gemeente Landsmeer | Bestuur en Organisatie

Artikel Bestuur en Organisatie

Als inwoner bepaalt u wie de gemeente Landsmeer besturen. U kiest immers een keer in de vier jaar uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad stelt op zijn beurt enkele wethouders aan die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur vormen. Dit college van burgemeester en wethouders krijgt advies van de ambtelijke organisatie over het te voeren beleid.

Ambtelijke organisatie

Na de besluitvorming zorgen diezelfde ambtenaren voor uitvoering van het vastgestelde beleid. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris.

Participatie

De inwoners van de gemeente Landsmeer staan bekend als actief en betrokken. Hun betrokkenheid bij sociale, maatschappelijke en economische kwesties is van groot belang bij het realiseren van de doelen die de gemeente Landsmeer stelt. Het gemeentebestuur heeft burgerparticipatie dan ook hoog in het vaandel staan.

Overheid.nl

De gemeenteraad heeft regelingen vastgesteld waaraan we ons, als inwoners van de gemeente, dienen te houden. Deze regels worden ook wel verordeningen genoemd. De verordeningen worden vastgesteld binnen de grenzen van de Gemeentewet en andere wetten. U kunt de verordeningen van de gemeente Landsmeer vinden door de cijfers van uw postcode in te voeren op de landelijke website overheid.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk bij onze Diensten en Producten of neem contact met ons op.