Artikel Gemeentelijke organisatie

Het gemeentebestuur wordt ondersteund door de organisatie van ambtenaren die op het gemeentehuis en gemeentewerf werken. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris.

Organigram gemeente Landsmeer 01-01-2014

Afdelingen
De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen; Publiekszaken,  Ruimtelijke Zaken en Middelen en Ondersteuning.

Afdeling Publiekszaken
Deze afdeling bestaat uit twee teams; 

  • Publiekscontacten en Sociaal Domein 

Team Publiekscontacten
Geopend: ma, di, do, vr 9.00-12.00 uur en wo 7.30-12.00 uur.

Afdeling Ruimtelijke Zaken
Deze afdeling bestaat uit vier teams;

  • Projecten, Beleid, Vergunning en Handhaving, Beheer en Uitvoering

 

Afdeling Middelen en Ondersteuning
Deze afdeling is hoofdzakelijk intern (ondersteunend) gericht en bestaat uit twee teams;

  • Interne Dienstverlening en Financiën en Belastingen


Naast deze afdelingen heeft de gemeente nog een team Bestuursondersteuning.