Artikel Proclaimer

De gemeente Landsmeer is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inhoud van deze website, en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via communicatie@landsmeer.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen. In de monitor zijn links naar alle verklaringen opgenomen.

Waarom een verklaring?

Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom wil het ministerie van BZK dat overheidsorganisaties inzicht geven in hun inspanningen om dit doel te bereiken. Met de verklaring leggen organisaties verantwoording af voor hun toegankelijkheidsbeleid. Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van hun website: de burgers.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt de gemeente uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt. De gemeente Landsmeer behandelt uw mail vertrouwelijk, maar sluit niet helemaal uit dat een e-mail door derden ingezien wordt.

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de gemeente Landsmeer worden geëxploiteerd. De gemeente Landsmeer heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.