gemeente Landsmeer | Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

Artikel Agenda Bezwaarschriftencommissie Landsmeer

2023  
Datum commissievergadering Agenda 
 16 mei 2023 19.30 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het niet toekennen van een extra huisnummer aan het perceel Kanaaldijk 78 in Landsmeer.
20.15 uur: behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van 2 maart 2022, inhoudende de invordering van een verbeurde dwangsom.

31 mei 2023

19.30 uur: behandeling van 4 bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke opvang voor vluchtelingen op een perceel aan de Violierweg in Landsmeer.