gemeente Landsmeer | Baggerwerkzaamheden 2017

Nieuwsbericht Baggerwerkzaamheden 2017

Gepubliceerd op: 17 oktober 2016 10:05

Planning

De aannemer zal medio februari 2017 starten, uiteraard als de weeromstandigheden dit toelaten. De doorlooptijd bedraagt enkele weken.

Voor deze planning is gekozen zodat er zoveel mogelijk tijd beschikbaar is voor werkzaamheden van de nutsbedrijven. De nutsbedrijven inventariseren op dit moment of er locaties zijn waar hun kabels of leidingen niet op de voorgeschreven wijze liggen en of dit moet worden aangepast, dit is nodig om tijdens het baggeren schade aan de kabels of leidingen te voorkomen.

Het is mogelijk dat omwonenden ten behoeve van deze inventarisatie benaderd worden door de nutsbedrijven, om na te gaan waar de kabels of leidingen liggen en welke soort het is.

Vragen

Nadere informatie volgt zodra meer bekend is. Op landsmeer.nl vindt u een overzicht tekening waarop het te baggeren water staat aangegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente,
de heer Chaim van der Zant, tel. 020-48 77 111.