gemeente Landsmeer | Afwijkende data inzameling afval

Nieuwsbericht Afwijkende data inzameling afval

Gepubliceerd op: 25 april 2017 13:35

 

April en mei hebben veel feestdagen waardoor de afvalinzameling soms op een andere dag plaatsvindt op een andere dag. Dit staat aangegeven in de afvalkalender. Hieronder staan de aanpassingen die de komende maand van belang zijn:

  • Donderdag 27 april wordt er geen restafval opgehaald in "Landsmeer Westzijde van het Lint" de inzameling hiervoor vindt plaats op maandag 24 april.
  • Vrijdag 5 mei wordt er geen plastic ingezameld in "Landsmeer Oostzijde, Nieuwe Purmerlanderrijweg, Kanaaldijk. De inzameling vindt eerder plaats op maandag 1 mei.
  • Donderdag 25 mei wordt er geen restafval opgehaald in "Landsmeer Westzijde van het Lint" de inzameling hiervoor vindt drie dagen eerder plaats, op maandag 22 mei

NB: Per abuis is in een eerder publicatie een verkeerde datum vermeld.

Afvalwijzer