gemeente Landsmeer | Nieuws

Nieuws

Bomen aan Raadhuisstraat niet gekapt

Vandaag, maandag 16 mei, heeft de gemeente besloten dat de bomen aan de Raadhuisstraat niet worden gekapt. Besloten is om het straatwerk rondom de bushalte aan de Raadhuisstraat te herstellen. Dit biedt een kortetermijnoplossing voor de onveilige situatie voor voetgangers die daar nu is ontstaan.

16 mei 2022 17:15

Wethouder Mandy Elfferich legt per direct haar wethouderschap neer

Op zaterdag 14 mei jl. heeft Mandy Elfferich, wethouder van gemeente Landsmeer, per direct haar ontslag ingediend. Zij nam haar besluit tot ontslag mede omdat zij, zoals nu met bomenkap zonder herplanting, als collegelid nu en waarschijnlijk in de toekomst raadsbesluiten moet uitvoeren waar zij zich politiek en persoonlijk niet (meer) mee kan verenigen.

16 mei 2022 12:10

Aanvraag extra energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten.

12 mei 2022 14:05

Méér Muziek in de Klas Bokaal voor Landsmeer

Op maandag 16 mei krijgt de gemeente Landsmeer de Méér Muziek in de Klas Bokaal uitgereikt. Dit is een erkenning voor de positieve manier waarop het muziekonderwijs op de zes Landsmeerse basisscholen is geregeld. De uitreiking begint om 13.15 uur op het Raadhuisplein. Van alle scholen zal een klas aanwezig zijn; in totaal ongeveer 180 kinderen.

11 mei 2022 11:55

Wet open overheid: sinds 1 mei van start

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Daarnaast is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo markeert een nieuwe fase voor de transparantie van de overheid.

09 mei 2022 13:35