gemeente Landsmeer | Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017

Nieuwsbericht Aanpassing tijdvak parkeren blauwe zone per 1 maart 2017

Gepubliceerd op: 14 februari 2017 11:40

Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag in een blauwe zone alleen kort parkeren en het gebruik van een verkeerschijf is verplicht. De parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de voorruit van de auto worden geplaatst en het tijdstip van aankomst aangeven.

Naar aanleiding van de aanpassing van de parkeerschijfzone in november 2015 zijn enkele bezwaren bij de gemeente ingediend. Na overleg met de bezwaarmakers, initiatiefnemer Stichting Ondernemersfonds Winkelcentrum Landsmeer en de gemeente worden enkele aanpassingen doorgevoerd.  

Met ingang van 1 maart 2017 wordt de periode waarin de parkeerschijf moet worden gebruikt in de blauwe zones in de gemeente aangepast naar 10.00-18.00 uur. Dit is nu nog van 09.00-19.00 uur. Ook wordt ter hoogte van Ilpenstein de begrenzing van de parkeerschijfzone aangepast. Dit is de uitkomst van overleg met betrokkenen naar aanleiding van ingediende bezwaren op de eerdere aanpassing in november 2015. In de laatste week van februari worden de borden, begrenzingen en blauwe belijning aangepast. De toegestane parkeerduur in de blauwe zone blijft 2 uur.

De gebieden waar de blauwe zone van kracht is, zijn:

  1. Dorpsstraat
  2. Eerste deel van Zuideinde (rondom centrum)
  3. Dr. M.L. Kingsstraat van Zuideinde tot Dienstencentrum
  4. Van Zuideinde tot Marktplein
  5. Burgweg nabij winkelcentrum
  6. En parkeerplaatsen aangrenzend aan het winkelcentrum

De bepalingen die gelden in de blauwe zone in gebieden zijn als volgt:

  • de periode waarin de parkeerschijf moet worden gebruikt wordt 10.00-18.00 uur (dit was 09.00-19.00 uur);
  • De toegestane parkeerduur in de blauwe zone blijft 2 uur.
  • ter hoogte van Ilpenstein wordt de begrenzing van de parkeerschijfzone schuin over de kruising gelegd, zodat twee parkeervakken buiten de zone vallen.

In de laatste week van februari worden borden, begrenzingen en blauwe belijning aangepast. Op 1 maart 2017 gaat de wijziging in.

Op de plattegrond staan de aangepaste blauwe zones weergegeven.