gemeente Landsmeer | Bedrijfsbezoek college burgemeester en wethouders aan Twiskemolen

Nieuwsbericht Bedrijfsbezoek college burgemeester en wethouders aan Twiskemolen

Gepubliceerd op: 06 oktober 2023 14:05

 Deze week ging het gehele college van burgemeester en wethouders op bedrijfsbezoek. Het bezoek vond plaats bij de Twiskemolen. Zij werden ontvangen door molenaar Marcel Koop en zijn vrouw Marijke Koop-Brouwer. Sinds 2011 wonen zij in de Twiskemolen. Het college werd ontvangen in de molenschuur met koffie en thee. Marcel vertelde met veel passie over de geschiedenis van Twiskemolen, hoe het vandaag de dag wordt gebruikt en hoe zij hier wonen en leven.

De Twiskemolen bedient meerdere functies, namelijk als gemaal, recreatief object en dus als woning. De molen is een monumentale windmolen gecombineerd met een elektrisch gemaal dat de 650 ha grote Twiskepolder bemaalt. Als rijksmonument is het in eigendom en beheer bij Recreatieschap Twiske-Waterland. Sinds 1974 staat het op zijn huidige plaats, op de grens tussen de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. De molen is één van de weinige poldermolens in Nederland die nog echt in bedrijf is. Marcel probeert zoveel mogelijk met de wind het polderwater van de Twiskepolder op peil te houden.

Direct rond de molen beheren Marcel en Marijke 1600 m2 grond met daarop onder andere een moestuin, erf, boomgaard, en schuur. Rondom de molen loopt een groep Nederlandse Landgeiten. Naast dat de geiten een vrolijk beeld geven, zijn ze in eerste instantie rondom de molen voor het nut. Aangezien de molen vanuit alle windrichtingen vrije wind nodig heeft, zorgen de geiten ervoor dat er geen hoge bomen gaan groeien. De geiten worden wisselend op stukken grond uitgezet zodat ze jonge boom- en struikopslag kunnen eten.

Na de uitleg in de molenschuur en een rondleiding over het erf, mocht het college de molen in. Omhoog klimmend langs de verschillende verdiepingen, eindigde de rondleiding dicht bij het hoogste punt van de molen, de kapzolder. De kapzolder is geheel ingericht voor de techniek van de molen en daarmee niet in gebruik als woongedeelte. Op deze zolder zijn de rondgaande wieken goed te horen. Dit is niet het geval op de onderliggende verdiepingen, waar het vrij rustig wonen is.

Ook een bedrijfsbezoek?
Met bedrijfsbezoeken wil de gemeente Landsmeer meer in verbinding komen met haar ondernemers. Ondernemers zijn van grote waarde doordat ze banen creëren en een belangrijke bijdrage leveren aan een levendige gemeente. Wilt u tijdens een bedrijfsbezoek ook meer vertellen over uw bedrijf? Meld u dan aan via het daarvoor bestemde formulier.