gemeente Landsmeer | Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding

Nieuwsbericht Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding

Gepubliceerd op: 23 mei 2017 13:30

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding? U kunt dan een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt.

Een aanvraag hiertoe moet uiterlijk zes maanden voor de uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend. Wanneer de uitreiking betrekking heeft op de jaarlijkse lintjesregen, dan moet de aanvraag zelfs al op 1 augustus van het daaraan voorafgaande jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

De medewerk(st)ers van het kabinet van de burgemeester kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraagprocedure, u het aanvraagformulier beschikbaar stellen en u nadere informatie verstrekken.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste vooraf contact opnemen met de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen woont. Daar wordt bekeken of de verdiensten van deze persoon inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook krijgt u uitgelegd wat u verder moet doen om het voorstel in te dienen.

Daarna kunt u beginnen met het verzamelen van alle benodigde gegevens. Hebt u alle gegevens bij elkaar, dan dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Hoe werkt het?

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u het voorstel uiterlijk vóór 1 augustus van dit jaar indienen. Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

Wat heb ik nodig?

Op www.lintjes.nl kunt u zien welke informatie u moet geven over de persoon die u voordraagt.