gemeente Landsmeer | Gemeentearchief

Artikel Gemeentearchief

Archiefbescheiden vanaf 1990 tot heden berusten bij de gemeente Landsmeer, afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Voor archieven in beheer bij DIV gelden beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid. Voor informatie hieromtrent, inzagemogelijkheden en afspraken kunt u bellen,  telefoonnummer: 020 - 4877 111.

Waterlands Archief

Archiefbescheiden van vóór 1990 zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Waterlands Archief. Het Waterlands Archief is een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Landsmeer is aangesloten. De informatie die daar is opgeslagen is openbaar en voor iedereen toegankelijk.