gemeente Landsmeer | Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer

Nieuwsbericht Betere doorstroming van senioren en onderzoek naar uitbreiding in Landsmeer

Gepubliceerd op: 23 december 2018 13:30


De prestatieafspraken met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale én haar huurdersvertegenwoordiging zijn ondertekend! In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het realiseren van nieuwe afspraken tussen de gemeente Landsmeer en deze partijen. Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking en levert bovendien een positieve bijdrage aan de toekomst van Landsmeer.

  • Eigen Haard en Rochdale gaan in samenwerking met de gemeente Landsmeer in gesprek om een doorstroomregeling als Van Groot naar Beter waar mogelijk in te zetten.
  • Met beide woningcorporaties zijn nieuwe afspraken gemaakt over het behouden van de sociale huurvoorraad. In 2019 zullen er geen sociale huurwoningen geliberaliseerd of verkocht worden.
  • Verder voert Eigen Haard een studie uit in Landsmeer om aanbod te realiseren voor starters, jongeren, senioren of zorgbehoevenden.
  • De woningcorporaties hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast worden de bewoners gestimuleerd om initiatieven op het gebied van duurzaamheid te realiseren.
  • De gemeente Landsmeer gaat in samenwerking met Rochdale en Eigen Haard een haalbaarheidsonderzoek verrichten voor de inbreidingslocatie de Oude Keern. In 2019 worden op basis van de uitkomsten vervolgstappen genomen.

Dit zijn in grote lijnen de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt met Eigen Haard, Rochdale, haar huurdersvertegenwoordiging en de gemeente Landsmeer voor 2019 – 2020.

Afspraken1

Afspraken2