gemeente Landsmeer | Noordeinde 48A afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023066 (NL.IMRO.0415.PB0524003008-0301)

Artikel Noordeinde 48A afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023066 (NL.IMRO.0415.PB0524003008-0301)