gemeente Landsmeer | Afvalinzameling

Nieuwsbericht Afvalinzameling

Gepubliceerd op: 23 april 2017 10:10

Sinds 1 januari 2017 wordt het afval in de gemeente ingezameld door Remondis,  een nieuwe inzamelaar. Bij elke verandering worden bepaalde  gewoontes zichtbaar die in verloop van tijd zijn ingesleten. Dit leidt soms tot situaties die overlast veroorzaken. Graag  vragen wij uw medewerking om deze gewoontes te doorbreken. Zo houden we gezamenlijk  Landsmeer schoon.

Dichte klep en geen zakken naast de container

Om de rolcontainers zo goed en vlot mogelijk te kunnen ledigen, zijn twee zaken van belang. Een dichte klep en geen zakken die naast de containers zijn geplaatst. Wilt u hier rekening mee te houden? De ervaring leert dat door het scheiden van afval, met name het papier en plastic, een grijze container niet tweewekelijks vol hoeft te zitten en de klep dicht kan. De afvalstromen papier en plastic worden nog aan huis opgehaald ook! Voor de goede orde vermelden we dat zakken die naast de containers worden bijgeplaatst niet door de afvalinzamelaar worden meegenomen en dus blijven staan.

Incidenteel meer afval?

Mocht het een  een keer voorkomen dat u meer afval heeft dan in de container past, dan kunt u dit afval aanbieden bij de gemeentewerf. De gemeentewerf is  gevestigd aan de Scheepsbouwersweg 5 en geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Indien uw bak beschadigd is (scheuren in de bak of stukken uit de bak) dan kunt u contact opnemen met de gemeente om deze te laten vervangen.

Wij vertrouwen erop dat u ons helpt de afvalinzameling zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Zo beperken we eventuele overlast en houden we gezamenlijk  Landsmeer schoon en leefbaar.

Afvalcampagne Landsmeer logo