gemeente Landsmeer | Financieel portaal

Artikel Financieel portaal


Financieel portaal

Via dit portaal kunt u belangrijke financiële documenten digitaal raadplegen. In de begroting is uitgewerkt hoe Landsmeer er financieel voorstaat en welke plannen er voor de komende jaren zijn.  In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar.

Meer bestuurlijke informatie van de gemeente vindt u op de website van de gemeenteraad