gemeente Landsmeer | Gemeenteraad oude info naar GO site

Artikel Gemeenteraad oude info naar GO site

Alle informatie over de gemeenteraad van Landsmeer vindt u op de website, raad.landsmeer.nl

Voor het vaststellen en bijsturen van het beleid heeft de raad verschillende instrumenten:

  • het recht van amendement: een wijziging aanbrengen in een voorgesteld besluit
  • het recht van motie: een oproep aan het college of de raad
  • het recht van initiatief: het indienen van een voorstel door raadsleden zelf
  • het recht van onderzoek/enquête: een onderzoek naar een bepaald onderwerp, dit is te vergelijken met de Parlementaire enquête van de Tweede Kamer
  • het recht op het stellen van vragen (schriftelijk en mondeling).

De gemeenteraad neemt besluiten in de raadsvergaderingen. Deze worden ongeveer 10 keer per jaar gehouden. De besluiten die de raad neemt, worden inhoudelijk voorbereid tijdens de beeld- en oordeelsvormende sessies. Hierin worden de voorstellen die bij de raad worden ingediend, voorbereid. De uitkomst van de sessies bepalen of de (raads) voorstellen door kunnen naar de gemeenteraad voor besluitvorming.  Niet alle onderwerpen gaan door naar de raad, soms is bespreking in de sessie alleen al voldoende.

Inspreken

U kunt (alleen) inspreken bij de beeldvormende sessies als inwoner van de gemeente. De raad kan uw mening meenemen in de verdere besluitvorming. U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Voor beide manieren van inspreken kunt u contact opnemen met de griffie.

De griffie

De raad heeft een ondersteunend bureau voor al zijn werkzaamheden. Dat is de raadsgriffie. Mocht u vragen hebben over de raad dan kunt u contact opnemen met de griffie. Tel: 020-487 71 11 of u kunt een e-mail sturen naar de griffie.

Voor meer informatie over de Raad van Landsmeer, het vergaderschema en LIVE te volgen uitzendingen van de gemeenteraad klik hier.

 

Button gemeenteraad