gemeente Landsmeer | Ambtelijke Organisatie

Artikel Gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur wordt ondersteund door de organisatie van ambtenaren die op het gemeentehuis, het Middelpunt en gemeentewerf werken. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Teams

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 4 teams:
• Team Bestuur & Ondersteuning
• Team Fysiek
• Team Inwoners
• Team Bedrijfsvoering