gemeente Landsmeer | Seniorenraad

Artikel Seniorenraad

De Seniorenraad bestaat sinds 1996 en zij buigt zich over de belangen van alle ouderen uit de gemeente Landsmeer. De Seniorenraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. U kunt daarbij b.v. denken aan problematiek van ouderen op het gebied van huisvesting, zorgverlening, welzijn of bereikbaarheid. De Seniorenraad werkt samen met de Adviesraad Sociaal Domein.

Vergaderingen
De Seniorenraad vergadert elke 2 maanden in het gemeentehuis deze bijeenkomst zijn openbaar. Tevens nodigen wij regelmatig sprekers uit over bepaalde onderwerpen en zijn de burgemeester en de wethouders graag geziene gasten.
U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder, waarbij u geen actieve inbreng heeft. Aan het begin van iedere vergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. Wel graag even vooraf melden met toelichting via de secretaris.

Contact
Voorzitter a.i: de heer Henk van Maren vamare@hotmail.com
Secretaris: de heer Henk van Maren vamare@hotmail.com