gemeente Landsmeer | Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden

Nieuwsbericht Aanvullende informatie baggerwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 21 februari 2017 14:00

Bagger op de kant

Tijdens het baggerwerk wordt bagger op de kant gezet op een geschikt aangrenzend perceel waar voldoende ruimte is. Het op de kant zetten van bagger is een gebruikelijke actie. Vooraf is dat goed afgestemd met de Omgevingsdienst IJmond en met de eigenaar van de grond. Er wordt uitsluitend bagger uit de lokale sloot op het perceel gebracht, niet uit andere delen van Landsmeer. De aannemer maakt een tijdelijke grondwal om de bagger beter op zijn plaats te houden. In overleg met eigenaren van grond is bepaald welke locaties geschikt zijn om bagger uit de sloot te laten drogen. De aannemer zoekt altijd eerst contact met de eigenaar van de grond voordat er bagger op het perceel wordt gedroogd. Voor de zomer wordt de gedroogde bagger netjes afgewerkt en ingezaaid met gras.

Baggerdepot buiten Landsmeer

In Landsmeer wordt ook vervuilde bagger verwijderd. De vervuilde bagger wordt niet op de kant gebracht, maar direct afgevoerd via vrachtwagens naar een erkend baggerdepot. Landsmeer heeft zelf geen baggerdepot waar vervuilde bagger verwerkt kan worden.

Communicatie over de werkzaamheden

Over de baggerwerkzaamheden is iedereen vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd via Kompas en via de gemeentelijke website. De aannemer besteedt extra aandacht aan goede communicatie met bewoners via Facebook en bewonersbrieven. Zowel de gemeente als ook de aannemer hechten aan een goede en heldere communicatie met alle betrokkenen.

Tips of melding doen?

Heeft u tips of wilt u iets melden, dan kan dat uiteraard. Wij hopen dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere kwaliteit van de omgeving en naar tevredenheid van alle bewoners. Ook als u niet tevreden bent over het werk, dan horen wij graag wat daarvan de reden is. Als u nog met vragen, zit stel ze gerust. Op deze pagina vindt u een overzicht waarop het te baggeren water staat aangegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 020-48 77 111.