gemeente Landsmeer | AVG: uw privacy goed beschermd

Nieuwsbericht AVG: uw privacy goed beschermd

Gepubliceerd op: 29 mei 2018 08:25

Bent u al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving? Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten. En organisaties meer verantwoordelijkheden. De gemeente Landsmeer en de Autoriteit Persoonsgegevens helpen u graag op weg, want privacy gaat iedereen wat aan.

Controle over uw gegevens
In dit digitale tijdperk delen we allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Uw gegevens worden ergens opgeslagen, gebruikt en soms gedeeld en verkocht.

De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat uw gegevens beter worden beschermd. Organisaties krijgen meer verplichtingen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en u goed te informeren over welke gegevens ze gebruiken. Vaak gebeurt dit via een online privacystatement.

U krijgt meer en sterkere privacyrechten.

Uw rechten

 • Recht op vergetelheid. U heeft het recht om online 'vergeten' te worden.
 • Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft, te ontvangen. U mag ook aan de organisatie vragen om uw gegevens door te sturen naar een andere organisatie als u dat wenst.
 • Recht op inzage. Dit is het recht om uw persoonsgegevens bij organisaties in te zien.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Veel organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens.  U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Denk bijvoorbeeld aan automatisch verwerkte online sollicitaties of kredietaanvragen.
 • Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Verzoeken

Organisaties zijn in principe verplicht om uw verzoek over de uitoefening van uw rechten binnen 1 maand uit te voeren. En u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Ook wanneer een organisatie volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen, moet u binnen 1 maand bericht krijgen.

Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan moet de organisatie u binnen 1 maand laten weten dat zij meer tijd nodig heeft.

Informatie over uw privacy
Organisaties zijn verplicht om u goed te informeren dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Dat doen ze via een privacydocument of online privacystatement. Hierin moet onder andere staan:

 • welke persoonsgegevens zij van uw verwerken;
 • voor welk specifiek doel zij dat doen;
 • of zij de gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties en zo ja, aan welke.
 • Wat u zelf kunt doen

Wilt u meer controle houden over wat organisaties van u weten? Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij uw informatie kunnen door de juiste instellingen te gebruiken. Kijk voor praktische hulp bij het aanpassen van de instellingen op uw telefoon en computer op veiliginternetten.nl.

 

Maak gebruik van uw privacyrechten
U heeft in veel gevallen het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Komt u er met de organisatie niet uit? Dan kunt u vanaf 25 mei 2018 een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van uw gemeente of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de AVG? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of op de rijksoverheid.nl/privacy.

AVG in zwanenvlucht