gemeente Landsmeer | Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske

Nieuwsbericht Aanpassing vergunningvoorschrift naar aanleiding overlast evenement in Twiske

Gepubliceerd op: 07 september 2017 10:05

Op zaterdag 2 september vond in het Twiske in Landsmeer het evenement Pleinvrees plaats. Door de gemeente was een speciaal klachtenloket ingesteld waar zaterdag overlast van onder andere geluid gemeld kon worden. Naar aanleiding van de meldingen is besloten om in de toekomst een nieuw voorschrift op te stellen met betrekking tot een area of podium aan de Ringdijk.

Meldingen

Tijdens de duur van het evenement hebben medewerkers van Omgevingsdienst IJmond controlemetingen uitgevoerd op deze geluidsvoorschriften. Gedurende het evenement zijn er geen overtredingen van de geluidsvoorschriften waargenomen.

Voor dit evenement is een evenementenvergunning verleend. In deze vergunning zijn diverse voorschriften opgenomen waar de organisatie van het evenement aan dient te voldoen. Een aantal van deze voorschriften hebben betrekking tot geluid, om op die manier overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Ondanks dat er geen overtredingen geconstateerd zijn, is gebleken dat er veel meldingen kwamen uit de wijk Luijendijk, ter hoogte van de Sportlaan, te Landsmeer. Omgevingsdienst IJmond heeft een onderzoek ingesteld naar de ervaren geluidsoverlast.

Verklaring

Uit nader onderzoek kwam naar voren dat er een area of podium gesitueerd was aan de Breek achter de ringdijk in het Twiske. Hierbij is een nieuw soort speakersysteem gebruikt welke veel geluid uitstraalde naar achter. Hierdoor is er relatief veel overlast ervaren in de wijk Luijendijk.

Nieuwe maatregel

Voor alle volgende evenementen geldt dat een area of podium aan de Ringdijk in het vervolg geen open podium meer mag zijn. Tevens dient er een bufferzone aan de achterzijde van de area aangelegd te worden om overlast voor omwonenden, waaronder voornamelijk de bewoners in de wijk Luijendijk, te voorkomen.