gemeente Landsmeer | Proclaimer

Artikel Proclaimer

De gemeente Landsmeer is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inhoud van deze website, en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via communicatie@landsmeer.nl.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt de gemeente uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt. De gemeente Landsmeer behandelt uw mail vertrouwelijk, maar sluit niet helemaal uit dat een e-mail door derden ingezien wordt.