gemeente Landsmeer | Gemeentelijke belastingen

Artikel Gemeentebelastingen

Als inwoner van de gemeente Landsmeer krijgt u ieder jaar de volgende belastingaanslagen:

  • de belastingaanslag voor onroerende zaakbelasting (OZB)

  • roerende ruimtebelastingen

  • rioolrecht en

  • afvalstoffenheffing. 

Meer informatie

Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de afdeling Belastingen Gemeente Amsterdam. Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen. Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding of betalingsregeling en automatische incasso kunt u telefonisch contact opnemen tussen 8.00 tot 18.00 uur, telefoonnummer: 020 - 255 4800. Als u langs wilt komen dient u vooraf een afspraak te maken. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Belastingen Amsterdam, telefoon 020 - 255 4800.

Klachten en bezwaar

Klachten over en bezwaar tegen belastingaanslagen van de gemeente Landsmeer dient u schriftelijk in te dienen. Vermeld duidelijk het aanslagnummer en uw naam en adres. Stuur uw klacht of bezwaarschrift naar:

Belastingen Gemeente Amsterdam
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Automatische incasso

Wilt u uw gemeentebelastingen betalen via automatische incasso? Dat kan. 
Bel dan tijdens kantooruren met de Belastingen Gemeente Amsterdam, telefoon: 020 - 255 4800 of regel het via de website van de afdeling belastingen Amsterdam.