gemeente Landsmeer | Kennisgevingen

Artikel Kennisgevingen

Bouwplannen

Noordeinde 48A afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van Noordeinde 48 A OV2023066 (NL.IMRO.0415.PB0524003008-0301)

Noordeinde 131 afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023078 (NL.IMRO.0415.PB0524003009-0301)

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 44

Verkeersbesluiten


Handhaving

 Week 11 2024

Informatie over plaatsing particuliere speeltoestellen in openbare ruimte

Overig beleid

Er ligt momenteel geen beleid ter inzage

Ervaar het gemak van MijnOverheid  

Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Ook ontvangt u hier post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en uw gemeente. U logt veilig en gemakkelijk in met uw DigiD.