gemeente Landsmeer | Baggerwerkzaamheden

Nieuwsbericht Baggerwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 21 juli 2016 08:55

Voorjaar 2015 zijn een aantal sloten in Landsmeer gebaggerd, deze werkzaamheden langs Zuideinde en Dorpsstraat zijn voortijdig gestopt. De aannemer werd gehinderd door de aanwezigheid van kabels, met het risico dat ze kunnen worden stukgetrokken, helaas is dit wel gebeurd en om die reden is het baggerwerk stilgelegd. De gemeente heeft daarna een uitgebreide inventarisatie laten doen om te zien waar kabels en leidingen liggen die tot hinder kunnen leiden tijdens de uitvoering.

Het is belangrijk dat de aannemer ongehinderd de baggerwerkzaamheden kan uitvoeren. Bewoners wordt daarom verzocht om per 1 oktober 2016 boten en dergelijke uit de te baggeren sloten te verwijderen. Eventuele schade aan objecten die zijn blijven liggen is voor eigen risico van de eigenaar. Bewoners worden hierover via een brief geïnformeerd.

Op de website landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten vindt u een detailkaart kunt u zien waar wordt gebaggerd. U kunt deze kaart ook inzien in het gemeentehuis (vraag ernaar aan de balie).

Wat merkt u van de werkzaamheden?

*De wegsloot langs de kademuur van et Lint wordt gebaggerd. Hiervoor worden wegafzettingen geplaatst aan één kant van de weg buiten de spitstijden; Ook op enkele andere plekken wordt gebaggerd;
via wegtransport zal het bagger worden afgevoerd;

*Met name bewoners langs sloten die worden gebaggerd zullen de aannemer aan het werk zien;

*In de wegsloten liggen veel kabels en leidingen niet diep genoeg. Dit vormt een zeker risico op graafschades tijdens werkzaamheden. De gemeente zoekt daarom actief naar een goede oplossing met de Nutsbedrijven, de potentiele aannemer om schades te voorkomen.

*In het geval toch een schade ontstaat aan uw huisaansluiting dan kunt u dat het beste direct melden aan het betreffende Nutsbedrijf waarvan u de afnemer bent. Zij zoeken dan naar de oorzaak en stemmen   dat af met gemeente of aannemer als dan nodig is.

Planning

De baggerwerkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd in de periode tussen 1 oktober 2016 en 1 april 2017.

Vragen

Nadere informatie volgt zodra meer bekend is. Op de website wordt dan ook een overzichtskaart geplaatst waarop u kunt zien waar gebaggerd gaat worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de de heer Ch. van der Zant,, tel. 020-48 77 111.