gemeente Landsmeer | Rekenkamer Landsmeer

Artikel Rekenkamer Landsmeer


De Rekenkamer (RK) ondersteunt de raad in zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarnaast heeft de RK de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. Op deze wijze wil de RK een bijdrage leveren aan een beter functioneren van de gemeente.

Alle relevante documentatie (onderzoeksrapportages) van de RK vindt u op de website van de gemeenteraad. De privacyverklaring van de Rekenkamer vindt u hier.

Leden 

W.F. (Fred) de Koning
voorzitter 

Rekenkamercommissie Koning

- Emeritus-hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
- directeur De Koning Kok Beheer BV
- directeur AIS Research BV
- voorzitter financiële Commissie HVOL, Leiden
- penningmeester Stichting Hartman Fonds

R.B. (Roeland) Rengelink

Rekenkamercommissie Rengelink

- zelfstandig ondernemer (bemiddeling, coaching en advies bij conflicten)
- lid raad van bestuur van Stichting Ondernemend Opbouwwerk Zuid

V.L. (Victor) Eiff

Rekenkamercommissie Eiff

- zelfstandig adviseur en interim-manager voor overheid en non-profitorganisaties
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hart; culturele organisatie ter bevordering van cultuur- en muziekonderwijs in Kennemerland
- directeur Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan (per 1 april 2021)

Termijn(en) benoeming RK leden

  Eerste termijn Tweede termijn
W.F. de Koning  1 maart 2014 t/m 28 februari 2019  1 maart 2019 t/m 29 februari 2024
R.B. Rengelink 28 mei 2020 t/m 27 mei 2025  
V.L. Eiff 1 maart 2021 t/m 28 februari 2026