gemeente Landsmeer | Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen

Nieuwsbericht Albert Heijn en arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland slaan handen ineen

Gepubliceerd op: 28 september 2017 09:20

Inclusief ondernemen Albert

Heijn heeft de ambitie om zich in te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking. De supermarktketen had al landelijke afspraken met het UWV over extra banen voor Wajongers binnen de winkelorganisatie. Naast deze landelijke afspraken met het UWV heeft Albert Heijn nu ook afspraken gemaakt met de gemeenten in Zaanstreek-Waterland. "Deze mooie samenwerking en eenduidige afspraken met de acht gemeenten uit Zaanstreek-Waterland opent de deuren om kandidaten vanuit het doelgroepenregister te laten participeren in onze Albert Heijn winkels", vertelt Hank Halsema, Regiolead jobcoach Noord-Nederland bij Albert Heijn. "Daarbij willen we niet kijken naar beperkingen, maar naar talenten". Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad: ''We willen stimuleren en mogelijk maken dat werkgevers in de regio inclusiever gaan ondernemen. Dat zij ruimte willen en kunnen geven aan mensen met een arbeidsbeperking. Door deze samenwerking met Albert Heijn is hierin een goede stap gezet. We hopen dat ook andere organisaties in de regio soortgelijke afspraken met ons gaan maken".

Ondertekening
Hank Halsema (regiolead jobcoach Noord-Nederland Albert Heijn) en wethouder Quakernaat (gemeente Landsmeer) ondertekenen afspraak.

Servicepunt voor werkgevers

Door mensen met een beperking te helpen werk te vinden en te behouden, zet de regio zich in voor duurzaam werk voor mensen uit de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking een baan vinden. Werkgevers hebben daarbij een actieve rol. Als zij iemand met een beperking in dienst nemen kunnen zij daarbij ondersteuning krijgen van de gemeente of het UWV. Om werkgevers zo goed mogelijk te kunnen bedienen, hebben de gemeenten en het UWV in Zaanstreek-Waterland onlangs de krachten gebundeld in het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland. Werkgevers kunnen bij dit servicepunt terecht voor kosteloze ondersteuning en advies bij de werving en selectie van personeel. www.wspzaanstreek-waterland.nl