gemeente Landsmeer | Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden

Nieuwsbericht Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe enthousiaste leden

Gepubliceerd op: 16 februari 2018 09:35

Binnen de gemeente Landsmeer is in het kader van burgerparticipatie een adviesraad actief. Het college van burgemeester en wethouders heeft er belang bij te weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. De Adviesraad Sociaal Domein vervult daarin een rol en geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeente in deze.

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen, over mee – kunnen – doen, ook als dat niet zo makkelijk is; over opgroeien, ouder worden, wonen, werken, ziekte en beperking, sociaal isolement, armoede.

Wat doet de adviesraad

De adviesraad houdt zich bezig met advisering op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ( WMO ), de Jeugdwet en de Participatiewet, inclusief de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De raad bestaat uit maximaal 11 leden en vergadert ongeveer 10x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor het bijwonen van de vergaderingen en externe vertegenwoordiging wordt vacatiegeld uitgekeerd.

Wie zoeken wij

Wij zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen meehelpen adviseren over de aandachtsgebieden in het sociaal domein.

Van u wordt gevraagd:

- Kennis en/of ervaring met één of meer van de beleidsterreinen

- Vanuit het algemeen belang kunnen denken,

- Gericht zijn op samenwerking,

- Proactief signalen ophalen uit de samenleving en vertalen in advies,

- Het kritisch volgen van gemeentelijke beleid binnen de kaders van het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de gemeente Landsmeer is in het kader van burgerparticipatie een adviesraad actief. Het college van burgemeester en wethouders heeft er belang bij te weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. De Adviesraad Sociaal Domein vervult daarin een rol en geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeente in deze. 

 

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen, over mee – kunnen – doen, ook als dat niet zo makkelijk is; over opgroeien, ouder worden, wonen, werken, ziekte en beperking, sociaal isolement, armoede. 

 

De adviesraad houdt zich bezig met advisering op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ( WMO ), de Jeugdwet en de Participatiewet, inclusief de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

 

De Raad bestaat uit maximaal 11 leden en vergadert ongeveer 10x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.

 

Voor het bijwonen van de vergaderingen en externe vertegenwoordiging wordt vacatiegeld uitgekeerd. 

 

Wij zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kunnen meehelpen adviseren over de aandachtsgebieden in het sociaal domein. 

Van u wordt gevraagd: 

 

  • Kennis en/of ervaring met één of meer van de beleidsterreinen  
  • Vanuit het algemeen belang kunnen denken, 
  • Gericht zijn op samenwerking, 
  • Proactief signalen ophalen uit de samenleving en vertalen in advies, 
  • Het kritisch volgen van gemeentelijke beleid binnen de kaders van het sociaal domein.

Wanneer u belangstelling heeft reageert u dan per mail aan kees.persoon@upcmail.nl
Wilt u eerst wat meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein dan kunt u bellen met Kees Persoon 0651153040.