gemeente Landsmeer | Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling

Nieuwsbericht Afvalinzameling: toelichting en wijkverdeling

Gepubliceerd op: 04 januari 2017 15:00

Even nog een verduidelijking van de wijkverdeling. Het Lint in Landsmeer (Noordeinde/Dorpsstraat/Zuideinde) is de scheidslijn, de wijken zijn ten westen (even huisnummers) en oosten (oneven huisnummers) van deze lijn verdeeld. Deze verdeling vindt u op de afvalkalender terug. Hierbij is de aanbiedplaats waar de container wordt aangeboden leidend. Ter verduidelijking is hier een kaartje toegevoegd van de inzamelingsgebieden.

Voor het plastic geldt in grote lijnen dezelfde verdeling, ook hierbij is ter verduidelijking een kaartje bijgevoegd. U kunt de kaarten ook inzien en/of ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Deze verandering is groot ten opzichte van de oude situatie. Mocht het voorkomen dat een bak wordt vergeten, dan kunt u dit melden bij Remondis via 0228 – 312357.

De afvalkalender staat ook op deze website.