Artikel Gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur wordt ondersteund door de organisatie van ambtenaren die op het gemeentehuis en gemeentewerf werken. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris.

Organigram Gemeente Landsmeer 1-11-2018

Teams
De gemeentelijke organisatie bestaat uit zeven teams:

  • Team Fysiek Beleid en Projecten
  • Team Beheer en Onderhoud
  • Team Sociaal Beleid
  • Team Sociaal Uitvoering
  • Team Publiekscontacten, Vergunningen en Handhaving
  • Team Bedrijfsvoering
  • Team Ondersteuning