gemeente Landsmeer | 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid

Nieuwsbericht 1 februari Inloopbijeenkomst nieuw bouwplan zeven eengezinswoningen Luijendijk-Zuid

Gepubliceerd op: 30 januari 2017 13:50

Luijendijk-Zuid artist impression nieuw bouwplan Burgemeester

De gemeente en bouwbedrijf Heijmans hebben een nieuw plan voor de bouw van zeven eengezinswoningen voor het braakliggende terrein Zuiderzeelaan 30-42 ontwikkeld. Aanvankelijk was het plan om hier 16 appartementen te bouwen. Wegens te weinig belangstelling van kopers is dit plan niet gerealiseerd.

Bouwbedrijf Heijmans heeft een omgevingsvergunning voor dit bouwplan aangevraagd bij de gemeente. Onderdeel van deze procedure is dat het plan in de gemeenteraad wordt besproken. Tevens zal het plan in februari / maart 2017 ter inzage worden gelegd. Dan kunt u ook uw zienswijze geven op het plan. Over de exacte data wordt u nog nader geïnformeerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Inloopbijeenkomst

De gemeente wil u graag voorafgaand informeren over dit nieuwe bouwplan. Dit doen wij tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 1 februari van 17.00- 18.00 uur in het gemeentehuis. U kunt dan binnenlopen om het plan te bekijken en vragen te stellen.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen met projectleider Niels Heijdenrijk, via tel. 020 - 48 77 140 of n.heijdenrijk@landsmeer.nl