Artikel Seniorenraad

De Seniorenraad bestaat sinds 1996 en zij buigt zich over de belangen van alle ouderen uit de gemeente Landsmeer. De Seniorenraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. U kunt daarbij b.v. denken aan problematiek van ouderen op het gebied van huisvesting, zorgverlening, welzijn of bereikbaarheid. 

De Seniorenraad vergadert tenminste 6 x per jaar, waarbij u van harte bent uitgenodigd als inspreker (over een specifiek onderwerp of probleem). Tevens nodigen wij regelmatig sprekers uit over bepaalde onderwerpen en zijn de Burgemeester en de wethouders graag geziene gasten. Ook kunt u de vergadering bijwonen als toehoorder, waarbij u geen actieve inbreng heeft.
De Seniorenraad heeft daarnaast een samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein welke in 2017 vorm en inhoud gaat krijgen.

De raad komt regelmatig bij elkaar. Alle vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen stuur dan even een mail naar onderstaande mailadressen.

Voor nadere info kunt u per mail contact opnemen met Hans Reijnders (voorzitter) en/of Lien van Eenige (secr.). Wilt u notulen inzien, stuur dan een verzoek per mail naar Lien van Eenige.