Nieuws

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen, over mee – kunnen – doen, ook als dat niet zo makkelijk is; over opgroeien, ouder worden, wonen, werken, ziekte en beperking, sociaal isolement, armoede. De adviesraad houdt zich bezig met advisering op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ( WMO ), de Jeugdwet en de Participatiewet, inclusief de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

16 februari 2018 09:35

Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren onderzoeken de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. Tot en met 29 maart 2018 kunnen belangstellenden reageren.

13 februari 2018 13:05

Eerste oplaadpalen elektrische auto's in gebruik genomen

Duurzaamheid staat in Landsmeer hoog op de agenda. Zo gebruikt de gemeente alleen groene energie en rijdt de buitendienst in duurzame bedrijfswagens. Ook de bewoners willen verduurzamen en om dit te ondersteunen gaat de gemeente op diverse plekken oplaadpalen voor elektrische auto's realiseren. De eerste is op maandag 12 februari 2018 in gebruik genomen door wethouder Van Baarsen op de Zuiderzeelaan.

12 februari 2018 11:30

Vastgestelde kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Op 9 februari om 16.00 uur heeft het Centraal Stembureau de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten vastgesteld. Ook hebben zij de lijstnummers toegekend.

09 februari 2018 18:45

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meld je nu aan.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven.

08 februari 2018 14:50