 
Op de foto ziet u van links naar rechts:

José Rientsma, Diny van Schaik, Manja van Kampen,
Dick Keijzer, Rolf Koster, Barry Wiebenga,
Hans Reijnders, Lien van Eenige.

2 leden staan niet op de foto t.w. Trudi Hommersen
en Henk van Maren.
De Seniorenraad bestaat uit
10 leden 5 vrouwen en 5 mannen.

Foto: Johan W. Koopmans

   Seniorenraad