gemeente Landsmeer | Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken

Nieuwsbericht Aanpassing van het inrijverbod 't Lint, genomen verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden wordt ingetrokken

Gepubliceerd op: 23 februari 2016 08:50

Op donderdag 18 februari heeft de raad gesproken over het aanpassen van de verordening "Inrijverbod 't Lint". Gelijktijdig is het verkeersbesluit over het aanpassen van de inrijtijden besproken.

Intrekken verkeersbesluit aanpassen inrijtijden 't Lint

Naast het aanpassen van de verordening is door het college een verkeersbesluit genomen over het aanpassen van de inrijtijden. In het aangepaste verkeersbesluit stelde het college voor de inrijtijd aan te passen naar 10.00 uur.

Reacties vanuit bevolking en de raad was aanleiding te besluiten de huidige tijden te handhaven. Burgemeester Nienhuis heeft in de vergadering toegezegd het verkeersbesluit in te trekken. Dit betekent dat het huidige inrijtijden van kracht blijven.

Burgemeester Nienhuis:  "Komende tijd zullen we bekijken of de verkeerdruk voldoende afneemt door de nieuwe verordening en de handhaving via de camera's. Mocht het aanpassen van de inrijtijd alsnog noodzakelijk blijken dan wordt gerichte participatie toegepast. Ook worden dan de insprekers en bezwaarmakers die nu bekend zijn bij de gemeente benaderd en om input gevraagd."

De nieuwe verordening stuitte niet op bezwaren en zal naar verwachting in de raadsvergadering van 25 februari worden vastgesteld.

Het thema veiligheid op 't Lint is een belangrijk thema. Met het verminderen van de verkeersdruk op 't Lint hopen wij dat de veiligheid wordt verbeterd. Daarnaast worden de komende tijd ook andere verkeerssituaties in de gemeente onder de loep genomen. Kijk op www.geefomlandsmeer.nl voor meer informatie.