Artikel Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuursorgaan (het college van b&w, de burgemeester of de gemeenteraad) advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. Deze bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden.

Leden        Functie

Chiel Schaap          

voorzitter  adviseur bestuursrecht en bestuursprocesrecht
Anna Maria van der Steeg lid bedrijfsjurist bij Heijmans Nederland BV
Nga Yau Wong lid advocaat bij Taylor Wessing N.V. in Amsterdam
Hilde Schoor lid adjunct-griffier bij de Tweede Kamer
Barbara de Groot lid advocaat bij De Groot & Rozenbeek Advocaten Haarlem

Theo van Gorsel

secretaris adviseur bestuursrecht en bestuursprocesrecht

De agenda van de vergadering is één week voor vergaderdatum op te vragen bij de heer van Gorsel, telefoon (020) 4877 111 of mail naar t.vangorsel@landsmeer.nl

SCHEMA 2019

Het hoorzittingsschema van de bezwaarschriftencommissie Landsmeer vindt u hier.