gemeente Landsmeer | Colofon

Artikel Colofon

Publicatie van deze internetsite vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Landsmeer.

Redactie

Deze internetsite wordt redactioneel onderhouden door verschillende personen en afdelingen. De eindredactie is in handen van de afdeling Voorlichting en Communicatie. Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via de e-mail.

Realisatie

De internetsite is gerealiseerd binnen het project intranet/internet.

Fotografie

Het copyright van de foto's berust bij de gemeente Landsmeer, tenzij anders vermeld.

Toegankelijkheid

De gemeente Landsmeer wil, ook via het internet, toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap. 

Techniek  en Webhosting

Deze internetsite is ontwikkeld in samenwerking met GemeenteOplossingen te Groningen.

Vormgeving

GemeenteOplossingen en team Communicatie gemeente Landsmeer.