gemeente Landsmeer | Aanpak overlast op het water in Landsmeer

Nieuwsbericht Aanpak overlast op het water in Landsmeer

Gepubliceerd op: 30 augustus 2023 16:00

Deze maand hebben gezamenlijke actiedagen plaatsgevonden tussen de politie, het Landschap Noord-Holland en de gemeente op het water in Landsmeer. Het doel van deze actiedagen was om gezamenlijk toezicht te houden op het vaarverkeer binnen de gemeente, met de nadruk op het waarborgen van de veiligheid op het water. Het garanderen van een veilige omgeving op het water voor alle vaarweggebruikers, met inbegrip van zwemmers, kanoërs, zeilers en andere recreanten tijdens het vaarseizoen is cruciaal.

Tijdens de actiedag hebben gemeentelijke Boa's, politieagenten en Boa's van het Landschap Noord-Holland nauw samengewerkt om verschillende taken uit te voeren zoals het controleren op vaarbewijzen en registratiedocumenten, snelheidshandhaving, voorlichting en bewustwording. De resultaten van deze samenwerking waren uitermate positief en illustreren het potentieel van gecoördineerde inspanningen tussen verschillende handhavingsinstanties. Veel vaarweggebruikers toonden een verhoogde bereidheid om zich aan de regels te houden, mede dankzij de zichtbare aanwezigheid van handhavingsinstanties. De impact op het gebied van naleving, veiligheid en bewustwording benadrukken het belang van voortdurende samenwerking in het waarborgen van de veiligheid op onze waterwegen.

Handhaving vaaroverlast