gemeente Landsmeer | Brief burgemeesters Zaanstreek-Waterland naar minister-president Mark Rutte en kabinet

Nieuwsbericht Brief burgemeesters Zaanstreek-Waterland naar minister-president Mark Rutte en kabinet

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 16:55

Vandaag stuurde de regio Zaanstreek-Waterland op initiatief van onze burgemeester Léon de Lange een brief naar minister-president Mark Rutte en de leden van het kabinet, waarin zij hun zorgen hebben geuit over de gevolgen van de lockdown op onze ondernemers, verenigingen en inwoners. 

Burgemeester Léon de Lange: "Naar aanleiding van berichten uit mijn eigen gemeente en de brieven die ook vanuit andere Nederlandse gemeenten zijn gestuurd, nam ik gisteren initiatief om deze brief op te stellen. Om het signaal zo duidelijk mogelijk over te laten komen, is het in mijn ogen belangrijk dat wij dergelijke signalen regionaal afgeven. Toen ik mijn collega-burgemeesters benaderde, reageerden zij en hun colleges direct enthousiast en kwamen er ook vanuit hen de nodige aanvullingen. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke brief die naar minister-president Rutte en zijn kabinet is gegaan".

De brief leest u hier:

 


 

Aan de Minister-President, leden van het kabinet
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Purmerend, 13 januari 2022

Geachte heer Rutte, leden van het kabinet,

Uw zojuist beëdigde kabinet staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder de aanpak van de
coronacrisis. Dagelijks zijn wij over de gevolgen van deze crisis in gesprek met onze inwoners,
ondernemers, culturele- en sportinstellingen, en andere verenigingen. In Zaanstreek-Waterland
merken wij onder andere dat onze ondernemers (incl. horeca, cultuur, evenementen) zich grote
zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De beperkingen voor sport en culturele
voorziening raken het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners. En het zijn juist deze
ondernemers en verenigingen die onze gemeenten aantrekkelijk houden om te wonen, werken en
winkelen.

De huidige lockdown raakt onze ondernemers opnieuw hard. Juist de decembermaand was erg
belangrijk voor hun jaaromzet. Wij maken ons daarom ernstig zorgen over de gevolgen van deze
sluiting. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling
van kosten en inkomstenderving is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor
bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod,
leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele schade, ook op de langere
termijn, voor iedereen.

Hoewel de gemeentebesturen van Zaanstreek-Waterland zich samen met onze ondernemers en
verenigingen verantwoordelijk voelen voor het naleven van de coronamaatregelen, maken wij ons
echter wel zorgen over het afnemende draagvlak voor deze maatregelen onder onze inwoners,
ondernemers en verenigingen. Ondernemers zien met lede ogen toe dat lokale online aankopen
afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna
iedereen open zijn en op fysieke én digitale warenmarkten niet-essentiële producten wél worden
verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de als essentiële en niet-essentiële
aangemerkte winkels raakt in hun ogen zoek. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld
wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, terwijl er nog hoge kosten voor elke
ondernemer resteren. Wij voelen ons als gemeenten gesterkt door de oproepen van VNO-NCW, MKB
Nederland, en Koninklijke Horeca Nederland.

Voor de korte termijn pleiten wij daarom voor;
- Veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder was toegestaan met onder meer een
afsprakensysteem, mondkapje en 1,5 meter.
- Daarnaast zullen ook andere sectoren(sport, cultuur, horeca etc.) die nu gesloten zijn, weer
open moeten. Winkels, bioscopen, concertzalen, theaters, sportfaciliteiten, cafés en restaurants
hebben zich eerder innovatief getoond om een veilige toegang in deze tijd mogelijk te maken. Wij
hopen dat uw kabinet dit samen met de brancheorganisaties kan uitwerken en vertalen in nieuwe
maatregelen die passend zijn in deze langdurige pandemie.
- Openstellen van onderwijs en sport.

Voor de lange termijn;
- is een duurzaam perspectief en houvast nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden,
begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren.
En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners, horeca, cultuur, sport, kappers en
vergelijkbare dienstverleners, middenstanders en tal van andere activiteiten in onze gemeenten
op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen.

Wij verzoeken u om op de kortst mogelijke termijn te komen met een realistisch houvast voor alle
sectoren met daarin maatregelen die op verantwoorde wijze verruiming geven aan de bedrijfsvoering
van al die ondernemers en verenigingen die met de nodige veiligheidsmaatregelen het
maatschappelijke leven dienen en de maatschappelijke overdruk kunnen verlichten. Dat er ook
ondernemingen en verenigingen zullen zijn die niet aan dergelijke voorschriften kunnen of willen
voldoen, is ons ook duidelijk. Maar dat valt beter uit te leggen dan de te sterk generieke maatregelen
van dit moment.

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn bereid met u samen te werken aan een dergelijk
duurzaam toekomstperspectief.

Hoogachtend,
namens de Colleges van Burgemeester & Wethouders van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan,
Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

D. Bijl
Waarnemend voorzitter