Artikel Proclaimer

De gemeente Landsmeer is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inhoud van deze website, en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via communicatie@landsmeer.nl.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt de gemeente uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt. De gemeente Landsmeer behandelt uw mail vertrouwelijk, maar sluit niet helemaal uit dat een e-mail door derden ingezien wordt.

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de gemeente Landsmeer worden geëxploiteerd. De gemeente Landsmeer heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.