gemeente Landsmeer | Gemeentelijke organisatie

Artikel Gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur wordt ondersteund door de organisatie van ambtenaren die op het gemeentehuis, het Middelpunt en gemeentewerf werken. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Teams
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 teams:

  • Team Fysiek Beleid, Beheer en Onderhoud en Projecten
  • Team Sociaal Domein
  • Team Publiekscontacten, Vergunningen, Openbare orde en Veiligheid en Handhaving
  • Team Bedrijfsvoering
  • Team Ondersteuning