gemeente Landsmeer | Bewonersbijeenkomst Horecaproject op woensdag 8 september

Nieuwsbericht Bewonersbijeenkomst Horecaproject op woensdag 8 september

Gepubliceerd op: 19 augustus 2021 09:05

De afgelopen decennia zijn er meerdere beleidsdocumenten opgesteld inzake de horeca. De gemeente is al geruime tijd bezig met het voornemen om deze zes bestaande beleidsdocumenten inzake de horeca samen te voegen tot één beleidsdocument. Om omwonenden en ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over één nieuw en allesomvattend beleidsdocument, zijn er diverse bijeenkomsten gepland. Voor de omwonenden staat de bijeenkomst gepland op woensdag 8 september 2021 van 14.00 tot 15.00 uur in het gemeentehuis te Landsmeer. Let op: de bijeenkomst is verplaatst en vindt dus niet plaats op donderdag 9 september!

Het is de intentie van de gemeente om zo min mogelijk wijzigingen door te voeren in de bestaande regels, maar de bestaande regels wel zo efficiënt mogelijk in één verordening inzake de horeca onder te brengen. Hiervoor wordt onder andere voorgesteld om het bestaande convenant te ontbinden en de gemaakte afspraken te verwerken in de exploitatievergunning (een vergunningsplicht die weer ingesteld wordt voor inrichtingen met een Drank- en Horecavergunning). De sluitingstijden worden dan gelijk getrokken voor alle commerciële horecagelegenheden (vanaf 02:00 uur toegangstop). Indien er overlast wordt veroorzaakt/ervaren, kan hier middels een extra voorschrift in de exploitatievergunning op worden geacteerd.

Als u de bewonersbijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich per mail aanmelden bij Francisco Galarce Morales op f.galarce@landsmeer.nl. Na uw aanmelding ontvangt u de betreffende concepten en de huidige regelgeving. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 7 september 2021 aanmelden voor de bewonersbijeenkomst.