gemeente Landsmeer | Kennisgevingen

Artikel Kennisgevingen

Bouwplannen

Noordeinde 48A afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van Noordeinde 48 A OV2023066 (NL.IMRO.0415.PB0524003008-0401)

Noordeinde 131 afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023078 (NL.IMRO.0415.PB0524003009-0401)

Bestemmingsplannen

Momenteel liggen er geen bestemmingsplannen ter inzage

Verkeersbesluiten

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Kerkebreek 1

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Marktplein 16


Handhaving

Informatie over plaatsing particuliere speeltoestellen in openbare ruimte

Overig beleid

Er ligt momenteel geen beleid ter inzage

Ervaar het gemak van MijnOverheid  

Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Ook ontvangt u hier post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en uw gemeente. U logt veilig en gemakkelijk in met uw DigiD.