gemeente Landsmeer | Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan

Nieuwsbericht Aanleg definitieve bestrating Zuiderzeelaan

Gepubliceerd op: 30 mei 2017 11:10

Nu bijna alle woningen aan de Zuiderzeelaan gereed zijn, zal aannemer Heijmans de definitieve bestrating in de rijbaan aanbrengen tussen de Buitenhuislaan en de Speksnijdersweg. De gefaseerde werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.

De gefaseerde werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Op bijgevoegde tekening staan de fasen en de verwachte uitvoeringsduur aangegeven. Tijdens de werkzaamheden zijn de rijbaan en de parkeervakken in het betreffende deel van de Zuiderzeelaan voor al het verkeer afgesloten. Voetgangers kunnen ongehinderd gebruik maken van het trottoir. In de eerste fase is het nog mogelijk om de Speksnijdersweg via de Langhuislaan te bereiken. In de fasen daarna moet omgereden worden via de Meervalweg. De omleidingsroute wordt ter plekke met borden aangegeven.

De werkzaamheden staan gepland tussen 6 juni en 30 juni. De planning is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo kunnen de werkzaamheden bij extreme regenval niet uitgevoerd worden. Hierdoor loopt het traject mogelijk uit.

Wij doen ons uiterste best  om eventuele overlast als gevolg van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip.