gemeente Landsmeer | Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

Artikel Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

2023  
Datum commissievergadering Agenda 
7 november 2023 19.30 uur

- behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van 1 september 2023, inhoudende de afwijzing van een handhavingsverzoek.