gemeente Landsmeer | Leges

Artikel Leges


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

Leges in 2024

- Tarieventabel leges algemeen
- Afvalstoffenheffing
- Roerende woon- en ruimtenbelastingen
- Liggelden
- Lijkbezorgingsrechten (begraven)
- Marktgelden
- Onroerende zaakbelasting
- Parkeerbelasting
- Precariobelasting
- Rioolheffing
- Toeristenbelasting

Waar worden de leges voor gebruikt?

Gemeenten heffen leges om haar taken te bekostigen. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: een gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

Wie betalen de leges?

Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.