gemeente Landsmeer | Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten

Nieuwsbericht Brandweerpost Den Ilp per 31 maart 2017 gesloten

Gepubliceerd op: 28 maart 2017 12:00

Het Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft op 4 december 2015 een definitief besluit genomen over het Regionaal dekkingsplan. Hierbij is ook besloten dat de post Den Ilp wordt gesloten. College van B&W van gemeente Landsmeer heeft diverse scenario's onderzocht teneinde de post te behouden. Deze zijn echter niet haalbaar gebleken. Op maandag 27 maart vond de laatste oefenavond van de leden van de post plaats. De officiële sluitingsdatum is 31 maart 2017. Met de sluiting van post Den Ilp komt de veiligheid van de inwoners niet in het geding en blijven de aanrijtijden van een verantwoord niveau.

Afscheid; waardering voor grote inzet

In de laatste week van maart vinden diverse activiteiten plaats om op gepaste wijze afscheid te nemen van elkaar en de post. Ook organiseerde de post nog de brandweerwedstrijden voor de Muus Tromp-bokaal op 18 maart jl. Tijdens de laatste oefenavond spraken Afdelingshoofd Incidentbestrijding en plv. commandant Frank Kuntz en burgemeester Astrid Nienhuis de vrijwilligers van de brandweerpost Den Ilp toe. Kuntz bedankte de vrijwilligers voor hun jarenlange inzet. Daarbij prees hij de professionele inzet die de ploeg tot de laatste dag heeft behouden. "Den Ilp is altijd een goed getrainde ploeg geweest", aldus Kuntz.

Kuntz nam afscheid van een aantal vrijwilligers maar gaf ook aan blij te zijn dat enkele vrijwilligers doorgaan als vrijwilliger op de post Landsmeer. Als dankzegging reikte hij een aandenken uit aan alle (oud) leden: een glazen presse-papier met daarin de post met voertuig ingegraveerd. Vier personen ontvingen een vrijwilligersmedaille als dank voor langjarige inzet voor de brandweer. Han Hartman (16 jaar bij de vrijwillige brandweer) ontving deze avond uit handen van burgemeester Astrid Nienhuis namens de gemeenschap een Zilveren Zwaan voor zijn jarenlange betrokkenheid en tomeloze inzet.
Burgemeester Astrid Nienhuis betreurt het ten zeerste dat er ondanks de inspanningen geen passende oplossing voor de vrijwilligers gevonden is. "Namens inwoners en gemeente spreek ik grote waardering en trots uit over de professionele wijze waarop de vrijwilligers van Den Ilp zich hebben ingezet voor de gemeenschap. Ik dank hen allen hartelijk voor hun professionaliteit en betrokkenheid", aldus burgemeester Nienhuis.

Brandweerpost Den Ilp

Achtergronden onderzochte scenario's

Het college van B&W van gemeente Landsmeer heeft de afgelopen tijd een tweetal scenario's onderzocht, te weten:
1. Vrijwillige bezetting van de brandweerpost Purmerend in avond, nacht en weekend.
2. Uitbreiding van de pilot Snel interventievoertuig (SI) met vrijwilligers van Den Ilp;

Uit onderzoek van, onder andere onafhankelijk onderzoeksbureau Antea, is gebleken dat een alternatieve inrichting niet haalbaar is. Dit betekent dat bij calamiteiten in Den Ilp, na de sluiting van de brandweerpost daar, de brandweer uit omliggende posten, zoals Landsmeer en Purmerend, wordt ingeschakeld. Het volledige onderzoeksrapport is terug te lezen via het raadinformatiesysteem (RIS) op deze website. Het Regionaal Dekkingsplan van VrZW is te lezen via http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/downloads/regionaal-dekkingsplan/