gemeente Landsmeer | Aangepaste bevoegdheden van het college

Nieuwsbericht Aangepaste bevoegdheden van het college

Gepubliceerd op: 02 juni 2022 13:50


Op dit moment kent de gemeente Landsmeer één wethouder. Dit heeft gevolgen voor de bevoegdheden van het college. De Gemeentewet stelt namelijk dat er minimaal twee wethouders moeten zijn om te beraadslagen en besluiten te nemen. Wanneer er niet twee wethouders zijn, treedt de burgemeester op als bestuursorgaan, totdat er weer minimaal twee wethouders zijn. Daarnaast vraagt deze situatie dat de burgemeester zich beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. De uitvoering van het raads- en collegeprogramma wordt daardoor vertraagd of komt (deels) stil te liggen. Alleen besluiten die wegens wettelijke termijnen niet kunnen worden uitgesteld én niet politiek gevoelig zijn, kunnen op dit moment door de burgemeester Léon de Lange worden genomen.