gemeente Landsmeer | Gemeentesecretaris

Artikel Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van het bestuursprogramma. De taken van de gemeentesecretaris zijn:

  • de organisatie ontwikkelen, dat wil zeggen de bedrijfsvoering verbeteren en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren en faciliteren
  • het college van b&w adviseren - objectief en met gevoel voor politieke lading
  • zorgen voor een goede wisselwerking tussen bestuur en management
  • samen met burgemeester en griffier bijdragen aan ontwikkeling van het lokaal bestuur
  • belangrijk aanspreekpunt voor bestuur en personeel

Peter Küppers is de gemeentesecretaris van de gemeente Landsmeer.