gemeente Landsmeer | Aanpassing van het inrijverbod 't Lint

Nieuwsbericht Aanpassing van het inrijverbod 't Lint

Gepubliceerd op: 04 februari 2016 15:35

 

Eind januari zijn nieuwe camera's geïnstalleerd op het Lint. Het College heeft de inrijtijden gewijzigd en aanpassing van de bijbehorende verordening ligt nu voor besluitvorming bij de gemeenteraad. De inzet: verbetering van de verkeersveiligheid op het Lint.

Burgemeester Nienhuis: "Via de gemeentelijk participatiewebsite 'Geef om Landsmeer' hebben veel inwoners hun zorgen over verschillende verkeerssituaties gedeeld. Er zijn suggesties gedaan om de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren. De verkeersdrukte op het Lint werd veel genoemd. Daarom worden nu deze maatregelen getroffen."

Nieuwe camera's
Met de nieuwe camera's zijn de verouderde camera's vervangen en is goede handhaving weer mogelijk. Burgemeester Nienhuis: "De camera's zijn aan het einde van hun levensduur en ook softwaretechnisch aan vernieuwing toe. De nieuwe camera's zijn eind januari geplaatst en getest. De handhaving van het inrijverbod wordt daarmee aanzienlijk makkelijker en er kan maatwerk worden geleverd."

Nieuwe inrijtijd: vanaf 10 uur
De nieuwe inrijtijd vanaf 10 uur gaat in op 15 maart. Tot die tijd geldt het huidige inrijverbod.
Er worden binnenkort borden geplaatst ter aankondiging, zowel ter plekke als bij de IJdoornlaan.

Het aanpassen van de inrijtijden draagt bij aan afname van onnodig verkeersaanbod en moet ook een eind maken aan het wachten voor de camera totdat het tijdstip waarop het inrijverbod afloopt. Door dit tijdstip een uur later te zetten, valt er meer 'sluipverkeer' af. Tot nu toe was het 's ochtends tussen 6 en 9 uur verboden om vanuit Purmerland het Lint op te rijden. In Purmerland staan automobilisten regelmatig in de rij om direct na 9 uur het Lint op te rijden. Dat leidt ter plekke tot ongewenste verkeerssituaties. Burgemeester Nienhuis: "Terwijl in Landsmeer even na 9 uur de file langzaam oplost, wordt deze vervolgens verlengd door het verkeer uit Purmerend. Om dit te voorkomen heeft het College besloten het inrijverbod vanuit Purmerland te verlengen tot 10 uur." De tijden van het inrijverbod bij Den Ilp richting Purmerend blijven vooralsnog ongewijzigd. Tussen 16 en 19 uur is het niet toegestaan over het Lint richting Purmerend te rijden.

Nieuwe verordening
De gemeentelijke verordening voor ontheffingen was toe aan een update. De vernieuwde verordening is aangeboden aan de raad. Burgemeester Nienhuis: "De verordening is versimpeld en deels aangescherpt. Zo kan bij de verstrekking van een ontheffing van het inrijverbod meer maatwerk worden geleverd. Heeft een aanvrager recht op een ontheffing voor 3 dagen per week, dan zal deze ook voor die drie dagen worden verstrekt. Zo kan de hoeveelheid ontheffingen worden teruggedrongen en de handhaving effectiever worden ingericht. Het draagt bij aan vermindering van onnodig verkeer op het Lint."
De verordening wordt in de gemeenteraad besproken in de beeld- en oordeelsvormende sessie op 18 februari en staat op de raadsagenda voor besluitvorming op 25 februari.

Ontheffing
Vanzelfsprekend krijgen inwoners van de gemeente Landsmeer en in Landsmeer gevestigde bedrijven een ontheffing van het inrijverbod. Dankzij de vernieuwde software gaat het aanpassen van een bestaande vergunning een stuk eenvoudiger. Dat kan namelijk online.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere verkeersdeelnemers een ontheffing verkrijgen via het digitale loket van de gemeente. Informatie daarover is te vinden op de gemeentelijke website.

Burgemeester Nienhuis: " Ook andere suggesties die zijn doorgeven via de participatiesite 'Geef om Landsmeer' worden de komende tijd bekeken om de veiligheid in onze dorpen te verbeteren. Natuurlijk hopen wij dat deze maatregelen zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid op het Lint.
Veiligheid valt of staat bij het gedrag van de individuele verkeersdeelnemer. Geeft u voorrang bij de zebra of de zijstraat? Houdt u zich aan de snelheid? Houd rekening met elkaar, dat is de bijdrage die iedereen kan leveren aan de veiligheid."